800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - DOŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ

26/03/2015

 

 

kurz_625

 

 

Anotace

Doškolení je určeno revizním technikům, kterým končí po pěti letech platnost osvědčení.


Účastníci budou seznámeni se změnami norem, vyhlášek a zákonů týkajících se činnosti RTEZ, pozornost bude věnována provádění výchozích a pravidelných revizí včetně správného vypracování revizních zpráv.


Podstatnou část doškolení budou tvořit konzultace nad správnými odpověďmi na testové otázky.


Program  

1. den        Prezence účastníků (8.00 - 8.30)

                Zákony, vyhlášky (8.30 - 16.00)

2. den        Ochrana před úrazem elektrickým proudem (8.30 - 16.00)

3. den        Stroje a rozváděče (8.30 - 16.00)

4. den        Hromosvody, konzultace (8.30 - 16.00)

5. den        Všeobecné předpisy, konzultace (8.30 - 16.00)


Více informací včetně přihlášky naleznete na www.unit.cz.

 

27. 4. - 12. 5.

1. 6. - 16. 6.

Dům kultury DUKLA Pardubice


Účastnický poplatek

vložné, textové materiály a DPH

9.000,- KčMediální partneři

 

elekt_199


Vydavatelství FCC Public, s. r. o.

Pod Vodárenskou věží 4

182 08 Praha 8

tel.: (+420) 286 583 011-12

www.fccgroup.cz

               

               

insta_217


ČNTL České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o.

Teplická 50, 190 00  Praha

tel: (+420) 222 721 164

www.cntl.cz

 

unit_624

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU