800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis stroje PeTeWe PFS-30CNC
Otočná část
Výroba dle přílohy
Nosné rameno
Výroba připínáčků
5 nejnovějších nabídek
Sáček pro balení potravin 390×390+0+0
Sáček/pytel pro průmyslové využití
Taška
SAVA
INWORK P-S-V

Revize a kontroly plynu mají nedostatky; vedou k neštěstím

23/05/2013

Většina výbuchů plynu, u kterých zasahují hasiči, je podle vyšetřovatelů zapříčiněna lidskou nedbalostí či technickou závadou. Nedávný výbuch potrubí u Národního divadla v Praze zalarmoval plynaře, kteří při masivní kontrole zjistili přibližně stovku drobných úniků plynu. Drtivá většina byla u rozvodů v domácnostech. Kontrola byla provedena zvýšením koncentrace zápachové látky. Podle zástupců URS Czech, nadnárodní společnosti zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku a sesterské firmy URS Inspekce, je přitom možné neštěstím zabránit. Stačí pravidelná kontrola a důsledné zabezpečení. Přestože se plynaři dušují, že ji provádějí, inspekce ukazují na značné nedostatky. Platná legislativa kontroly a revize lidem nenařizuje, povinnost se týká jen právnických osob.

 

plyn_228Plynaři tvrdí, že v Praze kontrola těsnosti plynovodů probíhá minimálně jednou za rok a ve stejném intervalu je prováděna i obdobná kontrola regulátorů tlaku plynu. Mnohdy však nejsou kontroly prováděny důsledně. „Periodická revize existuje na papíře. Častým prohřeškem, o kterém se veřejně ví, je právě nedůsledná revize a zprávy psané takříkajíc od stolu. Případně externí pracovníci firem najímaní na revize,“ upozorňuje na možné nedostatky Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech. Preventivní údržba přitom dle jeho slov v praxi téměř neexistuje. Údržba se dělá účelově. Vyhodnocují se až úniky a to je mnohdy příliš pozdě. „Riziko se zvýšilo v důsledku změn přístupu k prevenci v minulých letech,“ doplnil.

Zabránit neštěstím způsobeným při úniku plynu ze zařízení v objektech lze právě pravidelnou kontrolou plynových rozvodů a spotřebičů. V případě pochybností je třeba se okamžitě obrátit na linku plynařů určenou pro řešení poruch. Revize se má podle platných předpisů provádět jedenkrát za tři roky a kontrola jednou za rok. Součástí revize je provedení kontroly těsnosti. Do kontrol by měla být zahrnuta veškerá plynová zařízení v bytových či rodinných domech., jako jsou plynové sporáky, karmy, kotle či jiné spotřebiče.

 

 

Zákony jsou krátké i na odběratele

Lidé pravidelné kontroly opomíjejí. Spoléhají na vlastní nos, šetří náklady na revize a ohrožují tak nejen sami sebe, ale i okolí. Důvodem častého podcenění rizika je, že pokud provozovatelem zařízení není právnická osoba jako je družstvo nebo firma, tak platná legislativa revize přímo nenařizuje. O žluté trubky, které vedou od hlavního rozvodu ke spotřebičům, by se měl starat majitel příslušného objektu. V případě bytových domů se o dobrý stav plynových zařízení stará společenstvo vlastníků bytových jednotek. „Společenstvo kontroluje pouze společné rozvody. Revizi přímo v bytech nenařizuje,“ upozorňuje Petr Maličovský z URS Czech 

Pokud zařízení napojené na plyn nespravuje právnická osoba, která musí revizi zařídit minimálně jednou za tři roky, zákon neobsahuje na odběratele žádné „páky“. Neexistuje způsob, jak majitele bytu k revizi spotřebiče dotlačit. Výjimku představují nové plynové kotle v záruce, protože zde bývá pravidelný roční servis jednou z podmínek přiznání záruky.

 

Kontrola úniku v zemi je možná, ačkoli obtížná

 

 

Pokud je plynovod v zemi, možnost kontroly je omezená. Ale existuje takzvaný management distribučních plynovodů. Útvar zaznamenává a analyzuje úniky a podle těchto záznamů se vyhodnocují a stanovují úseky, jenž vyžadují údržbu. Častým důvodem úniků plynu jsou i zloději, kteří s oblibou kradou měděné uzávěry plynových potrubí po celé republice. Nedávno i u pražského Hlavního nádraží, což ochromilo dopravu na magistrále.

 

Státní inspekce dává zapravdu

Podle veřejně dostupné zprávy o kontrolních akcích státní inspekce práce za rok 2011 v oblasti dodržování předpisů k zajištění BOZP při provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti dle zprávy zjistila, že provoz plynového zařízení v objektech s přístupem veřejnosti může být zdrojem nebo příčinou ohrožení zdraví nejen zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale i návštěvníků objektů. Z tohoto důvodu bylo cílem prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení.

 

Kontrola byla provedena v kinech, divadlech, nákupních střediscích, ubytovnách, penzionech, hotelech, kulturních domech, nafukovacích halách, sportovních areálech, bazénech atd. Provedeno bylo celkem 520 kontrol, z toho 407 u právnických osob a 103 u fyzických osob; zjištěno bylo celkem 2 505 nedostatků. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo celkem 47 pokut v celkové výši 821 000 Kč.

 

Nedostatky ve všech oblastech

Obsluha často v těchto provozních řádech nenachází to nejdůležitější - tj. pokyn pro bezpečné a okamžité odstavení zařízení z provozu v případě vzniku nenadálé události. Ve většině případů mají provozovatele vypracován harmonogram revizí, ne vždy jsou do tohoto harmonogramu zapracovány údaje o provedených revizích a ne vždy jsou zde uvedena všechna provozovaná plynová zařízení. Provozní deníky jsou vedeny často nepřehledně, v některých případech nejsou vedeny vůbec, často také chybí záznamy o kontrole ovzduší v kotelně a o kontrole těsnosti potrubí.

V oblasti zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem bylo v rámci kontrol zjištěno větší množství závad. „V převážné části kontrolovaných subjektů jsou revize a zkoušky plynového zařízení prováděny dodavatelským způsobem, kontroly jsou zajišťovány pověřenými zaměstnanci kontrolovaných subjektů. Jejich úroveň je rozdílná, závislá na znalostech, zejména u osob pověřených subjektem. Kontrolami bylo dále zjištěno, že problematika revizí a kontrol je kontrolovaným subjektům známá, ale přesto v některých případech nejsou nadále prováděny v pravidelných termínech,“ uvádí Petr Maličovský z URS Czech.

Takový stav svědčí o tom, že zaměstnavatel toto zařízení nepodrobuje pravidelné a řádné údržbě. Ve výjimečných případech bylo zjištěno, že hlavní uzávěr plynového zařízení nebyl označen bezpečnostní tabulkou anebo byl nefunkční.

 

Více informací k článku najdete v příloze zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU