800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Tisk formulářů
Alobal svačinový 10m
Fyzická bezpečnost - PD
Nákup redukčních ventilů
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
5 nejnovějších nabídek
Směs drti LDPE/HDPE
Vakuově tvar. HDPE drť
Balení technických výrobků do sáčků
Pěnové výplně
Výroba plastových kufříků

Prevence havárií dle zákona 59/2006

20/10/2015

 

cechodpad_151

 

Pokud hovoříme o bezpečnostních rizikách v průmyslových odvětvích jako jsou chemické, biochemické, metalurgické a jiné provozy, míníme tím přirozené vlastnosti daného výrobního procesu, které mohou za nepříznivého stavu okolností způsobit škodu na zařízení, zranění nebo i smrt lidem či mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Nehody v průmyslu nejsou nic nového, ale jejich velikost vzrostla současně se vzrůstem výrobních kapacit průmyslových podniků. Současné průmyslové nehody mohou mít potenciální dopad na celou oblast, zemi nebo i celý kontinent, jako tomu bylo v případě Černobylu. Pokud má být bezpečnostní analýza procesu úspěšná, musí být prováděna od samotného zahájení prací na projektu a během celého výrobního období včetně všech modifikací a ukončení provozu. Z těchto důvodů je prevence závažných havárií jedním z nejdůležitějších parametrů Vaší firmy i jejího okolí. Prevenci závažných havárií upravuje zákon o prevenci havárií 59/2006.

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. nabízí zajištění povinností dle zákona o prevenci závažných havárií 59/2006 způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a činnosti související:

  • se zpracováním Oznámení o zařazení či nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A/B
  • se zhodnocením rizik závažné havárie
  • se zpracováním Bezpečnostního programu prevence závažné havárie
  • se zpracováním Bezpečnostní zprávy
  • se zpracováním Vnitřního havarijního plánu či Vnějšího havarijního plánu
  • se zpracováním Podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a vnějšího havarijního plánu
  • se zastoupením společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
  • odborné konzultace a poradenství
  • spolupráce při odstraňování následků havárií
  • spolupráce při řešení starých ekologických zátěží

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. Vaší firmě zároveň zprostředkuje a zajistí veškerá odborná školení v oblasti prevence havárií. Vše Vám velice rádi upřesníme v naší kanceláři v Českých Budějovicích.

 
 

ČECH-ODPADY s.r.o.

Šach 15, Volfířov
Dačice
380 01
Česká republika

Mob.: +420 602 303 431
Fax: +420 384 384 190
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU