800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava místní komunikace
Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště
Ochranné pracovní prostředky
Oprava výtluků na MK
Vrata
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Ocelové skladové plošiny

04/08/2016

 

proman_120_01

 

Obecně se dá říci, že každý sklad je vybaven logisticky propracovaným systémem paletových regálů, případně jejich modifikacemi (vjezdné, průjezdné, spádové atd.), policových regálů nebo policových galerií, konzolových regálů atd.

Ocelové plošiny vám pomohou znásobit užitnou plochu skladu

Dalším důležitým prvkem vybavení skladu mohou být i ocelové skladové plošiny, které jsou ideálním řešením, jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit kapacitu skladové plochy buď v celém rozsahu, nebo alespoň v části skladu a využít tak maximálně výšku skladu nebo haly. Tato technologie je také s oblibou využívaná i ve stávajících výrobních halách, kde je možné pod tuto konstrukci umístit výrobní stroje a na podlaze plošiny umístit skladové hospodářství. Dochází tak pochopitelně k maximálnímu a optimálnímu využití celého prostoru přízemí a podlahy skladové plošiny. Ideální je spojení skladových plošin s vysokými policovými galeriemi, do kterých je možné zakládat materiál pouze ručně a tím docílit propracovaný systém vícepodlažních skladů. Podlahu skladových plošin lze využívat jako volnou plochu pro umístění palet s materiálem, jednotlivých krabic, jednotlivých kusů materiálu, nebo pro umístění dalšího systému policových regálů, případně postavit kancelářské prostory, nejčastěji ze sádrokartonových materiálů. Manipulace s materiálem na podlaze skladové plošiny je převážně pomocí ručního paletizačního vozíku nebo ručně. Na rozdíl od patrových skladů je nosným prvkem podlahy skladové plošiny nikoliv regálový systém, ale rozteče ocelových sloupů vlastní konstrukce.

Výšku pater ocelové plošiny si vybíráte dle vašich přání

Skladové plošiny jsou převážně určeny pro instalaci do vnitřního prostředí skladovacích hal a výrobních budov na kvalitní betonovou podlahu. Jsou konstrukčně navrženy podle přání a požadavků uživatele na způsob skladování a ukládání materiálu a na požadované zatížení podlahy konstrukce skladové plošiny. Vzhledem k tomu, že přání a požadavky uživatele jsou různorodé (rastr sloupů, výška podlahy skladové plošiny, tvar skladové plošiny, počet úrovní podlah atd.), je každá skladová plošina jedinečný unikát. Skladové plošiny jsou konstruovány na zatížení podlahy od 200 kg/m2 do 900 kg/m2. Podchozí výška mezi podlahou a následující nejnižší částí konstrukce skladovací plošiny musí být minimálně 2100 mm. Toto platí i mezi jednotlivými patry samotné konstrukce. Provedení skladových plošin je jednopatrové nebo vícepatrové.

Hlavní konstrukce ocelových plošin

Skladové plošiny jsou konstrukčně navrženy s ohledem na využití všech souvisejících norem ČSN a bezpečnostních předpisů a podléhají přísnému statickému výpočtu. Skladové plošiny jsou samonosné montované konstrukce z částečně svařovaných dílů. Vyrábí se z běžných ocelových válcovaných profilů, které jsou zpevněny pomocí stabilizačních táhel s napínači. Kotvení konstrukce skladové plošiny do sloupů a zdí budov se standardně neuvažuje, vzhledem k možnosti narušení statiky budovy.

Nosné sloupy

Sloupy skladových plošin jsou převážně vyrobeny z ocelových válcovaných profilů typu TR4HR, HEA nebo HEB. Na obou koncích jsou opatřeny plechovými patkami s otvory pro šrouby. Spodní patka slouží k přikotvení sloupů do betonové podlahy pomocí chemických kotev, horní patka slouží k připojení hlavních nosníků.

Hlavní a vedlejší nosníky každé ocelové plošiny

Hlavní nosníky jsou převážně vyrobeny z ocelových válcovaných profilů typu IPE, případně ze speciálních tvarových profilů „sigma“. V místech napojení na sloupy jsou vyztuženy plechovými vzpěrami. Ve stojině profilu jsou navařeny patky (případně zhotoveny otvory) pro připojení jednotlivých vedlejších nosníků. Hlavní nosníky mají navařeny plechové desky pro případné připojení zábradlí.

Vedlejší nosníky jsou převážně vyrobeny z ocelových válcovaných profilů typu IPE, speciálních tvarových profilů „sigma“, Z nebo C. Na obou koncích jsou opatřeny otvory pro šrouby pro připojení na hlavní nosníky. Vedlejší nosníky mají navařeny plechové desky pro případné připojení zábradlí.

Přístupová schodiště mezi patry plošiny

Nedílnou součástí skladových plošin jsou přístupová schodiště na jednotlivé výškové úrovně. Schodiště je tvořeno dvěma bočnicemi z ohýbaného plechu, na kterých je přímo umístěna příslušná část zábradlí. Bočnice mají otvory pro šrouby pro připevnění schodišťových stupňů příslušné délky a šířky. Úhel schodiště se pohybuje v rozmezí od 30° do 45°. Šířka schodiště se pohybuje podle konkrétních požadavků uživatele na jeho využití od 800 mm výše.

Podlaha může být buď dřevěná nebo ocelová

Podlaha skladovacích plošin je provedena podle požadavků a potřeb uživatele. Může být zhotovena z dřevotřískových surových desek, z dřevotřískových desek s protiskluzovou povrchovou úpravou, z OSB desek, kombinací dřevotřískových desek s trapézovým plechem, samostatnými plechy, z ocelových podlahových roštů, z podlahových panelů plných nebo děrovaných apod. Jednotlivé dřevotřískové desky jsou přichyceny šrouby přímo do hlavních a vedlejších nosníků, ocelové rošty a podlahové panely jsou k jednotlivým nosníkům připevněny pomocí speciálních montážních spojek. Ocelové podlahové rošty a podlahové panely jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení.

Ocelové plošiny a bezpečnost práce ve výškách

Skladovací plošiny jsou v každé úrovni podlahy opatřeny zábradlím s okopovou lištou v místech, kde je tomu zapotřebí. Horní hrana zábradlí nad úrovní podlahy je standardně ve výšce 1100 mm a výška okopové lišty je standardně 100 mm. Podle požadavků uživatele je v místech, kde je tomu zapotřebí zábradlí přerušeno a do tohoto místa je vloženo zakládací místo pro navážení materiálu. Zakládací místa jsou provedena pomocí zakládacích branek posuvných, otevíracích jednokřídlých nebo dvoukřídlých, překlápěcích apod., ale vždy plynule navazují na zábradlí. Šířky jednotlivých branek jsou variabilní podle potřeby a jsou opatřeny pojistkou proti samovolnému otevření.

Doplňky, například výtah mezi patry plošiny

Skladovací plošiny je dále možno dovybavit všemi možnými doplňky, jako například přepravním výtahem pro velkoobjemový materiál, různými skluzy, zasítěním po obvodě plošiny do požadované výšky, uzamykatelnými brankami na vstupu nebo výstupu schodiště, krycími, přechodovými nebo ochrannými lištami podlahy, ochranami sloupů na podlaze haly, značením pomocí samolepicích, závěsných nebo magnetických štítků, značením pomocí čárkového kódu, osvětlením prostoru pod plošinou atd.

Volba barvy ocelové plošiny

Povrchová úprava skladovací plošiny je standardně provedena ve výrobním závodě pro použití do vnitřního prostředí nástřikem barvy v požadovaném barevném odstínu RAL. V případě požadavků na zvýšenou protipožární odolnost konstrukce je možné provést ochranu pomocí nástřiku speciální barvy, nebo obložením nosných částí konstrukce deskami z minerální plsti.

plosina_408

 

PROMAN s. r. o.

Za Pivovarem 830
Chrudim
537 01
Česká republika

Tel.: +420 469 699 570, 469 622 279-280
Fax: +420 469 622 337
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU