800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Likvidace odřezků HDPE pěny
Flow pack balící stroj na RAW tyčinky 30-50
Výroba hřídele
Dřevěný materiál
Nafta 3000 l
5 nejnovějších nabídek
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy

Obecně o svařování - CMT

22/09/2015

 

fronius_300

 

Moderní spojovací technika uspokojuje průběžně rostoucí nároky tohoto oboru. Některé z důležitých kritérií jsou stabilita procesu, jeho reprodukovatelnost a hospodárnost. V současné době slibuje zajímavé perspektivy kombinace specifických vlastností různých materiálů. Kombinace materiálů propůjčují příslušnému dílu nebo výrobku požadované vlastnosti více materiálů. Takovéto spoje byly dosud realizovatelné pouze mechanickými prostředky nebo jako lepené spoje. Daleko největší  pozornost však dnes budí termické spojování materiálů s různými vlastnostmi. Těžištěm jsou zde spoje ocele a hliníku, které na příklad ve výrobě motorových vozidel, vytvářejí předpoklady pro dosud netušené inovace.

 
Princip

Spojování nestejných materiálů vyžaduje mít podrobné znalosti jejich příslušných vlastností. Hliník přesvědčuje především svojí nízkou specifickou váhou a rovněž optimálními užitnými vlastnostmi i dobrou zpracovatelností. Přesto však se v mnoha oborech nemůžeme vzdát ocele z důvodů její pevnosti a nízké ceny. Další požadované konkrétní informace se týkají korozního chování, koeficientu tepelné roztažnosti a rovněž atomárních vlastností. Při spojování ocele a hliníku, které je doprovázené intenzivním působením tepla, vzniká v hraniční vrstvě obou materiálů tak zvaná intermetalická fáze. Čím větší je tepelné zatížení, tím větší rozsah má tato intermetalická fáze a tím hůře se utvářejí mechanicko-technologické vlastnosti spoje. Avšak také chemicko-fyzikální vlastnosti vyžadují odpovídající opatření. Tak třeba různé koeficienty tepelné roztažnosti obou materiálů vedou ke vzniku pnutí v oblasti spoje. Nezanedbatelná je rovněž znatelně zvýšená náchylnost ke korozi. Její příčinou je velký rozdíl potenciálů ocele vůči hliníku. Všechny technologie zabývající se spojováním ocele a hliníku jsou realizovatelné pouze pro určité geometrie spoje nebo s velkými nároky řídicí techniku. Pokud platilo u mnoha metalurgů obecné mínění o nemožnosti spojování ocele a hliníku vycházející ze svářečsko-technického hlediska, potvrdily naopak detailní výzkumné práce v oboru MIG/MAG svařování možnost spojování těchto materiálů pomocí elektrického oblouku. Metoda CMT vzniknula jako výsledek postupného přizpůsobování metody MIG/MAG potřebám spojování ocele s hliníkem. CMT umožňuje řízený, téměř bezproudový přenos materiálu. Hliníkový základní materiál se taví společně s hliníkovým přídavným materiálem, přičemž smáčí pozinkovaný ocelový materiál. Svařovací drát se přitom pohybuje v rychlých intervalech proti směru svého posuvu. Toto exaktně definované zpětné zatažení drátu má za následek kontrolované uvolnění kapky, což zajišťuje čistý, bezrozstřikový přechod materiálu. Tyto pohyby drátu probíhají při vysoké frekvenci a vyžadují rychle reagující bezpřevodový pohon drátu přímo na hořáku. Hlavní podavač drátu nemůže, jak zřejmo, tyto pohyby sledovat. Hadice zajišťující transport drátu je proto opatřená tzv. pufrem, tj vyrovnávacím členem (absorbérem), který vyrovnává (absorbuje) přídavné pohyby drátu v jednom i druhém směru.

 

Přístrojová technika 

Svařování CMT se provádí výhradně za použití plně digitalizovaných invertorových svařovacích zdrojů. V principu odpovídá svařovací systém CMT hardwarové sestavě systému MIG/MAG na nejnovější technické úrovni, avšak s respektováním specifických požadavků. Za zmínku přitom stojí především vysokodynamický posuv drátu, namontovaný přímo na svařovacím hořáku. Jakmile identifikuje svařovací zdroj zkrat, odstartuje se zpětný pohyb drátu se současným poklesem svařovacího proudu. Dojde k exaktně probíhajícímu uvolnění kapky bez nejmenších známek rozstřiku. Následně se rozběhne drát dopředu a cyklus se opakuje. Předpokladem absolutně kontrolovatelného přechodu materiálu jsou vysoká frekvence pohybů drátu a mimořádná preciznost.  Posuv drátu na hořáku je navržený pouze na rychlost, avšak ne na vysoké tažné síly. Přísun drátu zajišťuje proto silnější, avšak z principu také pomaleji reagující (setrvačností zatížený), hlavní podavač. Pro vyrovnání superponovaných vysokofrekvenčních pohybů drátu a jejich přechod na lineární posuv slouží pufrovací (vyrovnávací) vložka v hadici pro transport drátu.

 

Více informací najdete zde

 

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.

Dolnoměcholupská 1535/14
Praha 10
102 00
Česká republika

Tel.: +420 272 111 011, 272 742 369
Fax: +420 272 738 145
E-mail:
Internet:Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU