800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Demolice objektu
Mobiliář objektu
Broušení
Informační systém
Komora, šnek, spojka
5 nejnovějších nabídek
Ocelové konstrukce
Montáž a dodávka potrubních rozvodů
Použitý briketovací lis Zerma ZBP 70
Nasavač granulátu Woywod Orange
Nasavač DIGICOLOR

Software pro energetické audity

01/02/2013

 

Společnost Fujitsu představila cloudové řešení, které pomůže evropským firmám plnit nové požadavky Bruselu na energetické audity. Ty budou v souvislosti s novou Evropskou směrnicí o energetické účinnosti pro firmy zanedlouho povinné. Hlavním smyslem nové direktivy je zvýšit úsilí členských států k efektivnějšímu využívání a hospodaření s energiemi ve všech článcích energetického řetězce. Týká se to firem s více než 250 zaměstnanci nebo s 50 mil. eur ročního obratu. V zemích s přísnější legislativou, jako jsou SRN a Velká Británie, začnou být energetické audity povinné už v roce 2013. Vyžadované energetické audity mj. vygenerují břemeno dodatečných nákladů na zajištění souladu auditů s evropskou legislativou. Firmy budou muset hledat a najít efektivní řešení pro splnění nového legislativního požadavku.

JAPONSKÉ ZKUŠENOSTI
Software Fujitsu Eco Track, který staví na více než 10leté zkušenosti se zajišťováním obdobných požadavků na energetické audity u japonských firem, může být pro evropské společnosti ideálním nástrojem nového výkaznictví. Dokáže snadno shromažďovat veškeré informace nezbytné pro podporu procesu auditu a zajišťuje soulad s legislativními požadavky.

Celý článek naleznete v Technickém týdeníku 01/2013.

 

 

audit_197

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU