800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Obrábění
Výroba dle dokumentace
Trommelrohr
Regranulát PELD - dlouhodobě
Olověné autobaterie s elektrolyty
5 nejnovějších nabídek
SVAŘOVACÍ TECHNIKA
Žebérkové pletivo
Odpady
Čištění průmyslových odpadních vod
Silentbloky, těsnící elementy, "O" kroužky, desky, vlnovce, membrány

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí

12/02/2013

Šestý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažním experimentálním objektu ve Veselí nad Lužnicí v září 2011 přináší informace o měření šesti modifikací lehkého obvodového pláště kazetového systému ROCKPROFIL, který dotvořil celý zkušební objekt. V hlavním poli byly měřeny všechny obvyklé požární veličiny, jako při klasické zkoušce v peci, další pole byla osazena teplotními čidly.

DŮVODY POUŽITÍ SKLÁDANÝCH LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ (LOP)
Podobně jako při experimentu Mokrsko 2008 bylo i zde nutno uzavřít celý objekt 9 × 12 m tak, aby pláště odolaly požáru více jak 90 minut, v celistvosti až 120 min. Tyto parametry běžně nelze docílit sendvičovými panely ani s minerální vatou, kde hrozí nebezpečí prošlehnutí plamene spárou. Již získané zkušenosti a dosavadní požární zkoušky a měření na Kazetovém systému ROCKPROFIL potvrdily velikou požární odolnost především v celistvosti pláště, logicky padla volba na něj. Navíc dispozice ocelové konstrukce se vzdálenostmi sloupů 3,0; 6,0 a 9,0 m v rámci celého 1. NP nabídla další unikátní možnost: na reálné konstrukci ověřit za požáru chování skládaného pláště na velké rozpětí přes 6,0 m, které se dnes již vyskytují na některých stavbách. V Mokrsku v roce 2008 se odzkoušela dvě pole na 6,0 m a nejnovější požární zkušební pece v ČR i SR mají pro stěnové konstrukce max. vzdálenost sloupů 5,0 m. Proto bylo rozhodnuto upravit pomocným sloupkem rozpětí hlavního pole plné podélné stěny v ose 3 na 7,5 m, což odpovídá v praxi největším používaným modulům pro LOP.

POUŽITÉ SESTAVY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Plánovaný průběh požární zkoušky v horním podlaží byl z hlediska obvodových plášťů nezajímavý – očekávaly se jen nízké „nenormové“ teploty. Proto byl zvolen nejlevnější typ kazetové stěny, tedy nikoliv systém Rockprofil, ale pouze lehkou izolací 120 mm vyplněná kazeta K 120 a klasický svisle orientovaný trapézový plech. I tak tento plášť splnil veškeré úkoly pro danou zkoušku.

SESTAVY PLÁŠŤŮ V DOLNÍM PODLAŽÍ
Pole I –7,5 m: Kazetový systém Rockprofil – klasický, silnější typ kazety kvůli rozpětí

 • Nosné kazety K 130/600/0,88 mm, kotvené 5 ks samovrtného šr. ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock ND pro Rockprofil 165 mm
 • Trapézový plech TR 35/207/0,75 svisle, kotvený distančními šrouby SFS intec 5,5 × 63 mm 

V ostatních polích (kromě VIII) se jako vnitřní část stěny použil jednotný typ kazety a izolace:

 • Nosné kazety K 120/600/0,75 mm, kotvené min. 4 ks samovrtného šr. ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock ND pro Rockprofil 155 mm 

A veškeré odlišnosti v dalších polích jsou ve vnějším plášti: 

Pole II –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější fasádní lamelou

 • Svislé modulové lišty kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Vodorovné lamely, šířka 300 mm, upevněné do modulových list 

Pole II –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější fasádní kazetou

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Fasádní kazety KP-FORM+ modulová výška 500 mm 

Pole IV –6,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější vyztuženou fasádní kazetou

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 × 63 mm
 • Fasádní kazety KP-FORM XL+ modulová výška 1 000 mm, vyztuženy vlepenou spec. sádrovláknitou deskou Knauf Vidiwall 10 mm nebo minerální deskou F-Rock 30 mm (druh vlepení kombinován v rámci zkoušeného pole)

Pole V, VI a VII
– se požárně neměřila, pouze u pole V. a VII. se porovnávalo chování vnějšího plechu buď 0,63 mm nebo 0,75 mm.

Pole VII –6,0 m: Nosné kazety s vnějším sendvičovým panelem na distančním roštu (nový kombinovaný plášť, s vysokou zvukovou neprůzvučností)

 • Nosné kazety K 120/600/0,75 mm, kotvené min. 4 ks samovrtného šroubu ∅ 5,5 mm na každé podpoře, podélně sešroubované samovrtným šr. ∅ 4,8 mm á 0,5 m
 • Airrock LD 120 mm
 • Svislý systém Z-profilů 40 mm á 1 000 mm, přímo kotvených do kazet samovrtnými šrouby
 • Mezi Z-profily Airrock ND 40 mm
 • Sendvičové minerální panely Trimo 60 mm vodorovně položené, kotvené do Z-profilů

Pole IX –3,0 m: Kazetový systém Rockprofil – s vnější Al kompozitní deskou Alpolic®/fr

 • Svislé omega profily kotveny pomocí distančních šroubů SFS intec ∅ 5,5 x 63 mm
 • Hliníkové kompozitní panely tl. 4,0 mm – Alpolic®/fr v tabulích s viditelnou otevřenou spárou, připevněné do omega profilů přímým nýtováním pomocí hliníkových nýtů s velkou hlavou

 

 

Více informací najdete zde

 

 

 

pozar_122 pozar1_122 pozar2_122 pozar3_122  pozar4_122

 

 

 

www.konstrukce.cz

  

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU