800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Betonová jímka
Výroba nápravy dle přílohy
Kartony pro balení potravin
Granuláty
Značení
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Partnerství během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2013

22/10/2013

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je největší osvětovou akcí svého druhu. Jeho cílem je zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na evropských pracovištích. Koná se ve dnech 21.–25. října a je koordinován Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Jednotlivé akce organizují na národní úrovni partneři agentury ve všech 28 členských státech EU i v dalších zemích.

Evropský týden se zaměřuje na šíření hlavních sdělení právě probíhající kampaně Zdravé pracoviště, jejímž tématem je „Partnerství při prevenci rizik“. Značná pozornost se přitom věnuje činnostem probíhajícím v rámci kampaně a po celé Evropě se pořádají četné akce, které poukazují na přínosy uplatňování kvalitního vedení a účasti zaměstnanců.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zdůrazňuje, že: „nejúčinnějších výsledků v oblasti řízení a zlepšování BOZP dosahují organizace tehdy, pokud se zaměstnanci a jejich zástupci aktivně zapojují do řízení – vedení ze strany vedoucích pracovníků samo o sobě nestačí. V podnicích s vyšší účastí zaměstnanců v kombinaci s úsilím ze strany vrcholového vedení je 10krát pravděpodobnější, že disponují zavedenou zdokumentovanou politikou BOZP. Přínosy takového přístupu jsou obrovské, patří mezi ně snížené provozní náklady a zvýšená produktivita, méně úrazů a lepší prevence a kontrola rizik na pracovišti.“

Činnosti probíhající v rámci Evropského týdne se zaměřují na podněcování vedoucích pracovníků k tomu, aby se aktivně angažovali ve snižování rizik, a na povzbuzování zaměstnanců, jejich zástupců a dalších zúčastněných subjektů k tomu, aby na snižování rizik s vedoucími pracovníky spolupracovali. S koordinací tohoto týdne pomáhají kontaktní místa agentury EU-OSHA a partneři kampaně, kteří pořádají akce po celé Evropě.

„V České republice se bude v úterý 22. října v Kaiserštejnském paláci v Praze konat slavnostní předávání ocenění v oblasti BOZP,“ uvedla Daniela Kubíčková za kontaktní místo (Focal Point) EU-OSHA v ČR, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Akce je vynikající příležitostí jak představit vítěze hned několika prestižních soutěží: Bezpečný podnik, Profesionál BOZP a Podnik podporující zdraví. Na akci vystoupí a ocenění vítězům předají Ing. František Koníček, ministr práce a sociálních věcí, Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce a MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví a hlavní hygienik ČR,“ doplnila Daniela Kubíčková.

Na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště lze nalézt řadu praktických nástrojů, které mohou organizacím pomoci při zlepšování řízení BOZP a zvyšování účasti zaměstnanců na pracovišti. Naleznete zde například řadu preventivních řešení ze stavebnictví, zdravotnictví a odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb, která zahrnují kontrolní seznamy, jež mohou využít vedoucí pracovníci a zaměstnanci z těchto odvětví. K takovýmto krokům mohou zaměstnavatele a zaměstnance motivovat také případové studie agentury EU-OSHA, které obsahují skvělé příklady efektivního řízení BOZP. Případové studie pocházejí z řady různých odvětví a jsou uloženy v on-line databázi, ve které se snadno vyhledává.

Soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP obsahuje nápady a příklady týkající se co nejúčinnějšího šíření poselství kampaně.

 

 

Poznámky pro redaktory

1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1996 Evropská unie a která má sídlo ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech 28 členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní nás můžete sledovat prostřednictvím sítě Twitter, navštívit blog agentury nebo si objednat náš měsíční zpravodaj OSHmail. Můžete se i zaregistrovat k odběru pravidelného zpravodajství a informací z agentury EU-OSHA prostřednictvím RSS kanálu. http://osha.europa.eu

2. Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 na téma „Partnerství při prevenci rizik“ je decentralizovaná a má vnitrostátním orgánům, společnostem, organizacím, manažerům, zaměstnancům a jejich zástupcům a ostatním zúčastněným subjektům pomoci, aby spolupracovali s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Kampaň podporuje širokou škálu činností na vnitrostátní a evropské úrovni včetně národních partnerských setkání a seminářů. Zvláště vítána bude účast menších podniků. www.healthy-workplaces.eu

Informace pro tisk

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU