800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava střechy
Komunikace
Výstavba přístupové komunikace a dokončovací práce v areálu
Chodníky
Oprava střechy
5 nejnovějších nabídek
Axiální jehlová ložiska
Jednosměrná ložiska - volnoběžky
Se SIEMENS a K-DRIVES ušetříte!
Motory Simotics GP - hliník
Motory Simotics SD - litina

Svět strojírenské techniky č. 2 / 2016

27/08/2016

Ve druhém čísle ročníku 2016 časopisu Svět strojírenské techniky, které vyšlo na konci srpna, je kromě mnoha zajímavých informací publikován článek o nově otevírané Střední průmyslové škole TOS VARNSDORF pod názvem "Budoucnost technického vzdělávání je také v rukou podnikatelů - Best practice ze společnosti TOS VARNSDORF a.s.".

Časopis vydává Svaz strojírenské technologie, česká oborová asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů a zvláštního příslušenství.

 

Budoucnost technického vzdělávání je také v rukou podnikatelů
Best practice ze společnosti TOS VARNSDORF a.s.

V září 2016 přivítají své první studenty učebny Střední průmyslové školy společnosti TOS VARNSDRF, a.s. O strastiplné cestě, která vedla k dosažení tohoto cíle, často hovoří předseda představenstva společnosti Ing. Jan Rýdl starší, který se realizaci tohoto záměru intenzivně věnoval a nenechal se odradit nejrůznějšími překážkami.

Společnost TOS VARNSDORF a.s., založená v roce 1903 jako Strojírny Arno Plauer, patří dlouhodobě k nejvýznamnějším strojírenským firmám v České republice a jako přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center, je už po řadu let vlajkovou lodí Svazu strojírenské technologie. Společnost s 500 zaměstnanci disponuje vlastním konstrukčním týmem pro vývoj strojů a silnou výrobní základnou zajišťující vlastní výrobu. Obrat společnosti v roce 2015 činil 1,7 miliardy Kč. 

Úspěšný rozvoj firmy umožnil nejen vysoké objemy exportu, ale i založení zahraničních joint ventures TOS Kunming Machine Tool Co. Ltd. v Číně a GRS Ural LLC v Jekatěrinburgu (Ruská federace) a obchodně servisních zastoupení v Sankt Petěrburgu, Šanghaji, Indii (Mumbai), Kanadě (Milton, provincie Ontario) a Spojených státech amerických (Mount Juliet, ve státěTennessee).

Společnost TOS VARNSDORF je také majitelem společnosti TOS Olomouc s.r.o, kde uskutečňuje výrobu malých obráběcích a vrtacích strojů a Slévárny Rumburk s.r.o. sloužící k výrobě odlitků pro hlavní produkty.

Management podniku, uskutečňující strategii dlouhodobého rozvoje firmy, samozřejmě pomýšlí i na budoucnost ve smyslu zajištění kvalifikované pracovní síly. Na tomto poli narazili varnsdorfští, stejně jako řada dalších strojírenských podniků u nás i jinde v Evropě, na klesající úroveň odborné přípravy studentů a učňů. Čekání na účinnou reformu středního technického školství, iniciovanou v posledních létech celou plejádou ministrů školství, se bohužel ukázalo asi tak stejně efektivním, jako příslovečné čekání na Godota.

Identifikace příčin současného stavu byla jednoduchá. Ve Varnsdorfu došli i na základě vlastních zkušeností poměrně rychle k závěru, že stávající způsob financování středních škol podle počtu studentů zcela ignoruje potřeby pracovního trhu a navíc devalvuje úroveň výuky náborem studentů a učňů bez potřebných studijních předpokladů. Po léta dobře fungující systém učilišť, navázaných na výrobní podniky, produkující kvalifikované pracovníky byl během několika let zcela rozložen, školy přestalo zajímat, zda jejich absolventi najdou v dohledné době vhodné uplatnění nebo ne a soustřeďují se pouze na to, aby ze státního rozpočtu získaly co nejvíce finančních prostředků.

Ve Varnsdorfu se proto rozhodli hrozbě nedostatku kvalifikované pracovní síly čelit rozhodnými kroky. Jako první variantu řešení položili na stůl nabídku spolupráce se stávající Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou služeb a cestovního ruchu. Vedení této školy hodlali poskytnout finance, systém podnikových praxí a odborníky z praxe na doplnění pedagogického týmu pro teoretické vyučování odborných předmětů, a to za podmínky, že financování školy bude absolutně transparentní, firma bude mít možnost spolupracovat při tvorbě vzdělávacích programů a budou zavedeny přijímací zkoušky, které vyhodnotí studijní předpoklady přihlášených kandidátů.

Největším problémem bylo přesvědčit představitele Ústeckého kraje o tom, že v regionu schází škola s duálním principem vzdělávání, který se dobře osvědčil v sousedním Německu i v Rakousku. Jako by nikdo nechtěl rozumět tomu, že moderní strojírenské podniky s konkurenceschopnou výrobou nezbytně potřebují odborníky schopné pracovat s moderní technikou a špičkovými technologiemi, vychovávané pro potřeby výrobní praxe.

Když se ukázalo, že přes jejich nekonečnou trpělivost se vyjednávajícím představitelům společnosti TOS nepodařilo dosáhnout pochopení u úředníků krajského úřadu a zpětný odkup či pronájem existující školy se po dvouletém jednání nezrealizoval, zbývala druhá varianta – zřídit si školu vlastní, což kromě jiného znamenalo: zajistit prostory pro výuku v areálu firmy, vybavit je, sehnat učitele a spojit síly s dalšími výrobními firmami v regionu pro realizaci tohoto projektu.

A úspěch se dostavil! Koncem roku 2015 byla Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. zapsána do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v září 2016 otevírá hned dva tříleté učňovské a dva maturitní čtyřleté obory. V září tedy začne ve firemní škole studovat 48 žáků, 12 v každém oboru s prvky duálního vzdělávání. To bude zahrnovat praktickou výuku na pracovištích firem podílejících se na realizaci projektu, praktické závěrečné zkoušky ve firmách, využití odborníků z praxe při výuce odborných předmětů a možnost uzavírání smluv o poskytování motivačních příspěvků studentům ze strany firem.

Přihlášení studenti mohou volit následující studijní obory: strojírenství – konstrukce strojů a technologie obrábění, mechanik seřizovač – programátor CNC obráběcích strojů, strojní mechanik – montér, obráběč kovů – operátor CNC strojů.

Jistým problémem v šestnáctitisícovém městě byla skutečnost, že se jednalo o duplicitní obory otevírané současně i na „státní“ VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf. Obavy tohoto druhu se však ukázaly jako neopodstatněné. Společnost TOS VARNSDORF má naštěstí v kraji nepopiratelné renomé a zájem o kvalitní vzdělání a jistotu zaměstnání pro absolventy sehrál při naplňování prvního ročníku firemní školy svou významnou roli. Počet kvalitních uchazečů v rámci přijímacího řízení nakonec umožnil otevřít všechny plánované obory.

A co firemní škola TOSu VARNSDORF svým studentům nabízí? Není toho právě málo:

- kvalitní vzdělání poskytované bez požadavku na placení školného

- zázemí prestižní výrobní firmy, která představuje špičku ve svém oboru

- jistotu perspektivního zaměstnání po úspěšném dokončení studia

- možnost získat prospěchové stipendium až do výše 1.000.- Kč měsíčně

- adekvátní finanční odměny za podíl na zpracování firemních zakázek

- příspěvek na nákup školních pomůcek

- příspěvek na obědy, dopravu do školy a případně i ubytování

- učebnice a výukové materiály určené pro odborné předměty zdarma

- pracovní oděv zdarma

- možnost účasti na montáži strojů v zahraničí

Pokud bude projekt firemní střední školy úspěšný, počítají varnsdorfští s rozšířením výukového programu i o obory elektro a o některý ze slévárenských oborů, který by připravoval odborníky pro podnikovou slévárnu. Nezbývá než popřát společnosti TOS VARNSDORF, a.s. a jejímu vedení hodně úspěchů nejen na poli výrobním, ale i vzdělávacím a těšit se, že dobrý příklad z Varnsdorfu nezůstane v tomto směru ojedinělým.

PhDr. Blanka Markovičová, SST

Celý článek najdte zde

 

TOS VARNSDORF a.s.

Říční 1774

Varnsdorf

407 47

Česká republika

 

Tel.:+420 412 351 203

Mob.:+420 605 203 772

Fax: +420 412 351 269

E-mail: info@tosvarnsdorf.cz

Internet: www.tosvarnsdorf.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU