800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Manipulační technika - BTLT 2000 E
Balkancar
Manipulační technika - BT
Naše podhledové ostrůvky Knauf AMF
ROBUSTNÍ SYSTÉM PRO STROPY A STĚNY

SANKCE ZA FOTOVOLTAIKU PRO ČESKOU REPUBLIKU?

29/04/2013

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se ohradilo proti informacím o hrozbě sankcí v souvislosti s údajným nepovoleným vyplácením podpor pro provozovatele fotovoltaických elektráren. Výplata podpor probíhá podle MPO ČR v souladu se zákony. Zastavit ji lze jedině změnou legislativy. Pouze malá část vyplácených výkupních cen by mohla být za určitých okolností charakterizována jako nepřiměřená. Nápravná opatření by pak měla podobu novelizace zákona, kterou i tak ministerstvo připravuje. Její podmínky jsou předmětem jednání s komisí. Jakékoliv úvahy o pokutách, či sankcích vůči ČR jsou proto podle MPO ČR účelové spekulace bez reálného základu. Není znám případ, kdy by v podobné situaci byly některému členskému státu EU uděleny sankce.

MPO ČR také upozornilo, že proces notifikace podpory, který je vždy dlouhodobější záležitostí, probíhá od července roku 2012. Byl zahájen ihned po nabytí platnosti zákona. V tuto chvíli probíhá proces velmi intenzívně, a proto lze očekávat jeho brzké dokončení. "Proces notifikace veřejné podpory většího rozsahu je vždy časově náročný. ČR s Komisí aktivně spolupracuje a v této fázi se již diskutují technické detaily možných opatření, která by přinesla novela zákona tak, aby bylo vyplácení dlouhodobě stabilní a v souladu s pravidly EU. Situace ČR není neobvyklá. I v případě Rakouska a Slovinska, které proces notifikace dokončily, trval proces přes rok. Diskuse o hrozících sankcích, či škodách jsou zcela neopodstatněné," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Notifikační proces zahájila sama ČR. Neprobíhá tedy jakékoliv šetření komise stran vyplácení podpor. V rámci notifikace je však zjišťován soulad veřejné podpory s pravidly EU. Důležitým faktem je, že podobně jako Česko, vyplácí podpory řada dalších zemí. Notifikované schéma tak mají zatím pouze Rakousko a Slovinsko. Ve zcela opačné situaci se nachází kupř. sousední Německo, vůči kterému dokonce Evropská komise zahájila šetření z důvodů diskriminačního charakteru příspěvku. Diskriminací je míněna úleva pro energeticky náročný průmysl. V této souvislosti je podle MPO ČR také nutno připomenout, že provozovatelům fotovoltaických elektráren jde jen část podpory. Více než dvě pětiny financí směřuje do jiných obnovitelných zdrojů energie.

 

 

panel_338

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU