800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Soustruh SUI 32/750
Konektory
Výroba tyčí a držáků
Elektrárny
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
ESD lehké palety
Plastové kanystry s kohoutkem, army kanystry
Bruska rovinná BPH 300
Těžký soustruh Heyligenstaedt

Svářecí proces ovlivňuje energii a naopak

30/07/2014

blue_296

Výroba závislá na sváření je ohrožena nekvalitní elektrickou energií vytvářenou přímo v závodě

 

Česká společnost Blue Panther, která má 20letou tradici v oblasti měřících přístrojů a měření elektrické energie, byla pověřena auditem elektrické energie ve výrobním podniku zaměřeném na produkci výfukových kompletů. Audit potvrdil vysoké zatížení elektrické sítě při aktivitě bodových svářecích automatů a omezenou funkčnost kompenzace výkyvů elektrické sítě.

 

Výrobce výfukových kompletů potřeboval prověřit vliv nasazené výrobní technologie na elektrickou energii ve svém závodě v Brandýse nad Labem. Změny v elektrické energii mohou přesáhnout jak do sítě dodavatele, a tedy s hrozbou vysokých pokut, tak i do elelektrické sítě v rámci závodu, která následně ovlivňuje a může ohrozit i samotnou výrobu.

 

Audit kvality elektrické energie byl proveden za účelem zjištění skutečného stavu parametrů elektrické sítě na vstupu do továrny. Aby bylo možné podchytit krátkodobé jevy v elektrické energii, je třeba měření realizovat s 10x vyšším rozlišením, než je stanoveno v normě ČSN EN 50160.

 

Zjištění auditu el. energie

Z charakteru nasazené technologie (především bodové sváření) vyplývají problémy s rychlými změnami odběru proudu, které vyvolávají rychlé změny napětí. Ačkoliv propady napětí nepřekročily toleranční pásmo 10 %, jejich strmé změny působí negativně především na regulaci řízených zdrojů a působí rušivě i na citlivou elektroniku.

 

V průběhu měření byly zaznamenány opakované jevy, které diagnostikovaly chybnou funkci regulátoru kompenzace. Došlo k náhlému odběru jalového výkonu ze sítě bez zvýšeného odběru činného výkonu a tedy i k poklesu účiníku. Po minutě začal regulátor v asi 15s krocích účiník dorovnávat. Při správné funkci by však měl kompenzátor reagovat v řádech milisekund.

 

 

Ve chvíli, kdy kompenzátor nefunguje, byl vstupní transformátor a vedení do místa kompenzace zatěžováno odběrem jalového výkonu přes 300 kVAr.

 

Zajištění ochrany výroby i kvality

Na základě auditu byla opravena zjištěná nefunkčnost kompenzace proti výkyvům v elektrické síti. Navíc v závodě bylo rozhodnuto o přepojení svářecí technologie a nastavení nového časového harmonogramu svářecího procesu.

 

Došlo tak k potlačení vlivu vysokých proudových špiček, které vytvářely výše uvedené impulzní poklesy napětí. Tím se i celkově zklidnilo napájení pro svářecí stroje, což vedlo ke snížení rozkmitu špiček pod hodnotu ovlivňující správnou činnost svářecích strojů a ke stabilizaci svářecích proudů.

 

Výsledkem je zajištění kvalitní elektrické energie bez vlivu na okolní elektronické přístroje souběžně s vysokou kvalitou svárů a zajištění plynulosti výroby.

 

Svářecí technologie mají ze své podstaty významný vliv na kvalitu elektrické energie. Pro vytvoření elektrického oblouku pro sváření potřebují vysoké špičkové hodnoty proudu. Zároveň však pro jeho udržení, potřebují stabilizovanou elektrickou energii, která zajistí homogenní svár s opakovanou a definovanou kvalitou,“ říká Jaroslav Smetana, zakladatel a ředitel společnosti Blue Panther. „Nasazení svářecí technologie tedy nesmí ovlivňovat kvalitu elektrické energie, a elektrická energie je pak schopna zajistit očekávanou funkcionalitu svářecích přístrojů. Tuto symbiózu musí zajistit všechny podniky, pro které je elektrická energie základním stavebním kamenem jejich výroby.“

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.

Stanislav Přibyl
Telefon: +420 222 351 493
Mobil: +420 736 684 268

E-mail: stanislav.pribyl@pram.cz      

Web: www.pram.cz

 

 

 

 

O společnosti Blue Panther

 

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

 

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskatování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře. 

 

Od roku 2008 je též držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro dodávky a servis měřicí techniky.

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU