800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Soustruh SUI 32/750
Konektory
Výroba tyčí a držáků
Elektrárny
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
ESD lehké palety
Plastové kanystry s kohoutkem, army kanystry
Bruska rovinná BPH 300
Těžký soustruh Heyligenstaedt

Slévárny si vybraly bezdrátové bezpečnostní nožní spínače Steute

13/04/2015

 

steute_150

 

Pro to, aby se v běžném provozu zamezilo výpadkům, které mohou být způsobeny tím, že horký kov vyšplíchne na silové nebo signálové kabely, jsou vhodnou volbou bezdrátové
bezpečnostní nožní spínače „sWave 2.4 GHz-safe“ od firmy Steute. Významně zvyšují spolehlivost, a přitom jejich instalace je snadná a flexibilní.

spin_360

Obr. 1: Slévárna oceňuje prodloužení životnosti nožního spínače tím, že není třeba žádný kabel, který by mohl být poškozen vyšplíchnutím horkého kovu.

Nožní spínače jsou v mnoha hutnických provozech běžným řídicím prvkem. Operátoři jimi mohou zastavit nebo spustit stroj či pohon, a přitom jim obě ruce zůstávají volné. Protože nožní spínače mohou být umístěny kdekoliv na podlahu, nabízejí také velký stupeň ergonomického komfortu.


Výhody nožních spínačů
To jsou právě ty výhody, které využívá slévárna barevných kovů ve Švýcarsku. Tato slévárna vyrábí vysoce kvalitní hliníkové odlitky, mimo jiné pro elektrotechniku, drážní dopravu a stavbu strojů. Je vybavena naklápěcími gravitačními licími stroji, které byly dříve ovládány bezpečnostními nožními spínači připojenými kabelem. Pohyb naklápění, který tyto stroje během lití provádějí, je totiž nebezpečný.


Hledání alternativy
Spínače však během běžného provozu často selhávaly, protože horký kov vyšplíchnul na silové nebo signálové kabely. Když se hledala vhodná alternativa, narazili technici slévárny na bezdrátové bezpečnostní nožní spínače, které v té době právě přicházely na trh a které komunikují s vyhodnocovací jednotkou v rozváděči řídicího systému bezdrátově prostřednictvím bezpečného komunikačního protokolu.

Novinka: protokol pro bezdrátovou komunikaci vhodný pro bezpečnostní úlohy
Tato řada spínačů je první, která využívá bezpečný protokol pro bezdrátovou komunikaci „sWave® 2.4 GHz-safe“ vyvinutý firmou steute. Tento bezdrátový komunikační systém používá jako fyzickou vrstvu standardní síť IEEE 802.15.1. Vzhledem k vysoké úrovni spolehlivosti, jež je dána mimo jiné použitím metody FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) se 79 kanály a metodou adaptivních frekvenčních přeskoků, a vzhledem k velmi dobré koexistenci s ostatními bezdrátovými systémy je tato síť zvláště vhodná do těžkých podmínek průmyslových provozů. Přenos vysílač/přijímač, jak je to v bezpečnostních úlohách běžně požadováno, je z principu navržen jako dvoukanálový.
V téže bezdrátové síti může pracovat paralelně několik bezdrátových bezpečnostních nožních spínačů. Jejich napájení je bateriové, což je podmínkou pro zajištění obousměrného radiového spojení s velkou dostupností. Celý systém, jenž se skládá z bezdrátových nožních spínačů a přijímací jednotky, prošel typovými zkouškami ES, má úroveň bezpečnostních vlastností podle ISO EN 13849-1 PL d a úroveň integrity bezpečnosti podle IEC 62061 SIL 2.


„Přivlastnění“ nové techniky
Bezdrátové bezpečnostní nožní spínače byly původně vyvinuty pro speciální účely, např. pro režim nastavení stroje nebo režim kontroly technologických procesů. Stroje a zařízení v těchto režimech podle bezpečnostních norem zůstávají v činnosti, i když jsou jejich bezpečnostní kryty a dveře otevřené, ovšem pohony se pohybují bezpečnou rychlostí, a to po celou dobu, kdy uživatel sešlápne pedál nožního ovládání a drží jej stlačený ve střední poloze.


Jak testy ve slévárně brzy prokázaly, tyto bezpečnostní nožní spínače však mohou být stejně efektivně používány i zde. Tím, že není třeba kabelové připojení, výrazně se prodlužuje životnost nožních spínačů v tomto náročném prostředí. Zvyšuje se také ergonomický komfort, protože operátorovi nepřekážejí na podlaze žádné kabely.

Všechny nožní spínače steute jsou proslulé svou ergonomickou konstrukcí. Jakmile jsou ustaveny, jsou velmi stabilní, což je pro tento typ spínačů důležité kritérium zaručující
ergonomické a intuitivní ovládání. Jejich kovový kryt odolává značnému mechanickému namáhání a spolu s vysoce kvalitní spínací vložkou zaručuje dlouhou životnost i v nepříznivých okolních podmínkách – ať ve slévárnách, nebo kdekoliv jinde.

spin1_363

Obr. 2: „Wireless Safety“: požadavek splněný bezdrátovými bezpečnostními nožními spínači „sWave 2.4 GHz-safe“
www.rem-technik.sk


REM-Technik s.r.o.
Kliny 35
615 00 Brno
Veronika LISOVÁ
Telefon: +420 548 140000

Fax: +420 548 140005
office@rem-technik.cz
steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne
Deutschland
Isabel JOHNSON
i.johnson@steute.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU