800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis - řetězové kladkostroje
Výroba dílů dle přílohy
Měřící hřídel
Aplikace na propojení iPhone s PC s OS Windows
Aktualizace webu
5 nejnovějších nabídek
BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ BSL 500
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Nosič kontejnerů DAF LF
Truhlářská výroba

Výkonnost, účinnost, inteligence – valivá ložiska jsou klíčem k novým technologickým a výrobním trendům

28/09/2016

 

schaeffler_300_02

Prezentace divize Schaeffler Industrie se na veletrhu Hannover Messe 2015 ponese v duchu silných globálních trendů v oblasti mobility a iniciativy nazvané „Industrie 4.0“ a také dalšího systematického vývoje valivých i kluzných ložisek a lineárních vedení se zaměřením na zatížení, životnost a provozní výkonnost. Kromě klasických témat, jako je zvýšení výkonnosti, hospodárnosti a energetické účinnosti, se při vývoji produktů upírá pozornost stále více i na oblast senzoriky, aktoriky a propojení do sítě, stejně jako na kontinuální sledování stavu.
„Komponenty pohonů s integrovanou senzorikou a inteligentními aktuátory, jaké ukážeme v Hannoveru, jsou předpokladem pro vzájemné propojení strojů, zařízení a řízení autonomních procesů v řetězci vytváření hodnot našich zákazníků,“ vysvětlil Robert Schullan, člen představenstva společnosti Schaeffler AG a výkonný ředitel divize Schaeffler Industrie.

V tomto kontextu Robert Schullan zdůraznil význam hannoverského veletrhu a MDA jako mezinárodní platformy a předního veletrhu pro technologické trendy v oblasti pohonné a fluidní techniky.
„MDA poskytuje kompletní přehled v tomto odvětví a ukazuje aktuální oborové trendy. V tomto roce budeme diskutovat především o koncepci „Industrie 4.0“, trvalé udržitelnosti a energetické účinnosti, systémech sledování stavu, hnacích systémech větrných elektráren a těsnicí technice,“ uvedl Robert Schullan.

Robert Schullan zároveň zdůraznil roli budoucího trhu v Indii, která je letos partnerskou zemí hannoverského veletrhu.
„Díky našemu dlouholetému a výraznému zastoupení na indickém trhu a našim inovativním řešením můžeme této zemi nabídnout cennou technologickou podporu při nadcházejících investicích do infrastruktury a průmyslových zařízení nebo do oblasti obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl dále Robert Schullan. Vývoji a výrobě produktů určených pro indický trh se společnost Schaeffler věnuje ve čtyřech místních výrobních závodech. Pro firmu Schaeffler jsou v Indii nejvýznamnější následující průmyslová odvětví: zemědělská technika, ocelářský a textilní průmysl, výroba motocyklů a železnice, ale i oblast výrobních strojů a větrných elektráren. V závodě u města Vadodara založila společnost před nedávnem své první technologické centrum pro Indii – „Schaeffler Technology Center“. Můžeme tak i v lokálním měřítku rychle využívat svého rozsáhlého know-how v oblasti inženýrských i servisních činností a poskytovat zákazníkům optimální služby.

„Mobilita zítřka“
V centru pozornosti strategie společnosti Schaeffler nazvané „Mobilita zítřka“ jsou ekologické pohony, městská či meziměstská mobilita, stejně jako téma energie. Jako partner, který spolupracuje na vývoji, a globální dodavatel automobilek i jiných průmyslových odvětví disponuje společnost Schaeffler komplexními a systémovými znalostmi hnacích ústrojí, a to jak vozidel, tak průmyslových aplikací. Silné stránky firmy Schaeffler spočívají v rozsáhlém know-how, které zahrnuje kromě oblasti automobilové výroby i všechny další městské či meziměstské způsoby zajišťování mobility, jako jsou jednostopá vozidla a vlaková nebo letecká doprava. V oblasti energetiky působí firma Schaeffler nejen jako partner při vývoji konvenční a regenerační výroby energie, ale díky svým produktům s nízkým třením i jako partner pro maximálně účinné zužitkování spotřebovávané energie.
„Pokud jde o zajišťování ‚Mobility zítřka‘, hrají například na rostoucím trhu s jednostopými vozidly v Indii významnou roli energeticky účinné, úsporné a trvanlivé součástky používané v motorech, převodovkách a na podvozcích. Společnost Schaeffler přitom významnou měrou přispívá ke snížení spotřeby a emisí, a to při zajištění vysoké spolehlivosti, robustnosti a hospodárnosti,“ poznamenal Robert Schullan.

Koncepce „Industrie 4.0“
V rámci projektu „Industrie 4.0“ roste význam vzájemného propojení jednotlivých komponent, strojů a výrobních systémů s využitím řešení integrovaných do strojů nebo pomocí nadřazených IT systémů. Předpokladem využití této koncepce jsou komponenty, které umožňují snímání a předávání dat o stavu zařízení. Valivá ložiska hrají v této oblasti rozhodující roli, protože zajišťují vedení i polohování a přenášejí všechny procesní síly a pohyby.
„Schaeffler zaujímá přední pozice, pokud jde o rozšiřování valivých ložisek o snímače, aktuátory, řídicí a softwarové komponenty. Cílem je například zajistit nepřetržité sledování stavu až po autonomní hledání řešení při chybových hlášeních. Nebo také aktivní řízení procesů na základě dat získaných v ložisku,“ vysvětlil Robert Schullan.

Integrovaný modul k měření točivého momentu pro zajištění maximální přesnosti a účinnosti
Hlavním lákadlem firmy Schaeffler v této oblasti bude magnetoelastický modul k měření točivého momentu FAG. Schaeffler tak nabízí mechatronické řešení, které umožňuje podstatně přesnější sledování i řízení aplikací a procesů. Jako poskytovatel řešení v oblasti ložisek a souvisejících podsystémů dokáže firma Schaeffler nabídnout modul k měření točivého momentu, který je již připraven k montáži a který také odpovídá specifickým potřebám dané aplikace. Možnost přesného sledování stavů strojního zařízení a probíhajících procesů prostřednictvím zjišťování točivého momentu představuje důležitý předpoklad využívání vzájemně propojených a inteligentních procesů na cestě k realizaci koncepce „Industrie 4.0“. První aplikace se uplatňují v zemědělské technice, konkrétně v rozmetadlech hnoje a hnojiv s řízením točivého momentu.

Inteligentní aktuátor – inovativní šroubový převod pro elektromechanické lineární pohony
Společnost Schaeffler rozšiřuje svou nabídku o šroubový pohon s novým konstrukčním provedením i principem fungování, který vyniká svou nosností a výkonností. Planetový valivý šroubový převod PWG zároveň dláždí cestu k „inteligentním aktuátorům“ – elektromechanickým lineárním pohonům s maximální účinností na minimálním montážním prostoru. První aplikace a projekty se objevují v oblasti solární techniky k ovládání zrcadel, v oblasti větrných elektráren ke změně nastavení azimutu, v oblasti strojírenství v posuvných jednotkách, v zařízeních pro tváření plechu, v ohýbačkách, v zavíracích válcích u strojů pro vstřikování plastů, v nýtovačkách a štípačkách a v pistolích na dávkování lepidla. V automobilovém průmyslu se už šroubový převod PWG využívá i při sériové výrobě spojkových aktuátorů.

Měřitelné zlepšení díky kvalitě X-life
Důsledný vývoj valivých a kluzných ložisek, stejně jako lineárních vedení, skýtá značný potenciál k dalšímu zlepšování funkčnosti, hospodárnosti a spolehlivosti průmyslových aplikací. X-life představuje pečeť jakosti produktů firmy Schaeffler, které se při stejném zatížení a nezměněné konstrukční velikosti vyznačují podstatně delší životností a trvanlivostí, plynoucí z vyšší dynamické únosnosti. To vše při prodloužení intervalů údržby, což vede ke snížení nákladů na životní cyklus zařízení (TCO), a při vyšší spolehlivosti pohonu či strojního zařízení. Využít lze i vyšší únosnost, pokud je zapotřebí, aby ložiska při stejné trvanlivosti zvládala vyšší zatížení. Případně může zákazník použít menší valivé ložisko. Lze tak využít kompaktnější konstrukci a dosáhnout hmotnostní úspory. Dalšími argumenty pro nasazení řady X-life jsou nižší tření a hlučnost.

Nové konstrukční pojetí toroidních válečkových ložisek FAG-TORB v kvalitě X-life
Společnost Schaeffler představí na veletrhu Hannover Messe 2015 nový druh konstrukce v podobě toroidních válečkových ložisek TORB značky FAG. Jedná se o válečková ložiska v kvalitě X-life se stavitelným úhlem. Tato konstrukce kombinuje nastavování úhlu naklápěcích válečkových ložisek s možností posouvání v axiálním směru válečkového nebo jehlového ložiska. Ložiska TORB umožňují výrazné zvýšení provozní bezpečnosti a hospodárnosti tzv. axiálně pevného a axiálně volného uložení. Kromě oceláren a válcoven se toto řešení uplatní hlavně u dopravních zařízení a pásových dopravníků, papírenských strojů (např. u sušicích válců), v lodních pohonech, v proudových strojích při výrobě energie (např. u turbín), v textilních strojích, drtičích, ve strojích na zpracování potravin a v zemědělských strojích.

Řešení fenoménu „White Etching Cracks“
Schaeffler představí na hannoverském veletrhu rozsáhlý modulární systém pro zvýšení odolnosti ložisek proti tzv. „White Etching Cracks“ (bílým trhlinám) a pro eliminaci předčasných selhání ložisek. Trhliny typu WEC představují změny ve struktuře materiálu, které probíhají pod povrchem ložiska. V jejich důsledku může působením vnějších vlivů dojít k předčasnému selhání takto narušeného ložiska. Problém se kromě ložisek pro větrné elektrárny týká i řady jiných průmyslových aplikací. Technologie zajišťující efektivní a hospodárnou redukci poškození typu WEC, kterou doporučuje společnost Schaeffler a jejíž účinnost je statisticky doložena, spočívá v kombinaci prokalení ložiska a povrstvením jeho vnějšího a vnitřního kroužku, stejně jako valivých těles, materiálem Durotect B. V případě potřeby vyšší únosnosti nabízí firma Schaeffler karbonitridovaná valivá ložiska z materiálu Mancrodur (32MnCrMo6-4-3) s povrstvením Durotect B. Při karbonitridování projdou ložiska speciální tepelnou úpravou, při níž je jejich povrch obohacen uhlíkem a dusíkem. Ložiska tak získají vyšší povrchovou tvrdost a odolnost proti odírání. Použitím speciální ocele Cronidur 30 s vysokým obsahem chromu lze podle současných poznatků konečně zcela zabránit vzniku WEC.

 

 

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

Průběžná 74 a
Praha 10 - Strašnice
100 00
Česká republika

Tel.: +420 267 298 111
Fax: +420 267 298 110
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU