800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme částečnou rekonstrukci bytu
Soustruh
Rekonstrukce fasády a oplocení
Plastový materiál
Rekonstrukce mostu
5 nejnovějších nabídek
Komíny TUMA s nejlepším poměrem ceny a kvality
Komíny TUMA s najlepším pomerom ceny a kvality
Frézka konzolová FGH 32
Frézka nástrojařská FUW 315/ III
MAHO 1000 Frézka nástrojářská

Vysoká pokuta za porušení zákona o obalech

23/07/2013

 

Inspektoři  brněnského oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí řešili případ kyjovské společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s., která porušila povinnosti, vyplývající ze zákona o obalech.

Společnost porušila povinnost, vyplývající z ust. § 12 odst. 1 zákona o obalech tím, že uváděla na trh obaly nebo balené výrobky, a v období od ledna 2010 do prosince 2011 nezajistila, aby odpady z obalů jí uvedených na trh byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu o obalech. Povinnost nebyla splněna pro jednocestné obaly, a to konkrétně v roce 2010 pro Papírové a lepenkové obaly v celkovém množství 828,5 tun a pro Plastové obaly v celkovém množství 193,3 tuny; v roce 2011 pro Papírové a lepenkové obaly v celkovém množství 831,385 tun a pro Plastové obaly v celkovém množství 248,723 tuny;

Firma dále porušila povinnost, vyplývající z ust. § 15  odst. 1 písm. c) zákona o obalech tím, že neprokázala inspekci pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o obalech - konkrétně tím, že v Ročním výkazu o obalech a odpadech z obalů za rok 2010 byly uvedeny údaje o jednocestných obalech (papírových a plastových), ke kterým společnost nedoložila doklady o recyklaci a využití.

Inspekce respektovala absorpční zásadu; společnosti uložila za nejpřísněji postižitelný správní delikt (dle ust. § 45 písm. c) zákona o obalech) pokutu ve výši 600 000 Kč. Proti rozhodnutí o uložení pokuty se společnost neodvolala a rozhodnutí tak nabylo právní moci.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

 

 

www.enviweb.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU