800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba dílů z čirého polykarbonátu
Spodní deska
Obrábění krytů
Mikroperforační válec na HDPE fólie
Frekvenční měnič
5 nejnovějších nabídek
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy
Jednonosníkové mostové jeřáby
Stroje a linky pro zpracování technických vláken, fólií a tkanin

Originální, značkový či neznačkový náhradní díl?

21/02/2013

Možná, že si čtenáři vzpomenou na kampaň některých výrobců dopravní techniky, která probíhala v různých informačních médiích před několika lety.
Byla jednoduchá, avšak působivá zejména na skupinu koncových zákazníků v aftermarketu, kteří neměli dostatek informací o oblasti výroby a prodeje náhradních dílů. Jejím mottem bylo zhruba následující sdělení: „Používejte pouze originální náhradní díly, protože ostatní mohou být nebezpečné v silničním provozu“.

 


Kampaň neprobíhala jen u nás, ale i v některých zemích západní Evropy a vyvolala oprávněnou ne- spokojenost a kritiku nezávislých autoopraven, ale i prodejců náhradních dílů. Kampaň výrobců automobilů však nedo- sáhla kýženého výsledku, tedy významného omezení volného obchodu se znač- kovými a neznačkovými náhradními díly, pouze jej na určitou dobu omezila. Jejím přímým důsledkem bylo ovšem také zrychlení polemiky na téma „volného obchodu
náhradními díly v oblasti aftermarketu a nezávislých autoopravoven“, která se promítla až na půdu Evropské hospodářské komise. Jejím výsledkem bylo přijetí řady významných právních dokumentů a pravidel v roce 2010 s účinností až do roku 2023. Uvedené dokumenty a pravidla tak vytvořily novou právní úpravu hospodářské soutěže pro oblast automobilového aftermarketu.


V praxi jde o řadu právních norem, které jsou vzájemně propojeny a navazují na sebe, včetně velkého rozsahu odborné terminologie, proto je na tomto místě
vhodné vysvětlit alespoň některé základní pojmy tak, abychom byli schopni získat základní orientaci v problematice, která jinak čítá několik set stran dokumentů.
Bylo také nutné zobecnit a zjednodušit při vysvětlování některé logistické přístupy k dané problematice.


Jak se orientovat a jak tento systém funguje? Úvodem musíme poznamenat, že za uplynulých čtyřicet let se významně snížil průměrný podíl vlastní výroby součástkové základny všech výrobců automobilů z původních zhruba pětašedesáti až sedmdesáti procent na stávajících třicet. (Tento údaj se týká obecně automobilového průmyslu, avšak existují výjimky např. při konstrukci a stavbě speciální stavební techniky, výrobě autobusů, vyprošťovacích vozidel,
kde se dnes podíl výrobce na vlastní výrobě stále ještě pohybuje mezi pětačtyřiceti a padesáti procenty. V ostatních odvětvích, např. při stavbě lokomotiv,
kolejových vozidel, letadel, zemědělské techniky a lodí si nadále zachovávají výrobci vysoký individuální podíl vlastní práce a know-how, který se dle typu výrobku pohybuje stále kolem pětašedesáti až sedmdesáti procent z vlastní hodnoty vyrobené produkce. Pozn. aut.)


Ekonomie ziskovosti, zvyšování produkce a prodeje včetně marketingu, ale také snižování nákladů vlastní výroby, stejně tak i ceny budoucího technického vývoje, „je neúprosná hra čísel včetně konkurenčního boje na trhu pro výrobce automobilů, čítaje v to i odbyt výrobků na regionálních trzích s poskytováním garančního servisu“.
Toto pravidlo platilo, platí a bude platit v budoucnu, a to nejen v oblasti automobilového průmyslu. Pokud by vlastní výrobce vozidla zůstal u původního modelu produkce automobilů z poloviny minulého století a vyráběl malosériově (např. pro určitý typ vozu) komponenty ve své vlastní výrobní režii, došlo by zákonitě ke zvýšení vlastních nákladů, které by se projevily ve zvýšené koncové ceně vozidla. Při takových nákladech by zbývalo jen minimum prostředků, které by mohly být investovány do vývoje nových typů vozidel a nových technologií.


Průmyslový vývoj po druhé světové válce zaznamenal velkou diverzifikaci v průmyslové výrobě. Začínají se profilovat specializovaní výrobci v různých oborech např.
světelná technika, převodovky, elektronika, součásti podvozkového systému, chladiče a termostaty, táhla, ovladače, autoelektro, plasty a řada dalších, kteří nabídli
možnost spolupráce a dalšího vývoje, a to nejen pro automobilový průmysl.


Díky specializaci v různých oborech mohly automobilky zadávat výrobu určitých skupin komponentů specializovaným výrobcům. Došlo tak ke snížení vlastních nákladů automobilek, které byly zpětně reinvestovány do vývoje nových automobilů a nových technologií při stavbě automobilů.


Díky pravidelným objednávkám automobilek mohli tito specializovaní výrobci investovat do výzkumu a vývoje nových technologií při použití nových materiálů,
například s aplikacemi technologií z vesmírného vývoje. Proto mohli také mnohem dříve nabídnout automobilkám vyšší kvalitu a životnost řady komponentů,
které jsou použity při montáži dopravní techniky.


Průmyslová symbióza a nová logistika výzkumu, vývoje a výroby je tak nyní ku prospěchu dalšího vývoje ve všech oblastech průmyslu. Bez těchto investic do výzkumu, vývoje a jejich konkrétních aplikací bychom si dnes například již těžko mohli představit plnění norem EURO I až EURO VI, jízdu s bezolovnatým benzinem, bez azbestové brzdové segmenty a těsnicí systémy, prodloužení životnosti olejů, stejně tak i ergonometrii a vybavení interiérů vozidel apod.


Proto se většina automobilek ve světě stává sériovými montážními středisky výroby dopravní techniky, avšak při zachování vlastního významného know-how ve
vývoji a aplikacích, které jsou postupně zařazovány do výroby nových typů vozidel dle jednotlivých automobilek a jejich budoucích plánovaných směrů vývoje.
Toto vývojové know-how je bedlivě střeženo, i když se občas stane, že určité důležité informace uniknou tak, jako se to stalo v současné době při vývoji elektro-
mobilu u firmy Renault. Nicméně průmyslová špionáž existovala, existuje a bude existovat, stejně tak jako snaha určitých skupin výrobců dostat se rychle k výsledkům mnohaletého vývoje, které by mohli zužitkovat rychlým nasazením výroby a profitovat na ní. Proto i v tomto směru platí obecné přísloví, že peníze „nesmrdí“.


Článek je pouze odkazem na nová zákonná opatření, nikoliv doslovným výkladem jednotlivých ustanovení.


Karel Horejš

 

IHR Autodíly s. r. o.

Hlavní 2459
Praha 4
141 00

 

Kontaktní údaje

Tel.: +420 272 765 794, 272 760 509
Mob.: +420 602 628 621
Fax: +420 272 774 546
E-mail:
Internet:

 


http://firmy.industry-eu.cz/ihr-autodily-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU