800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Rostoucí nabídka služeb společnosti Kennametal je odrazem nejnovějšího vývoje

30/10/2014

 

 

kennametal_300

 

Rostoucí nabídka služeb společnosti Kennametal je odrazem nejnovějšího vývoje a nekonvenčního myšlení


Vylepšený systém správy skladu ToolBOSS™, inovační programy výpočtu ceny za kus - Cost-per-Part vzniklé ve spolupráci se zákazníky a nová střediska rychlé reakce – Rapid Response Centers: to je jen část nového programu.

Pokročilý systém správy skladových zásob založený na cloudových službách a systémech NOVO a ToolBOSS může podnikům přinést výrazné úspory Zavedená celosvětová společnost s vedoucím postavením při zavádění inovací do praxe. Přední dodavatel řešení odolných proti opotřebení a současně průkopník v oblasti dodávek řešení
digitálních dat skutečné hodnoty. Výrobce a současně dodavatel služeb – to všechno charakterizuje společnost Kennametal, firmu, která kontinuálně rozvíjí a nově koncipuje svou nabídku služeb ve světle svých nejnovějších výrobků, historického vedoucího postavení a oddanosti heslu „nekonvenční myšlení je lepší myšlení“.


„Naše ustavičné poslání je nabízet služby rozvíjené na základě trhu a inspirované intimním porozuměním potřebám našich zákazníků podle nekonvenčního myšlení,“ říká Mark Fallek, ředitel úseku Enterprise Services společnosti Kennametal. Například plánovací nástroj NOVO™ od společnosti Kennametal, založený na cloudových službách, nejen doporučí nejvhodnější nástroj a výrobní postup pro požadovaný výrobek, ale také nabídne rozhraní pro automatický systém správy skladu ToolBOSS™, aby bylo možné zjistit, zda je požadovaný nástroj k dispozici, popř. jej elektronicky objednat. Uživatelé systému ToolBOSS™ s přístupem do cloudu a s nejnovější verzí softwaru nyní mohou NOVO využívat k tomu, aby zjistili, zda položka navržená pro daný výrobní postup je již zavedená v jejich systému ToolBOSS. To zvyšuje efektivitu plánování výroby a snižuje náklady. Zákaznická čísla položek jsou prostřednictvím databáze ToolBOSS automaticky přenesena do výsledků nástroje NOVO Tool Advisor a pop-up
oken Toll Availability informujících o dostupnosti nástroje. „Zákazník, který do svého uživatelského profilu přidá oprávnění pro systém ToolBOSS, může snadno porovnávat
navrhovaný postup výroby se stavem skladu v lokální databázi ToolBOSS,“ říká Chris Merlin, vedoucí marketingu Virtual Machining společnosti Kennametal. „Bude tak schopný lépe využívat položky, které už má skladem.“

Inovativní partnerství Cost-per-Part
Pro zákazníky, kteří chtějí využívat znalosti firmy Kennametal přímo ve svých závodech, obsadí Kennametal servisní týmy zákazníka, které spravují sklad nástrojů, starají se o seřizovací stroje a přípravky, zabezpečují dodávku nástrojů k výrobním strojům a kontinuálně optimalizují výkon výrobních závodů, svými pracovníky.


Programy Cost-per-Part se vyvinuly daleko nad rámec tradičních produktů a programů, kde jsou pracovníci placeni za odvedenou práci, k uspořádání, kde je společnost Kennametal odměňována za každý úspěšně obráběný díl. Tyto partnerské programy, uplatňované přímo ve výrobních závodech, využívají přední průmyslový software, zahrnující systém pro správu skladu nástrojů a celkového dodavatelského řetězce, rozhraní pro seřizovací stroje, programování CNC systémů a NOVO, a to vše s výkonným operátorským rozhraním. S využitím přístupu cost-per-part, tj. nákladů na díl, se společnost Kennametal a její klienti přímo podílejí na úspěšné činnosti výrobních závodů a dosažených úsporách produktivity.


Charakteristické znaky programů Cost-per-Part firmy Kennametal spočívají v tom, že jsou pečlivě plánované, mají jasně stanovené odpovědnosti a cíle zlepšení a jejich metriky jsou nepřetržitě monitorovány, aby bylo možné sledovat jejich plnění. Tento typ programu je nejvhodnější pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobé partnerství win-win, v němž je podíl na výsledcích sdílen oběma stranami. Jako další výhodu k rozvíjení integrovaného partnerství dostávají partneři společnosti Kennametal v programu Cost-per-Part přístup k novým produktům a technice. Krátce, klienti zapojení v těchto programech mohou novou techniku využívat dříve než jejich konkurenti.


Střediska rychlé reakce – Rapid Rensponse Center
Pokud jde o lokální služby, potřebují strojírenské závody tři věci: porozumění jejich problémům, rychlou reakci a správné řešení. Pro to, aby společnost Kennametal lépe pochopila požadavky svých zákazníků, věnuje čas tomu, aby je osobně navštívila a vyslechla je ještě před tím, než uvede svou poslední strategii investování do závodů, poskytující špičková technická řešení, jimiž je firma známá, rychlé změny požadované v provozech a lokální přítomnost, na kterou se mohou zákazníci spolehnout.


Ve svém novém středisku rychlé reakce, Rapid Response Center, které firma Kennametal otevřela v dubnu 2014 v jihokorejském Busanu, představuje, co znamená nekonvenční myšlení – Different Thinking. Toto středisko se začlenilo do sítě již existujících středisek v Kingswinfordu ve Velké Británii, Istanbulu v Turecku a Žory v Polsku, které jsou stavebními kameny závazku firmy Kennametal poskytovat globální zkušenosti na lokální úrovni a s rychlou odezvou.

Střediska Rapid Response Centre společnosti Kennametal se soustředí na schopnost rychle reagovat na požadavky na jednoduché speciální nástroje pro frézování a vrtání (vrtáky se slinutými karbidy a čelní frézy) a renovaci používaných nástrojů. Tato centra poskytují lokální přístup k originálním specifikacím geometrie nástrojů Kennametal, aby bylo možné dosáhnout nejvyššího výkonu i u renovovaných nástrojů. Jde o unikátní přístup firmy Kennametal, který umožňuje dosáhnout úspor produktivity nejen při prvním použití, ale v průběhu celé doby životnosti nástroje. Jednoduché speciální nástroje, vyrobené na místě, využívají stejnou unikátní techniku, ale jsou dodávány ve zkrácených lhůtách, aby splnily požadavky výrobních plánů zákazníků.


Střediska rychlé reakce společnosti Kennametal lze kontaktovat telefonicky, elektronickou poštou nebo online na www.kennametal.com/rapidresponse. Každý přijatý požadavek je do 24 hodin potvrzen. Pokud zákazník s nabídkou souhlasí a nástroj objedná, je dodán ve lhůtě deseti dnů nebo kratší.


Zavedený program pro recyklaci a závazek obnovy nástrojů
Slib společnosti Kennametal uplatňovat pří řízení skladových zásob nejlepší praktiky a současně přispívat k ochraně životního prostředí vede k závazku recyklovat slinuté karbidy, ať z vlastní výroby, nebo z obrábění, důlních prací a konstrukčních prvků zákazníků.

„Je to další příklad, jak společnost Kennametal prostřednictvím nekonvenčního myšlení zlepšuje situaci v průmyslu a v oblasti ochrany životního prostředí,“ říká Fallek. „Kennametal recykluje slinuté karbidy již po mnoho let a je pro své zákazníky v oblasti ochrany životního prostředí spolehlivým partnerem. Kennametal společně se svými zákazníky pomáhá chránit životní prostředí zvyšováním celkové zodpovědnosti za životní prostředí a snižováním dopadů na ně.“

Jaké typy výrobků Kennametal přijímá? Všechny druhy výrobků ze slinutých karbidů, včetně břitových destiček, vrtáků, stopkových fréz fréz, průbojníků, lisovacích nástrojů, natvrdo pájených dílů ze slinutých karbidů a mnoha dalších.

Zapojení do programu recyklace usnadňuje zákazníkům firmy Kennametal program Green Box™ a webová stránka Carbide Recycling. Jednoduše zadejte www.kennametal.com/carbide-recycling. Zákazníci firmy Kennametal si mohou zdarma objednat kontejnery k recyklaci a jsou jim k dispozici makra pro zadání jejich informací o materiálu k recyklaci, příjem nabídek, příjem potvrzení a zasílacích údajů pro vhodné sběrné místo.


Materiál k recyklaci po jeho příjmu prohlédnou pracovníci společnosti Kennametal, zváží jej a na základě zjištěné hmotnosti karbidů vyřídí platbu a vrátí zelený kontejner zákazníkovi. Jestliže se zákazníci rozhodnou, mohou místo platby dostat kredit na nákup odpovídajících nástrojů. Komplexní služby, které maximalizují využití nástrojů a prodlužují jejich životnost, jsou stejně důležité jako dodávky samotných nejmodernějších nástrojů. Stejně jako nabídka nástrojů, i nabídka služeb firmy Kennametal se neustále rozšiřuje a vyvíjí, aby přinášela zákazníkům co největší užitnou hodnotu. Více informací najdete na http://www.kennametal.com/services/.

Říčany - Jažlovice
Zděbradská 56
251 01 Říčany - Jažlovice
Czeh Republic
Jan FENZ
Telefon: 0 800 900 840
Fax: 0 800 900 225
jan.fenz@kennametal.com
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
PO Box 231
Latrobe, PA 15650-0231
USA
Carsten GROMOLL
Telefon: +1 724 539 8033
carsten.gromoll@kennametal.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU