800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

20/03/2014

Jedná se o aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnout nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak hospodařit v souladu se standardem GAEC 2.

K prvnímu vydání příručky došlo v roce 2011. Nově je v příručce doplněna kapitola o větrné erozi a informace o protierozních opatřeních ve speciálních kulturách a v ekologickém zemědělství. Také je zde kapitola věnovaná postupu při výstavbě technických protierozních opatřeních.

hlina_172

 

Cílem příručky je přinést především zemědělským subjektům relevantní informace k:

  • hospodaření na pozemcích ohrožených vodní a větrnou erozí,
  • možnostem, jak úspěšně implementovat a dodržovat standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC),
  • problematice vodní a větrné eroze, jejím příčinám, projevům a důsledkům,
  • protierozním opatřením aplikovatelným v podmínkách ČR (nověvčetně informací o protierozních opatřeních agrotechnického charakteru v ekologickém zemědělství (EZ) a protierozních opatřeních ve speciálních kulturách),
  • možnostem postupů při výstavbě technických protierozních opatření,
  • využití poradenských služeb při řešení problematiky vodní eroze,
  • možnostem získání dalších informačních zdrojů k problematice vodní a větrné eroze a k ochraně před jejími nepříznivými účinky.

Snahou není analyzovat problematiku vodní a větrné eroze. Příručka má být především praktickým pomocníkem pro zemědělce a farmáře k tomu, jak úspěšně využít vědecké poznatky o vodní a větrné erozi v boji proti jejím negativním účinkům. Cílem příručky je proto poskytnout
stručný, jednoduchý, ale přitom komplexní soubor informací k této
problematice.

 

www.enviweb.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU