800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Upevňování
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
LOCTITE PC 7350 pro opravy dopravníkových pásů
GTB
Stavební rozvaděč

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2014

27/11/2013

Vláda ve středu 20. listopadu 2013 schválila Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2014. Cílem programu je podnítit zájem o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jediným resortem, který dodržuje původní záměr vlády z roku 1998 a plní literu zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií v platném znění (zákon).

Program je zřízen na základě ustanovení § 5 tohoto zákona a je jedním z nástrojů pro zajištění mezinárodních závazků, zejména snížení podílu spotřeby energie na HDP o 1 % ročně (podle směrnice č. 2006/32/ES), zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 20 % a snížení spotřeby energie o 20 % v roce 2020 (podle Strategie Evropa 2020). V letošním roce byl navíc přijat národní cíl úspory 47,84 PJ na konečné spotřebě energie do roku 2020 (na základě požadavků směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti).

„Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a  podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.  V porovnání s operačními programy nemá program EFEKT významný rozpočet, pro rok 2014 bylo vyhrazeno 30 mil. Kč, ale i přesto hraje nezastupitelnou roli zejména v oblastech, které nelze financovat ze strukturálních fondů EU. „Nespornou výhodou tohoto programu je nižší administrativní náročnost pro žadatele v porovnání s Operačními programy a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce,“ konstatoval ministr.

Velkou důležitost klade MPO podpoře projektů zavádění energetického managementu, kde došlo k rozšíření kategorie žadatelů i pro města nad 20 000 obyvatel, dále podpora energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting). I nadále EFEKT zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2014. Výjimkou jsou žádosti o dotaci na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), které je potřeba připravit ještě do konce letošního roku. Všechny informace, včetně potřebných formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné na webové adrese MPO a na portálu mpo-efekt@mpo.cz  .

 

 

www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU