800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Kvalitní potisk - větší a pravidelné odběry
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Katr
Stavební stroj
Bagr
5 nejnovějších nabídek
Půjčujeme dodávky
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur

Rekonstrukce osvětlení chodeb panelových a bytových domů

25/10/2013

 

Je to již pár desítek let, kdy v České republice proběhla masivní výstavba panelových domů. Tyto domy disponují rozsáhlými soustavami schodišť a chodeb, které musí být osvětlovány. Většina domů používá stále původní osvětlovací soustavy, které již v důsledku své zastaralosti nepřináší uživatelům, požadovaný komfort. Naopak se díky svým nárokům na spotřebu elektřiny i paradoxně prodražují. V mnoha případech se díky schodišťovým automatů rozsvěcejí celé komplexy  společných prostor a to je v mnoha případech energeticky výrazně nevýhodné. Další problém nastává, kdy se následkem výtržnictví světelné zdroje ze svítidel ztrácejí a obsluha je musí nahrazovat. Z předešlých okolností vznikají finanční ztráty a osvětlování společných prostor se stává výraznou složkou jak v energetických nákladech, tak v nákladech provozních.

S využitím moderních světelných zdrojů, se dá výše uvedeným skutečnostem do určité míry zabránit. Budeme-li mluvit o rekonstrukci společného osvětlení s využít novodobých technologií hlavně v chodbách panelových domů můžeme dosáhnout úspor a zlepšení komfortu. Těmito technologiemi máme na mysli zejména svítidla s využitím  LED zdrojů a pohybových čidel. Každé svítidlo má integrovaný LED zdroj, který svým výkonem odpovídá požadované osvětlenosti. Tento zdroj je přesně vyměřen právě tomuto svítidlu a tak odpadá možnost úmyslného odcizení za vidinou obohacení se. Svítidla jsou osazená integrovanými pohybovými senzory, které spínají v okamžiku registrování osoby. Odpadá tak nutnost stisku tlačítek. Dle zapojení může být sepnuta pouze určitá skupina svítidel. Toho je využito ke snížení energetické náročnosti, jelikož jsou většinou spínána po patrech. Není ale vyloučeno spínat svítidla jednotlivě nebo naopak zabudovat možnost trvalého svitu určitých svítidel. Výrazné energetické úspory se dosáhne díky menší spotřebě elektrické energie LED světelných zdrojů a dále také právě tzv. spínáním po patrech. Výhoda spínání po patrech spočívá ve správném časovém nastavení spínačů svítidel, kdy se v daném patře svítí pouze po nezbytně nutnou dobu. Příkladem je, že pokud příchozí osoba bydlí např. ve třetím patře, je zbytečné rozsvěcet v patrech vyšších. Zároveň je zbytečné rozsvěcet i v druhém a třetím patře ve stejném okamžiku příchodu jako v patře prvním. Tohoto se dosáhne právě pomocí pohybových senzorů a spínání po patrech při zaznamenání pohybu osoby. Po takovéto jednoduché rekonstrukci lze dosáhnout úspor až 8000 Kč měsíčně za jeden vchod v provozování sedmipodlažního panelového domu. Návratnost investovaných nákladů na základě úspory energie je kolem jednoho roku. Obvykle garantovaná životnost LED světelných zdrojů je podle výrobce 30 – 50 tisíc hodin bez vlivu na počet sepnutí, jako tomu bylo u úsporných žárovek.

 

V závěru článku je uvedena příkladem kalkulace rekonstrukce osvětlení chodeb, kdy v kalkulaci je obsažen sedmi podlažní panelový dům o třech vchodech. Schodiště tohoto domu jsou umístěna v jádru komplexu a tak nemají žádné průsvitné prvky, které by je spojovali s exteriérem. Z tohoto důvodu, je na přání investora instalováno v každém podlaží jedno svítidlo, které svítí 24 hodin denně. Ostatní svítidla jsou osazeny pohybovým senzorem a spínána samostatně. Předmětem kalkulace je osazení světelných LED zdrojů, s a bez pohybových senzorů, výměna kabelových tras, zapojení, nastavení a otestování soustavy. Kalkulace naopak neobsahuje revizi, stavební úpravy, nové jistící prvky – předpoklad je využití starých rezervních. Výsledná doba realizace zakázky je pak stanovena na 8 dní.

 

Cenová kalkulace rekonstrukce osvětlení

světla s pohybovým senzorem LED 9W  - 48 ks

51 168 Kč

světla bez pohybového senzoru LED 10W  - 24 ks

19 584 Kč

Kabelové trasy - cca 500m

8 792 Kč

Kabely CYKY - J  3x1,5mm2 – cca 600 m

6 512 Kč

Šrouby, propojovací vodiče, pásky, příchytky, wago svorky apod…

4 500 Kč

práce a doprava

84 940 Kč

Celkem bez DPH

175 496 Kč

DPH 21%

36 854 Kč

Cena celkem včetně DPH

212 350 Kč

 

Výsledná cena zakázky je potom hlavně dána požadavky investora a množstvím podlaží, kde je osvětlovací soustava rekonstruována.

 

panel_osv_384

 

 

LG System spol. s r.o.

V lužích 818/23

142 00  Praha 4 – Libuš

+420 725 037 608

daniel.matejka@lgsystem.cz

www.lgsystem.cz

 

 

 

 

http://firmy.industry-eu.cz/lg-system-spol-s-ro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU