800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Vzdělávání zaměstnanců
Výroba šroubu a závitu
Celková rekonstrukce a zateplení střechy - bytový dům
Materiál PP natur pro vstřikování - stálé odběry !
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Korozivzdorné, konstrukčni legované, pružinové, nerez a žáruvzdorné oceli a slitiny
Pryžové podlahy do fitness center a posiloven nejvyšší možné kvality
Gumové desky na podlahy - hnědý melír až do 100 %, pro posilovny, fitness i na ven
Gitterboxy, bedny mars
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny

Strojní profilování hran v leteckém průmyslu právě startuje

21/08/2014

 

seco_300

Při soustružení, frézování, vrtání a jiných operacích spadajících do kategorie třískového obrábění vznikají na obrobcích nežádoucí otřepy a ostré hrany. Ty následně můžou při používání součásti zapříčinit vznik trhlin, které ji po čase natolik konstrukčně zeslabí, že se pak stane nespolehlivou, nebo dokonce nebezpečnou. Proto mnozí koncoví zákazníci považují otřepy nebo extrémně ostré hrany za důvod pro vrácení dílů od dodavatelů.


Výrobci tradičně odstraňovali otřepy a odjehlovali ostré hrany s použitím ručních brusek a jiných manuálních procesů. Tyto postupy jsou pomalé a vyžadují vyjmutí dílu z obráběcího stroje a jeho opětovné upnutí. Navíc i se zručnými řemeslníky chybí těmto operacím nezbytná plynulost výrobního procesu.


Produktivní alternativa k ručnímu odstraňování otřepů je strojní profilování hran (Mechanised Edge Profiling – MEP). Strojní profilování hran eliminuje nepřijatelné stavy hran s využitím speciálního nástroje na stejném stroji, na kterém je dílec obráběn. Tento způsob úpravy hran nabízí množství výhod. Umožňuje přesné definování konečného tvaru hrany a jejího naprogramování v některém z CAM programů, čímž je zajištěna maximální opakovatelnost. Celková doba výroby dílu je zkrácena, protože díl není potřeba vyjímat ze stroje, a jsou eliminovány kumulující se toleranční odchylky a další nepřesnosti, ke kterým dochází při opětovném upínání obrobků. V návaznosti na tento trend pokračují současní výrobci řezných nástrojů ve vývoji nových produktivních nástrojů, které umocňují výhody strojního profilování.


Hlavní kandidáti pro strojní profilování
Když uvážíme stále vyšší nároky leteckého průmyslu na přesnost a konzistenci dílů, jsou součásti proudových letadel hlavními kandidáty pro strojní profilování.
Například součásti leteckých turbínových motorů letadel se obecně rozdělují na rotující a nerotující, přičemž se pro profilování hran nerotujících dílů motoru, jako jsou bubny a skříně, obvykle používají standardní nástroje pro zkosení a srážení hran přímo na stroji, který dílec obrábí.

V případě důležitých rotujících dílů, jako jsou disky ventilátorů a kompresorů, mají zákazníci vyšší nároky a požadují kompletní eliminaci povrchových nedokonalostí. Hrany se obvykle musejí podrobit laboratornímu prověřování a certifikaci. K odstraňování otřepů u těchto dílů výrobci nástrojů vyvinuli vysoce přesné speciální nástroje pro strojní profilování hran umožňující plnou opakovatelnost.


Vývoj nástrojů pro strojní profilování hran
Standardní nástroje pro odstraňování otřepů a profilování, které se používají na nerotující součásti, zahrnují povlakované monolitní stopkové srážecí frézy, stejně jako nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami s úhlem sražení 45˚ a 60˚.

nastroj_241

 

Více informací k článku najdete zde

 

Seco Tools CZ, s.r.o.
Londýnské nám. 2
639 00 Brno
Alena TEJKALOVÁ
Telefon: +420-530-500-827
E-mail: alena.tejkalova@secotools.com
www.secotools.com/cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU