800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výstavba podélného stání a chodníku
Běžná údržba komunikací
Popisovací fólie
Nákup CNC brusek
Zateplení a výměna oken
5 nejnovějších nabídek
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur
Pokládka živice

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

06/09/2013

dovolujeme si Vás pozvat na odborný vzdělávací programPŘÍPADOVÉ KONFERENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


- cíle, organizace, využití v praxi
Čtvrtek 26. září 2013, Brno, učebna firmy Betacontrol, s. r. o., Černého 829/58, BrnoPřípadová konference je koordinované setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve své každodenní praxi a doprovázejí je při řešení jejich obtížné životní situace. Je nezastupitelnou metodou sociální práce v systému sociálně-právní ochrany dětí a výrazně pomáhá ke zvýšení kvality vztahu pracovníků OSPOD s klientem a efektivitě celého procesu ochrany dítěte. Lze ji využít jako preventivní nástroj v práci s rodinou či v případě nutnosti navázání užší a intenzivnější spolupráce.


Odborný program je rozdělen na teoretický úvod do metodiky případových konferencí a praktickou část workshop, kde si účastníci vyzkouší individuální plánování v praxi.


Cíl vzdělávacího programu: naučit se pojmenovat cíle případové konference s ohledem na zájem účastníků, vybrat účastníky případových konferencí, organizovat případové konference, vyhotovit individuální plán, provést zápis a znát a využívat  případové konference v praxi. Účelem je rychlé a úplné vyhodnocení situace s cílem nalézt optimální řešení.


Vzdělávací program je určen pracovníkům v sociálních službách - pracovníkům sociálně právní ochrany dětí, odborníkům zabývajícím se problematikou ohrožených dětí, kurátorům, pracovníkům dětských domovů i organizacím působícím v této problematice.


Přednáší:        

Mgr. Josef Čáslava

mediátor

výchovný poradce a speciální pedagog


Odborný program

 

8.30 -   9.00        Prezence účastníků                                                                        

9.00 - 16.00        Přednášky (12.00 13.00 oběd)

» Zahájení, představení očekávání

» Průběh případové konference

» Organizace případové konference, výběr účastníků, pojmenování rizik

» Výběr účastníků, modelová situace

» Tvorba individuálních plánů, rizika, plán B

» Zápis z případové konference, vyhodnocení

» Shrnutí, závěr, diskuse


Elektronickou přihlášku a podrobné informace naleznete na www.unit.czVzdělávací program byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo akreditace: 2013/0802-PC/SP/VPCena: 2.590,- Kč (včetně DPH, textových materiálů, občerstvení a stravování)


Na Vaši účast se těší pořadatel semináře


UNIT, spol. s r. o.                www.unit.cz

Gorkého 2573                tel.: 466 304 952, 602 33 77 80

530 02 Pardubice                tel., fax: 466 303 032

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU