800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí

12/02/2013

Šestý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažním experimentálním objektu ve Veselí nad Lužnicí v září 2011 přináší informace o měření šesti modifikací lehkého obvodového pláště kazetového systému ROCKPROFIL, který dotvořil celý zkušební objekt. V hlavním poli byly měřeny všechny obvyklé požární veličiny, jako při klasické zkoušce v peci, další pole byla osazena teplotními čidly.

DŮVODY POUŽITÍ SKLÁDANÝCH LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ (LOP)
Podobně jako při experimentu Mokrsko 2008 bylo i zde nutno uzavřít celý objekt 9 × 12 m tak, aby pláště odolaly požáru více jak 90 minut, v celistvosti až 120 min. Tyto parametry běžně nelze docílit sendvičovými panely ani s minerální vatou, kde hrozí nebezpečí prošlehnutí plamene spárou. Již získané zkušenosti a dosavadní požární zkoušky a měření na Kazetovém systému ROCKPROFIL potvrdily velikou požární odolnost především v celistvosti pláště, logicky padla volba na něj. Navíc dispozice ocelové konstrukce se vzdálenostmi sloupů 3,0; 6,0 a 9,0 m v rámci celého 1. NP nabídla další unikátní možnost: na reálné konstrukci ověřit za požáru chování skládaného pláště na velké rozpětí přes 6,0 m, které se dnes již vyskytují na některých stavbách. V Mokrsku v roce 2008 se odzkoušela dvě pole na 6,0 m a nejnovější požární zkušební pece v ČR i SR mají pro stěnové konstrukce max. vzdálenost sloupů 5,0 m. Proto bylo rozhodnuto upravit pomocným sloupkem rozpětí hlavního pole plné podélné stěny v ose 3 na 7,5 m, což odpovídá v praxi největším používaným modulům pro LOP.

POUŽITÉ SESTAVY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Plánovaný průběh požární zkoušky v horním podlaží byl z hlediska obvodových plášťů nezajímavý – očekávaly se jen nízké „nenormové“ teploty. Proto byl zvolen nejlevnější typ kazetové stěny, tedy nikoliv systém Rockprofil, ale pouze lehkou izolací 120 mm vyplněná kazeta K 120 a klasický svisle orientovaný trapézový plech. I tak tento plášť splnil veškeré úkoly pro danou zkoušku.

SESTAVY PLÁŠŤŮ V DOLNÍM PODLAŽÍ
Pole I –7,5 m: Kazetový systém Rockprofil – klasický, silnější typ kazety kvůli rozpětí

 • Nosné kazety K 130/600/0,88 mm, kotvené 5 ks samovrtného šr. ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock ND pro Rockprofil 165 mm
 • Trapézový plech TR 35/207/0,75 svisle, kotvený distančními šrouby SFS intec 5,5 × 63 mm 

V ostatních polích (kromě VIII) se jako vnitřní část stěny použil jednotný typ kazety a izolace:

 • Nosné kazety K 120/600/0,75 mm, kotvené min. 4 ks samovrtného šr. ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock ND pro Rockprofil 155 mm 

A veškeré odlišnosti v dalších polích jsou ve vnějším plášti: 

Pole II –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější fasádní lamelou

 • Svislé modulové lišty kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Vodorovné lamely, šířka 300 mm, upevněné do modulových list 

Pole II –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější fasádní kazetou

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Fasádní kazety KP-FORM+ modulová výška 500 mm 

Pole IV –6,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější vyztuženou fasádní kazetou

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Fasádní kazety KP-FORM XL+ modulová výška 1 000 mm, vyztuženy vlepenou spec. sádrovláknitou deskou Knauf Vidiwall 10 mm nebo minerální deskou F-Rock 30 mm (druh vlepení kombinován v rámci zkoušeného pole)

Pole V, VI a VII
– se požárně neměřila, pouze u pole V. a VII. se porovnávalo chování vnějšího plechu buď 0,63 mm nebo 0,75 mm.

Pole VII –6,0 m: Nosné kazety s vnějším sendvičovým panelem na distančním roštu (nový kombinovaný plášť, s vysokou zvukovou neprůzvučností)

 • Nosné kazety K 120/600/0,75 mm, kotvené min. 4 ks samovrtného šroubu ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock LD 120 mm
 • Svislý systém Z-profilů 40 mm á 1 000 mm, přímo kotvených do kazet samovrtnými šrouby
 • Mezi Z-profily Airrock ND 40 mm
 • Sendvičové minerální panely Trimo 60 mm vodorovně položené, kotvené do Z-profilů

Pole IX –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější Al kompozitní deskou Alpolic®/fr

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 x 63 mm
 • Hliníkové kompozitní panely tl. 4,0 mm – Alpolic®/fr v tabulích s viditelnou otevřenou spárou, připevněné do omega profilů přímým nýtováním pomocí hliníkových nýtů s velkou hlavou

 

 

Více informací najdete zde

 

 

 

pozar_122 pozar1_122 pozar2_122 pozar3_122  pozar4_122

 

 

 

www.konstrukce.cz

  

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU