800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Čerpadlo
Přeprava D/Forchheim - CZ/Beharovice
Rekonstrukce silnic
Sáčky mikrotenové
Topení
5 nejnovějších nabídek
Směs drti LDPE/HDPE
Vakuově tvar. HDPE drť
Balení technických výrobků do sáčků
Pěnové výplně
Výroba plastových kufříků

Tipy pro správnou specifikaci komínu

29/01/2015

 

schiedel_300_01

 

Jaký bude mít výkon?
Výkon spotřebiče v kW je důležitý pro stanovení správného průměru komína.

Jaký je navržený průměr komínu?
Potřebný průměr komína se stanoví na základě výkonu spotřebiče, druhu paliva, teploty spalin, účinné výšce komína, případně dalších faktorech. Průměr by měl být určen projektem nebo stanoven odborníkem. Ve sporných případech doporučujeme konzultaci s firmou Schiedel. Správně navržený průměr komína zaručuje nejen dobrý tah ale i úsporný provoz!.

Jak vysoký bude komín?
Výška se udává v metrech, zaokrouhlí se na nejbližší vyšší počet komínových tvárnic (3 ks na 1m). Výškou se rozumí celková výška komínu od paty po vyústění, tj. včetně nadstřešní části.

Jaké bude připojení spotřebiče?
Připojení spotřebiče je buď kolmé (pro většinu kotlů) nebo pod úhlem 45° (zpravidla pro krby).

Jak bude řešena nadstřešní část komínu?
Zvolte systémové řešení Schiedel a to komínový plášť, Final nebo obezdívku. Jiné způsoby zpravidla znamenají časté opravy komínové hlavy.

Jak bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování?
Všechny tepelné spotřebiče potřebují ke spalování vzdušný kyslík. U běžných spotřebičů je vzduch nasáván z okolního prostoru. Ne vždy je tímto způsobem potřebné množství vzduchu zajištěno (malá kubatura místnosti, těsná okna a podobně). Výhodné je proto přivést potřebný vzduch větrací šachtou v komínovém tělese: nasávaný vzduch je navíc v šachtě předehříván a zvyšuje tak účinnost provozu.

Bude využita větrací šachta jiným způsobem?
Větrací šachta může sloužit nejen pro přívod vzduchu ke spotřebiči, ale může být využita naopak k odvětrání uzavřených prostor nebo jako tzv. víceúčelová šachta pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít jako "ztraceného bednění", kde po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa.

Bude zajištěn přístup na střechu?
Platné normy a předpisy stanovují nutnost zřízení bezpečného přístupu ke komínové hlavě z důvodu revize a čištění. V případě, že toto není odpovídajícím způsobem zajištěno, osazují se v komínovém tělese, zpravidla v půdním prostoru, druhá komínová dvířka.

Jaký význam bude mít alternativní vytápění?
Komínový průduch pro alternativní vytápění by měl být standardem moderního bydlení. Poskytuje jistotu nezávislost, bezpečí a pohodu.

 
 

Schiedel, s.r.o.

Horoušanská 286
Nehvizdy - Praha východ
250 81
Česká republika

Tel.: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU