800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výstavba podélného stání a chodníku
Běžná údržba komunikací
Popisovací fólie
Nákup CNC brusek
Zateplení a výměna oken
5 nejnovějších nabídek
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur
Pokládka živice

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha

24/04/2015

 

logo01_185_01

Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh), patřící do skupiny Unipetrol, zprovoznil hlavní budovu nového výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE v Chemparku Záluží. Kromě výzkumníků budou moderní prostory a špičkové vybavení sloužit také studentům Výukového a studijní centra VŠCHT Praha v Mostě-Velebudicích. Smlouvu o vzájemné spolupráci, která mimo jiné upravuje společné vědecko-výzkumné aktivity v oblastech aplikovaného a základního výzkumu, dnes podepsali zástupci Unipetrolu, VÚAnCh a VŠCHT Praha. 


Projekt výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE se stane nejmodernějším výzkumným zařízením v Ústeckém kraji a po zprovoznění propojí výzkumné kapacity se špičkovou výukou a průmyslovou praxí.

„Otevření hlavní budovy výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE je důležitým milníkem celého projektu, který by měl být dokončen v průběhu příštího roku. V UniCRE najde práci několik desítek vysoce kvalifikovaných odborníků, centrum by tak mělo přispět k rozvoji Ústeckého kraje,“ říká Martin Durčák, člen představenstva společnosti Unipetrol. „Významnou součástí aktivit výzkumného centra bude spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Její studenti budou působit přímo v rámci moderních laboratoří a učeben centra UniCRE.  Věříme, že spojení UniCRE a VŠCHT Praha v regionu zvýší zájem mladých lidí o studium chemie,“ doplňuje Martin Durčák.

„Podpis smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Unipetrolem, VÚAnCh a VŠCHT Praha je pozitivním signálem k pokračování a zlepšení naší tradiční a dlouholeté vzájemné spolupráce“, říká Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. „Zprovoznění výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE odstartovalo na naší vysoké škole ještě intenzivnější diskuzi o možnostech využití špičkového vědecko-výzkumného vybavení v rámci centra a jeho navázání na výzkumné a vzdělávací aktivity našich akademických pracovníků a studentů a to, jak v  oblasti výzkumu a vývoje, tak i vzdělávání. Máme zájem o maximální propojení centra UniCRE a VŠCHT Praha, které by mělo zvýšit šance na naše zapojení do mezinárodních projektů, zejména v rámci Horizon 2020 v novém programovém období.“

Dnes podepsaná smlouva významně posiluje spolupráci, která mezi Unipetrolem a VŠCHT Praha trvá již 13 let. Nově definuje společné aktivity v oblastech aplikovaného a základního výzkumu nebo spolupráci na grantových programech (tuzemských, zahraničních). V rámci této spolupráce bude Výukové a studijní centrum přesunuto z Mostu Velebudic přímo do areálu Chemparku v Záluží. Studenti tak budou moci využívat výukové prostory v areálu Chempark Záluží včetně moderních laboratoří UniCRE, ze strany Unipetrolu a VÚAnCh se počítá s finanční podporou vědecké činnosti studentů, zajištěním odborných exkurzí nebo s praktickou výukou za účasti specialistů z provozu. Oborníci z VŠCHT Praha by se naopak měli podílet na zvyšování kvalifikace zaměstnanců Unipetrolu a pomáhat s další popularizací chemie mezi studenty středních škol. Mezi společné projekty tak bude patřit například Chemická olympiáda, výukové programy pro učitele chemie na SŠ nebo Den otevřených dveří v Chemparku.

Úspěšným otevřením hlavní budovy UniCRE projekt výzkumného a vzdělávacího centra nekončí. Další fáze projektu UniCRE spočívá v dokončení rekonstrukce druhé z budoucích budov centra, konkrétně pokusné základny. Pokusná základna bude sloužit k testování rafinérských, petrochemických a dalších procesů, katalyzátorů, surovin, atd. za reálných podmínek a za použití reálných i modelových surovin.

Nové výzkumné a výukové centrum buduje Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh), patřící do skupiny Unipetrol, s finanční podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky. Práci v něm nalezne více než 90 odborníků. Projekt byl podpořen finančními prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) v celkové výši 592 437 123 korun.  Poskytnuté prostředky slouží převážně na rekonstrukci výzkumných laboratoří, konferenčních a výukových prostor nebo nákup moderních přístrojů či laboratorního vybavení. Část prostředků kryje také výzkumné práce v rámci programu Start up (SUG). Rozpočet celého projektu činí necelých 780 mil. Kč.

 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 3700 lidí.

Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
 
-----------------------------------------
 Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. je členem koncernu UNIPETROL.

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Záluží 1
Litvínov
436 70
Česká republika

Tel.: +420 476 161 111
Fax: +420 476 709 553
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU