800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Při svařování lze snížit odběr proudu na polovinu

29/04/2015

 

blue_296

 

Současná elektrická síť průmyslových podniků je více než kdykoliv dříve ovlivňována provozem připojených zařízení. Ta mají, vlivem používaných technologií, velmi dynamický charakter odběru, vytvářející pulzující napětí. A toto pulzující napětí ovlivňuje všechny připojené stroje a zařízení, tedy i řízené pohony a kontrolní elektroniku. Jednou z takovýchto technologií je bodové odporové sváření.


Zátěž při odporovém sváření se mění extrémně rychle a napájecí síť je zatěžována velkým, rychle se měnícím výkonem, což způsobuje velké napěťové poklesy nebo překmity v síti. Uvedené jevy v elektrické síti ohrožují kvalitu svarů a zmenšují produktivitu. Svařování je nerovnoměrné, zvyšuje se zmetkovost i možnost prasknutí svaru. Poklesy napětí však působí negativně i na ostatní technologie a navíc přinášejí nárůst flickeru (blikání světel), který se přenáší do sítě energetické společnosti. Jeho velikost je však sledována a vyhodnocována podle normy EN 50160 a následně penalizována.

 

Redukovat rychlé kolísání napětí je možné omezením proudových špiček pomocí kompenzátoru Equalizer pracujícího v reálném čase. Jde o systém určený k omezení výkyvů proudu a napětí a filtraci harmonických složek.

Equalizer využívá informace z analýzy tvaru impulzů během svařovacího cyklu, dlouhého typicky stovky milisekund, k volbě a okamžitému připojení odpovídajících kondenzátorů (baterií), které v průběhu svařovacího impulzu zajistí okamžité dodání proudu „z vlastních zásob“.

 

Reakci v reálném čase zajišťují polovodičové spínače a řídicí jednotka pracující jako analyzátor kvality sítě vybavená velmi sofistikovaným programem. Ten analyzuje průběhy napětí a zatěžovací proudy a zjišťuje okamžitou velikost reaktance sítě. Tento výpočet vykonává průběžně s reakcí uvnitř poloviny periody průběhu sítě 50 Hz. Reakční doba je tak 2 až 10 ms. Eliminuje tak rychlé poklesy napětí vznikající proudovými špičkami.

 

Při praktickém nasazení v případě aktivního Equalizeru (EQ) dochází k výraznému omezení změn napětí. Také dojde k výrazné redukci proudu odebíraného ze sítě, kde proud dosahuje ve špičce 800 A zatímco proud odebíraný svařovacím strojem v okamžiku svaru je 1 600 A. To je dáno tím, že zbylý potřebný proud dodává EQ a sám jej čerpá v době mimo svážecí impulz. Použitím kompenzátoru se tedy redukuje špičkový proud svařovacího stroje v době svaru asi na polovinu. Dochází tak k výrazné stabilizaci napětí sítě a samozřejmě i k redukci flickeru. Uvedené měření bylo provedeno na konkrétní instalaci EQ v ČR. S přihlédnutím ke všem možnostem úspor je ekonomická návratnost použití EQ v horizontu 6 až 12 měsíců.

 

Jaroslav Smetana

Blue Panther s.r.o.

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.

Stanislav Přibyl
Telefon: +420 222 351 493
Mobil: +420 736 684 268

E-mail: stanislav.pribyl@pram.cz

Web: www.pram.cz

 

 

O společnosti Blue Panther

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

 

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskytování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře. 

 

Od roku 2008 je též držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro dodávky a servis měřicí techniky.


Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU