800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výspravy komunikací po zimě
Dodávky drogistického zboží
Vysoce citlivá kamera
Kovové regály
Veřejné osvětlení
5 nejnovějších nabídek
Zahradní nůžky
VW Polo
Opravy a repase 8 a 12 válcových motorů Ferrari a Mercedes
Zařízení
Balotinování

Opravy povrchů komunikací

14/01/2015

 

repont_240

 

Asfaltové technologie

Penetračky: Provádění oprav vozovek technologií penetračního makadamu a udržovacích asfaltových nátěrů

Sanace trhlin a spár

Předmětem této obecné nabídky je provedení oprav a sanací spár a trhlin na asfaltobetonových površích, které se objevují v rámci procesu stárnutí obrusné vrstvy asfaltové komunikace. Hlavní příčinou vzniku trhlin je zatížení provozem a změny teplot v povrchu vozovky. Dalším kolísáním teploty a působením vody, pak dochází k jejich zvětšování a průniku vody pod povrch tělesa komunikace. To má za následek postupné oslabení základu vozovky a vnitřní nekompaktnost podloží, které spolu s pokračujícím provoním zatížením, vedou ke vzniku vnitřního napětí v oblasti trhlin a následnému prohýbání povrchu a vzniku výtluků.

Cílem oprav trhlin je zamezit průniku vody do spodních vrstev a zabránit tak dalšímu poškození tělesa vozovky včetně podloží. Praxe prokázala, že včasné a řádně provedené opravy trhlin prodlouží životnost komunikace.

Vysprávky tlakovou metodou

Trysková metoda vysprávek komunikací je způsob běžné stavební údržby vozovek se živičným krytem, spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva nebo kameniva obaleného pojivem na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízen na výspravu vozovek pod tlakem.

Pracovní postup je rozdělen do čtyř základních fází:

  1. fáze je očištění poškozeného povrchu vozovky převážně tlakem vzduchu zajištěného turbodmychadlem nebo kompresorem speciálního zařízení,
  2. fáze je postřik očištěného poškozeného povrchu vozovky asfaltovým pojivem tlakem vzduchu nebo čerpadlem emulze,
  3. fáze je nanesení vrstvy kameniva obaleného asfaltovým pojivem,
  4. fáze je posyp postříknutého povrchu vozovky nebo povrchu nanesené asfaltové směsi kamenivem.

Trysková metoda má nejvhodnější upotřebení při omezeném lokálním výskytu poruch povrchu vozovek s živičným krytem, kdy lze včasnou a kvalitně provedenou běžnou údržbou zabránit dalšímu rozšiřování poruch a tím prodloužit životnost krytu popř. i vozovky.

 komun_450

REPONT s.r.o.

Hrachovec 245
Valašské Meziříčí
757 01
Česká republika

Tel.: +420 571 611 252
Mob.: +420 602 324 792
Fax: +420 571 620 911
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU