800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Společnosti WIDIA a Haimer GmbH společně představují SAFE-LOCK™: novou generaci ochrany proti vytažení stopkových frézy z tepelných upínačů

11/12/2012

widia_200Společnost WIDIA™ nyní dodává svým zákazníkům bezpečnostní upínací systém SAFE-LOCK od firmy Haimer GmbH. SAFE-LOCK™ je bezpečnostní systém pro tepelné upínače pro nástroje s válcovou stopkou, který zabraňuje vytažení nástroje z upínače při těžkých hrubovacích operacích. Kombinuje pozitivní uzamknutí nástroje s velmi přesným vystředěním, jež přispívá k lepší spolehlivosti obrábění, prodloužení životnosti nástroje a vyšší produktivitě. Výrobci v mnoha náročných odvětvích, např. v leteckém průmyslu, obranném průmyslu, energetickém strojírenství a ve výrobě dopravní techniky, pokračují ve vývoji pokročilých odolných a lehkých materiálů, jako jsou slitiny titanu, INCONEL® nebo nové hliníkové slitiny. Nejen prosazování nových materiálů, společně s tlakem konkurenční soutěže, přitahuje pozornost k hledání nových řešení pro obrábění kovů jako k jedné z priorit výzkumu a vývoje.
 
„Stalo se to zřejmé zvláště v posledních několika letech, poté, co se na trhu objevily vysoce výkonné obráběcí nástroje, které usnadnily těmto řešením cestu na trh,“ říká Doug Ewald, produktový manažer pro nástrojové systémy společnosti WIDIA. „Mnozí výrobci zmodernizovali svoje výrobní prostředky (stroje, nástroje a upínací systémy), aby mohly pracovat s velkými momenty, posuvy a silami, a přitom zajistily, aby nedošlo k výpadku výroby a potenciálnímu zničení drahých součástí.“

Při extrémních silách výrazně roste nebezpečí vytažení stopkové frézy ven z upínače. Ty využívají pro upnutí obvykle jen tření mezi nástrojem a upínačem. Mají velkou přesnost, ale pro náročné hrubovací operace může být upínací síla nedostatečná.

V běžném strojírenství se již po mnoho let používají obráběcí nástroje se stopkami Weldon®. Přímá stopka Weldon s ploškou a upínacím šroubem pro zajištění v dané poloze byla vyvinuta pro kompenzaci řezných sil, způsobujících vytažení nástroje z upínače při těžkém hrubování a dalších operacích s velkým úběrem materiálu. Předpokládá, se, že přibližně 70 % uživatelů používá při hrubování stopkovou frézou Weldon upínání s ohledem na bezpečnost upnutí nástroje, protože upínací šroub zajistí pevné upnutí nástroje. Přesnost upnutí nástroje a házivost ale není dobrá, protože stopka nástroje je jen v přímkovém kontaktu s otvorem sklíčidla. To zkracuje životnost nástroje.

safe-lock.jpg_ico500_387
Spolehlivé a vysoce výkonné frézování
SAFE-LOCK je upínací systém pro nástroje s válcovou stopkou s ochrannou proti vytažení. Na stopce nástroje jsou vybroušeny šroubovicové drážky. Ty společně s unášecími kolíčky v upínači zabraňují i v extrémních podmínkách otáčení nástroje v upínači nebo jeho vytažení. Šroubovicové drážky  SAFE-LOCK mají výhodu také v tom, že umožňují přesně nastavit délku nástroje a nástroj může být nastaven na správnou délku i po přeostření.

SAFE-LOCK může být kombinován s nejnovějšími držáky nástrojů, jako jsou např. tepelné
upínače a může být použit pro vysokorychlostní obrábění i pro obrábění s velkým úběrem materiálu. Tepelný upínač se zahřívá jako obvykle a nástroj se do něho vsouvá s lehkým otáčivým pohybem. Jakmile je nástroj pootočen ve správné poloze, zajišťovací prvky systému SAFE-LOCK samy zapadnou do šroubovicových drážek na stopce nástroje. Pro snadnější nastavení pozice nástroje lze použít pomocnou pružinu. Upínací pouzdro se během několika sekund ochladí a vytvoří tak upínací tlak a pozitivní zajištění proti vytažení nástroje.

Při upnutí pomocí systému SAFE-LOCK se dosahuje excentricity (házivosti) do 3 μm, tato hodnota je desetkrát lepší než u běžného upínání systémem Weldon. Přesné a stabilní upnutí, jehož se tímto způsobem dosáhne, umožňuje uživatelům obrábět s větším záběrem a posuvem.  Zřejmé výhody jsou: úspora času, zvýšená produktivita, nižší zmetkovitost, menší vibrace a lepší komfort pro obsluhu.

safe-lock_top.jpg_ico400_400

Produkty a služby značky WIDIA se vyznačují inovací v kovoobráběcím průmyslu již více než 80 let – od světově prvního patentu na vyměnitelné karbidové břitové destičky až k vývoji světově prvních povlakovaných sort karbidu. Značka WIDIA nabízí kompletní portfolio přesně konstruovaných výrobků a zakázkových služeb. S tisíci produktů pro frézování, soustružení, vrtání a nástrojovými systémy nabízenými po celém světě autorizovanými prodejci, najdete vše co potřebuje z jednoho zdroje.
Kontakt na distributora WIDIA: WIDIA Products Group 800 900 840 nebo navštivte naše stránky www.widia.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU