800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Obal šitý na míru

12/03/2014

Obal šitý na míru

Snižování výrobních nákladů úzce souvisí s úsporami exportního balení produktů.

Nic nemá větší úspěch, než úspěch
„Jedno staré přísloví říká, že nic nemá větší úspěch, než úspěch. Všichni usilujeme o to, abychom byli nejlepšími. V praxi to znamená, že voláme po inovacích, co nejefektivnějším snížení výrobních nákladů na straně jedné, ale na druhé principiálně ubíjíme ducha šampiónů evidentních úspor. Určitě to není naším záměrem, ale ve skutečnosti to tak působí. Že jsme v řadě věcí, a obaly nejsou výjimkou, nevázaně iracionální, což má pronikavé důsledky ve vynaložených výrobních nákladech, se mnohým manažerům určitě dobře neposlouchá,“ říká Tomáš Velc, výrobní ředitel firmy Evel s.r.o..

Obalový materiál chrání výrobek
„Systémy vynikajících společností jsou vybudovány nejen tak, aby produkovaly množství vítězů. I kdyby se to zdálo nadnesené ukazuje se, že mít Obalový materiál chrání výrobekvynikající konkurenceschopný výrobek nestačí, pokud ho neumíme dobře zabalit tak, abychom produkt spolehlivě uchránili před poškozením během přepravy. Nejen proto klademe důraz na spolupráci se světovými výrobci materiálů a systému pro ochranu a balení různých typů obalových materiálů a balících systémů. Cílem není nic menšího, než minimalizace rizika poškození výrobků směřujících k odběrateli, například v důsledku vibrací či nárazů. Naší prioritou není jen spokojenost zákazníků.

Přispíváme k razantnímu snížení jejich nákladů na obalový materiál, potažmo reklamace spojené s poškozením zboží v důsledku přepravy. Zajistit stoprocentní ochranu drahých a citlivých součástí při transportu, manipulaci a skladování je pro řadu výrobců noční můra. Ti, kteří s námi spolupracují mohou potvrdit v čem spočívá brilantnost efektivnějšího způsobu balení, zajišťovaného full servisu od vývoje obalu, přes jeho testování, až po výrobu vlastních obalových komponentů,“ nastiňuje filozofii firmy výrobní ředitel.

Důraz na správném místě
Obaly šité na míru„Snížit cenu jakostního obalu nemusí být sen. U výrobních sérií v řádech desetitisíců obalů to problém není. Problém nastává, když se jedná o balení sérií v řádech stovek nebo jednotlivých kusů.
Tlak na výrobce obalů je velký a náklady, podobně jako výrobní postupy, mohou být různé. Z pohledu racionální analýzy je zřejmé, že cena obalu může být jako motivační faktor v snižování nákladů až na prvním místě,“ soudí Tomáš Velc.

Společnost Evel prošla od roku 2009 náročným systémem školení v zavádění aplikací jednoduchých obalů z polyuretanové pěny. Její nespornou výhodou je rychlost a snadná aplikace umožňující sériovou výrobu i požadované mobilní balení. Výrobní technologie nám umožňuje automatické i ruční vstřikování do speciálních fólií. Markantní časová úspora se zákonitě pozitivně promítne do výsledné ceny obalu. Neopomenutelnou skutečností je multifunkční využití v rámci aplikace v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Obal z vysoko expanzní pěny je vhodným řešením pro výrobce automotive komponentů, strojních, elektronických a telekomunikačních součástek, až po výrobu hraček.“

Vývojová a materiální podpora
“Nejvýznamnějším selháním úzkého pohledu racionality je fakt, že vede k nerovnováze ve způsobu myšlení a řízení. Nebojím se tvrdit, že se zaujetím pro racionální postup se všemožně snažíme našim zákazníkům poskytnout vývojovou a materiálovou podporu. Vývoj obalu pro konkrétní, často atypické výrobky, spolu s prvním vzorkováním, je záležitostí řešení několika dnů. Výrobní cena vstřikovacích forem se pohybuje v řádu tisíců korun. Obal v podobě tvarovky z vysoko expanzní pěny se zákazníkům cenově vyplácí i u malých sérií. Díky měrné hmotnosti používané hmoty pohybující se v rozmezí 6 -23kg/m3 tvarovky můžeme vyrábět cíleně podle konstrukčních specifik baleného produktu v kombinaci s dalšími podpůrnými obalovými materiály,“ konstatuje výrobní ředitel kladenské firmy Evel s.r.o..

                                                                                                                Se zřetelem na potřeby zákazníka
Se zřetelem na potřeby zákazníka„Se zřetelem na potřeby zákazníka dokážeme instalovat vstřikovací zařízení přímo v jeho prostorech. Zařízení dodáváme na určené pracoviště do 48 hodin s garancí nastavení technologických parametrů požadovaných hodnot z hlediska času, poměru míchání složek a směrodatné teploty.

Za samozřejmost v rámci poskytovaných služeb považujeme odborné proškolení obsluhy, včetně zabezpečení dodávek zmíněné vysoko expanzní pěny a výrobně podpůrných segmentů. Nemožné neslibujeme. Snažím se tím naznačit, že lepší řešení směřující k nemalým úsporám není snažší na první pohled, přestože se může s vývojem v praxi snažším a především ekonomicky výhodnějším ukázat.

Myslím, že to platí i o výrobě vzduchových polštářků, kde můžeme zákazníkům díky variabilitě výrobního zařízení nabídnout šest velikostních variant. Také v tomto případě, lze zařízení instalovat přímo ve výrobních prostorech zákazníků,“ podotýká k dynamice rozvoje firmy Tomáš Velc.

Program stoprocentní jakosti služeb Firma Evel zaujímá klíčové postavení předního producenta ochranných obalů. Pro významné odběratele vyrábí desítky druhů typizovaných obalových komponentů. Moderní výrobní technologie přesných tvarovek „podsávaných“ ve vstřikovacích formách firmě umožňuje produkci na čtyřech technologiích s denní kapacitou 6000 kusů žádaných obalů z vysoko expanzní pěny, bez ohledu na jejich složitost. V případě firmy Evel jednoznačně platí orientace na zákazníka, podle definice „šití na míru“ Jádrem úspěchu se tak jednoznačně stalo poskytování jedinečné služby, která se ve sledovaném trendu úsporných opatření snižování výrobních nákladů vyplatí.

Evel the packaging professional s.r.o.
Evel the packaging professional s.r.o.

Tomáš Velc


http://firmy.industry-eu.cz/evel-the-packaging-professional-sro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU