800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Tlakový kroužek
Volné kapacity výroby - výroba ocelových konstrukcí
Kovovýroba
Šneková hřídel
Dodavatel malířských prací
5 nejnovějších nabídek
TOStec OPTIMA
Vyvrtávačka desková WRD 130/150 (Q)
Vodorovná vyvrtávačka WHR 13 (Q)
Permanentní magnety
Divize Plasty

Otevření SPŠ TOS VARNSDORF

27/09/2016

 

 

Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České Republice, má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě. Společnost zaměstnává cca 480 pracovníků.

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů, doplněných širokou nabídkou služeb (celkové tržby společnosti v roce 2015 činily cca 1,8 mld. Kč). Společnost disponuje vlastním konstrukčním týmem (30 konstruktérů a projektantů), který zajišťuje vlastní vývoj strojů, a silnou výrobní základnou. Celkové náklady na technický rozvoj produktů za posledních 5 let činily více než 200 mil. Kč. Celkové investice do rozvoje firmy přesáhly během posledních 5 let částku 600 mil. Kč.

Výrobní program společnosti sestává ze tří skupin produktů: stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a výkonné obrábění dílců od 5 do 30 tun, velké deskové stroje typu WRD pro nejtěžší technologické operace pro obrobky do hmotnosti 130 tun a moderní obráběcí centra řady TOStec a WHtec pro využívání nejmodernějších technologií s progresivními moderními nástroji. Tato centra umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, obrobků a integraci do automatických výrobních systémů.

Mezi hlavní aplikační segmenty těchto strojů patří energetický (části větrných elektráren, části a tělesa turbín, čerpadel a ventilů), těžební a stavební průmysl (rámy a komponenty důlních a staveních strojů a části pohonů) a dopravní průmysl (podvozky kolejových a silničních vozidel, části lodí, komponenty dopravních letadel).

Mezi v současnosti nejprodávanější stroje patří stroje typu WHN 13/15 a stroje typu WRD 130/150/170 (celkem tvoří cca 76 % tržeb ve strojích). Nejúspěšnější novinkou je stroj s označením WHR 13, jehož bylo od června 2014 prodáno více než 20 kusů, což v oboru obráběcích strojů této velikosti je poměrně neobvyklé a pro firmu povzbuzující. Další novinkou je pak odvozený typ v deskovém provedení WRD 13/15 a první deskový stroj s hydrostatickým vedením WRD 180 H.

Služby nabízené k těmto produktům pokrývají jak nabídku školení ovládání či programování strojů, tak zpracování technologických studií a nabídek, ale také poradenství při umístění stroje do dílny nebo při výrobě základu pro stroj. Společnost disponuje silným servisním týmem pro zajištění všech požadavků záručního a pozáručního servisu.

Společnost dále zajišťuje služby ve formě nabídky kooperací (zakázkové kovoobrábění, měření a chemicko-tepelné zpracování strojírenských výrobků).

Celá struktura skupiny TOS VARNSDORF a.s. zahrnuje dceřiné společnosti: obchodně-servisní zastoupení TOS TRADE North America (USA), TOS Machine Tool Shanghai (Čína), TOS India Machine Tools (Indie) a TOS Varnsdorf-RUS (Sankt-Petěrburg, Ruská federace), a dvě výrobní a prodejní společnosti (joint venture), TOS Kunming Machine Tool v Číně a GRS Ural v Ruské federaci. Kromě těchto společností disponuje silnou celosvětovou sítí prodejců a obchodních partnerů čítající více než 50 firem.

Společnost TOS VARNSDORF je také majitelem společnosti TOS Olomouc s.r.o (výroba malých obráběcích a vrtacích strojů) a Metalurgie Rumburk s.r.o. (výroba odlitků pro hlavní produkty).

Prodeje společnosti v roce 2015 čítaly 106 kusů strojů (cca 1,6 mld. Kč), podíl exportu byl cca 77 %, zejména do těchto teritorií: státy Střední a Východní Evropy (bývalý východní blok - cca 31 %), rusky mluvicí státy (cca 12 %), německy mluvicí Evropa (cca 8 %), Skandinávie (3 %). Severní a Jižní Amerika (cca 5 %) a Asie (zejména Čína) cca 10 %. Česká republika zaznamenala výborný výsledek s 27 dodanými stroji.

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. je první soukromou střední průmyslovou školou v Ústeckém kraji. Dnem 1. září 2016 zahájila svoji činnost, přičemž jak učebny, tak dílny praktické výuky jsou v areálu společnosti. Do prvního ročníku ve dvou třídách nastupuje celkem 41 studentů a učňů, škola bude vychovávat budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu celkem ve 4 maturitních a učebních oborech: „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“, „Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik – montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC strojů“.

 

TOS VARNSDORF a.s.

Říční 1774

Varnsdorf

407 47

Česká republika

 

Tel.:+420 412 351 203

Mob.:+420 605 203 772

Fax: +420 412 351 269

E-mail: info@tosvarnsdorf.cz

Internet: www.tosvarnsdorf.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU