800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Sklíčidla na soustruh
Izolační pouzdro
Výroba krytů
Vyřízení dotací na výtahy
Sanační omítky a nátěry fasády
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

Výrobci softwaru vyměnili kvůli novele o DPH účetní a daňové doklady pro snadnou komunikaci s úřady

24/04/2013

Novela zákona o DPH, účinná od počátku roku, přinesla změny, které významně ovlivňují vedení účetnictví. Kromě nového institutu ručení za nezaplacenou daň, které zvedá ze židle živnostníky i zástupce velkých společností s širokou základnou odběratelů, dodavatelů a spolupracujících subjektů, zaktualizovala podobu výkazů a formulářů. Zejména těch, které se týkají daňového přiznání a zrovnoprávnila elektronickou a listinou podobu daňových dokladů. Promítnout se musely tyto změny, podle vyjádření společnosti PREMIER system, významného tuzemského výrobce ERP systémů, do účetních softwarů. V případě Premieru došlo mimo jiné k aktualizaci služby Centrum ePodání, jejímž prostřednictvím uživatel komunikuje se státní správou stisknutím jediného tlačítka. Není tak potřeba složitého připojování přes datovou schránku či jiné formy komunikace.

 

Nová legislativa liberalizuje do určitě míry podobu daňových dokladů, resp. zrovnoprávňuje elektronickou a listinnou podobu, mění jejich náležitosti a lhůty pro vystavení, definuje věrohodnost původu, neporušenost obsahu a jejich čitelnost.

 

Změny ve formálních náležitostech

Konkrétně se změny na dokladech dotkly účtování výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů zanesených v Peněžním deníku, povinných textů na fakturách, povinných dokladů při vystavení faktury do zahraničí a zejména vydání nových tiskopisů a změnách v daňových přiznáních. Nové sazby nebo zálohy musely být zapracovány v nových verzích ekonomických programů a elektronických tiskopisech, se kterými pracují. „Podnikatel má možnost vyplnit daňové přiznání i ručně a požadované změny si sám dopočítat, ale s pomocí aktuálního ekonomického softwaru, který nové sazby obsahuje, je vyplňování formulářů daňových přiznání mnohem snazší a výhodnější,“ upozorňuje Boleslav Buzek, zakladatel a jednatel PREMIER system.

 

Nápomoc rozmachu elektronické fakturaci

Elektronická komunikace je dnes každodenní realitou téměř všech podnikatelů, od živnostníků až po nadnárodní společnosti. Ačkoliv si drtivá většina společností nedokáže představit vedení účetnictví bez použití počítače a účetního softwaru, elektronická komunikace s úřady, která by umožnila úplně vypustit listinnou podobu účetních a daňových dokladů, je svým způsobem novinkou. Nová úprava má za úkol pomoci rozšiřování elektronické fakturaci, a proto daňovým subjektům umožňuje, aby věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost zabezpečily i jinak než uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou výměnou informací. „Doklad je použitelný i bez elektronického podpisu, pokud je věrohodnost prokázána takzvanou spolehlivou auditní stopou. To znamená propojením vzájemně souvisejících dokladů. Úprava tak nepřímo potvrzuje, že je doklad platný, pokud se obsahově shoduje u dodavatele i odběratele a není nutné se tedy formalitami tolik zabývat,“ míní Boleslav Buzek z PREMIER system s tím že aby nedocházelo k daňovým únikům, nová úprava obsahuje definice pojmů věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost.

 

Porušenost neznamená doplnění poznámek

Novela odpovídá na otázku neporušenosti daňového dokladu, u které docházelo v minulosti k častým nedorozuměním. Neporušeností se rozumí skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH nebyl změněn. Doklad je porušený tehdy, pokud dojde k změně podstatných náležitostí například těch, týkajících se označení odběratele uvedením chybného DIČ. Pokud je však na něm doplněno něco, co podstatnou náležitostí není, je v pořádku.

 

Komunikace s úřady bez ztráty nervů jedním kliknutím

Všechny formuláře je možné v Premieru podat elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace Centrum – ePodání. „Stiskem jediného tlačítka může uživatel současně jednat se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnými finančními úřady, ačkoliv každý z úřadů vyžaduje vlastní rozhraní,“ upozorňuje Boleslav Buzek z PREMIER system. Modul Centrum ePodání totiž sdružuje téměř všechny možnosti pro odesílání daňových výkazů, ale i mzdové agendy a hlášení na příslušné úřady. Komunikační modul služby využívá individuálních rozhraní jednotlivých úřadů, do nich zasílá hlášení podepsané elektronickým podpisem zástupce dané společnosti.

 

Více informací naleznete na www.premier.cz nebo na níže uvedených kontaktech:

 

Pavel Křižka                                                   Premier System         

PR Manager                                                     obchodní oddělení 

 

T: +420 732 582 776                                         T: +420 245 005 606

E: pavel.krizka@justc.cz                                   E: obchod@premier.cz; info@premier.cz           

H: www.justC.cz                                               H: www.premier.cz  

 

Just Communication s.r.o.                              PREMIER SYSTEM, a.s.

Dlouhá 16                                                        Saturnova 1197/1

110 00  Praha 1                                                10400 Praha 22 - Uhříněves

 

 

O společnosti PREMIER system

Společnost PREMIER system a.s. vznikla v roce 1998 jako ryze česká firma s vlastním know-how. Nyní je předním producentem informačních a ekonomických systémů na tuzemském trhu. Nosným programem společnosti je výroba a distribuce vlastního stejnojmenného ekonomického informačního softwaru PREMIER system pro řízení podniků a firem. Produktovou nabídku doplňují nástavbové moduly a specializovaná řešení pro firemní procesy v téměř jakémkoliv oboru. Po dobu 14leté působnosti na trhu ČR a SR si společnost PREMIER system a.s. vypracovala přední pozici mezi poskytovateli informačních a ekonomických systémů pro menší a střední společnosti.

 

Tradice a úspěch firmy je založen především na výrobě kvalitních produktů s originálním prostředím a ovládáním, na flexibilitě firmy při řešení individuálních požadavků svých zákazníků, vysoké odborné kvalifikaci zaměstnanců. Stejně tak poskytování komplexních služeb, jejich kvalita a rychlá dostupnost směřuje k hlavnímu cíli společnosti, a tou je maximální spokojenost zákazníků a osobní přístup ke klientovi. Především spokojenost našich klientů a jejich doporučování je hlavním elementem dynamického růstu společnosti a jejího portfolia klientů, které činí více než 3 500 subjektů (více než 12 tis. licencí). Naše dlouhodobé cíle jsou založeny poskytování našich produktů a služeb co nejširšímu spektru zákazníků v kategorii menších a středních společností. Budování dlouhodobého a oboustranně seriózního partnerství je další z hlavních cílů společnosti.

 

Více informací v příloze zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU