800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Likvidace odřezků HDPE pěny
Flow pack balící stroj na RAW tyčinky 30-50
Výroba hřídele
Dřevěný materiál
Nafta 3000 l
5 nejnovějších nabídek
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy

SVĚTLOVODY pro temná zákoutí

15/01/2013

Lightway je název české firmy, byt její název mluví o cestách světla cizím jazykem. Jedná se o společnost vyrábějící světlovody neboli prosvětlovací tubusy, ať již dopravování denního světla íkáme jakkoliv. Název je to ovšem vystižn' , postihuje v robní program a zároveli je mezinárodně srozumitelný.

 

logo_cs_196_01

 


Vedení denního světla či dokonce slunečního svitu je potřeba tam, kde nelze použit přímé osvětlení okny. Důvody mohou byt různé - prostory
se nacházejí pod úrovní ulice, nemají přístup k fasádě, respektive průraz do fasády nepřchází v úvahu (například může jít o historickou budovu
nebo záměr architektonického řešení). Princip je velice prosty - potrubím se přepraví světlo, úskalí však přece jen
existují.  

Výrobci narážejí při dotazech na problémy se světlovody především na dva (a jsou na ně již do značné míry připravení): zaprvé, ze světlovodu vli-
vem kondenzace vodních par a proměn vnějších a vnitřních teplot ukapává voda. A zadruhé, nevhodně konstruovany světlovod může fungovat jako komín,
ktery dvádí teplo nebo přivádí zimu a naopak.


Existují však i další problémy jimž se zkušený vyrobce věnuje již při vývoji technických řešení.


Dobrým příkladem ojedinělého řešení je i téměř 50 m dlouhý světlovod instalovaný do prostoru schodiště věžového bytového domu v projektu Central
Park na pražském Žižkově. Stavební vyhláška vyžaduje přímé osvětlení, světlovod tak přivádí denní světlo ze střechy (rozvádí je pomocí bočních plochých průduchů) do každého patra a místa přiléhající k fasádě ponechává k dispozici potřebnějším místnostem jako jsou pokoje, kuchyně a koupelny...


ČEHO Sl VŠÍMAT


1) Montáž světlovodu vždy svěřte odborné firmě. Odborník, který rozumí problematice osvětlení, Vám dokonce může takovou investici rozmluvit, protože
přece najde řešení v umělém osvětlení. Když však klient - například provozovatel suterénního Spa, hotelového baru, bowlingu nebo jiné instituce -
trvá na denním světle, navrhne řešení, jež provedou profesionálové, kteří si poradí se skladbou střechy, správnou izolací a dimenzemi světlovodu.

2) Potrubí světlovodu musí byt zakončeno kupolí jako hlava čepicí. Základní úroveň představuje materiál plexiglass, ještě lepší je však použít kupoli skleněnou, protože sklo jako ušlechtilý materiál lépe odolává UV záření, smogu a změnám teplot (často až extrémním).
Lightway použivá tzv. křilšťálovou kupoli.
 

3) Každé potrubí světlovodu musí vést sluneční paprsky s co nejmenšími ztrátami způsobenými lomem na stěnách.

K tomuto účelu se u levnějších výrobků lepí odrazové fólie na hliníkový plech. Vlivem vlhkosti a jiných fyzlkáIních jevů se může lepidlo loupat, přilnavost
se zhoršuje a výkon světlovodu též. Mnohem dokonalejší výrobky k tomuto účelu použivají ve vakuu napařované vrstvy s obsahem stříbra a oxidu křemíku. Odrazivost je pak neskutečných 99%. Potrubí lze i lomit tzv. odrazovým kolenem...

4) Difuzér nebli rozptylovač světla je prakticky zátka na dolním (vnitřním) konci potrubí, jež pomáhá rovnoměrnější distribuci světla. Lepší než plastová, která může zkreslovat barvu nebo odstín denního světla, je skleněná.


bez_nzvuztzz_410

Nadstřešní část světlovodu. Potrubí je
zakončené kupolí, která může byt plastová,
nebo ještě lépe krišťálová.

 

5) Tepelné mosty jsou přenosy nepříznivých teplot materiáIem dovnitř nebo ven z místnosti a do konstrukcí. Důsledkem jsou tepelné ztráty nebo zisky,
o něž nestojíme. (Na Aljašce je zima a tubus odvádí teplo z vytopené místnosti, v Kataru odvádi chlad získaný pomocí klimatizace.) Výrobce Lightway vyvinul několik konstrukčních prvků, které tomuto jevu brání. Zakončení   tubusu čnící nad střechu obaluje do izoIační vrstvy, do tubusu vkládá izolační
dvojsklo, které zabraňuje proudění a výměně vzduchu, v místech průchodu používá extrudovaný (vodu nenasákající) polystyrén. Naopak zkušenost hovoří o ne zcela účinném zdvojování kupole, snížení tepelných ztrát dosahuje pouze cca 10%.


6) S tepelnými mosty a střídáním tepIot úzce souvisí kondenzace par srážejících se do kapiček vody. U nevhodně konstruovanýh světlovodů docházi
ke skapáváni vody na difuzér. Důsledkem je nejen zhoršení prostupu světla přes vrstvu vody usazenou na difuzéru, ale především různé poškození
okolních stěn vlivem vlhkosti. Rušivě může působit i zvuk dopadajících kapek.


Odborníci firmy Lightway dokáží přivést světlo juk do komerčních, tak soukromých prostor, podzemních spa, bowlingu nebo hotelových barů i leckam
jinam a najít taková řešení, která budou úspěšná i v domech s pasivní energetickou bilancí.


 

Lightway s.r.o.
Hostivická 13/22
155 21 Praha 5 Sobín
www.lightway.cz

Fakturační adresa
Lightway s.r.o.
Ledvinova 1714/12
149 00 Praha 11 - Chodov
Česká republika

Tel.: +420 235 300 694, +420 235 301 336
Fax: +420 235 300 218
Gsm: +420 724 217 217
Email: info@lightway.cz

IČO: 63669366
DIČ: CZ63669366


http://firmy.industry-eu.cz/lightway-sro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU