800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Pozvánka na kurz radiační ochrany

18/02/2015

 

unit_176

 

KURZ RADIAČNÍ OCHRANY

Anotace

Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných
pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího
záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k
lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými
radionuklidovými zářiči - ve smyslu vyhlášky Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č.
315/2002 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce
zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky
vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno
kontrolované pásmo se zdroji záření; pro vybrané pracovníky mimo
kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které
usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Akce je započítána do kreditního systému celoživotního
vzdělávání radiologických asistentů České republiky.

Program

17. dubna

- Úvod do radiační ochrany - seznámení s oborem
- Základy fyziky ionizujícího záření
- Veličiny a jednotky v ochraně před zářením
- Požadavky na způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost
pracovníků se zdroji ionizujícího záření („ZIZ“)
- Biologické účinky ionizujícího záření
- Programy zajišťování jakosti činností vedoucích k ozáření

18. dubna

- Cíle a principy radiační ochrany
- Způsoby ochrany pacientů a zdravotnického personálu před
ozářením
- Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením a kontaminací
radionuklidy (přednášky v sekcích)
- Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy
- Limitování ozáření a monitorování
- Havarijní připravenost - havarijní plán
- Přehled zdrojů ozáření populace a možnosti jejich regulace

19. dubna

- Technické a organizační podmínky práce se ZIZ - kontrolované
pásmo
- Dokumentace vedená u držitele povolení, žádost o povolení
- Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v průmyslu
- Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v lékařské radiologii
- Zvláštní podmínky nakládání s otevřenými radionuklidovými
zářiči
- Zkoušky zdrojů záření na průmyslových pracovištích
- Zkoušky zdrojů záření na lékařských radiologických
pracovištích
- Ochrana pracovníků a pacientů při používání otevřených
radionuklidových zářičů ve zdravotnictví, specifické požadavky
na dokumentaci pracovišť
- Závěrečný zkušební test a zhodnocení kurzu

17. - 19. dubna

Dům kultury DUKLA Pardubice

Cena

vložné, textové materiály
6.100,- Kč vč. DPH

Odborná garance

Ing. Jiří Filip

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

Lektoři

Ing. Jiří Filip

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

RNDr. Zdeněk Rozlívka
ředitel, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

MUDr. Hana Žárská
Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Storm
radiologický fyzik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická
klinika

Ing. Zuzana Pašková, MBA
ředitelka odboru zdrojů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Praha

MUDr. Hana Podškubková
inspektor radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Praha

Více informací včetně elektronického přihlášení naleznete na
www.unit.cz

 

UNIT s.r.o.

Gorkého 2573
Pardubice
530 02
Česká republika

Tel.: +420 466 303 032
Mob.: +420 602 337 780
Fax: +420 466 303 032
E-mail:
Internet:Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU