800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

24/11/2014

 

seco_300

 

Cílem procesu obrábění kovů je výroba přesných dílů při vynaložení co nejnižších nákladů, a tím dosažení maximální ziskovosti. Tradiční způsob snížení
nákladů na obrábění je zrychlení výroby zvolením agresivnějších parametrů obrábění, obvykle prostřednictvím vyšších řezných rychlostí. Tento přístup však nezohledňuje
významné nákladové faktory, včetně nákladů na zmetky a prostoje výroby. Strategie, která se zabývá celkovým pohledem na ekonomiku výroby, poskytuje lepší vyvážení
produktivity a výrobních nákladů, kdy se zohledňují všechny nákladové faktory.

Řízení nákladů
Některé z výrobních nákladů jsou pro výrobce v podstatě neovlivnitelné. Např. materiál obrobku a náklady na něj jsou určeny konečným použitím obráběné součásti. V turbínovém motoru nelze ušetřit peníze nahrazením materiálu Inconel® šedou litinou. Podobně jsou fixním nákladem i investice společnosti do obráběcích strojů, jejich údržby a energie pro jejich provoz; obvykle tyto investice zahrnují pravidelné splátky úvěru na zařízení. Náklady na pracovní sílu jsou do jisté míry flexibilní, avšak krátkodobě jsou fixní. Všechny tyto náklady včetně nákladů na nástroje je nutné vyvážit příjmy z prodeje obrobených dílů. Zkrácení výrobního času – rychlosti přeměny obráběných dílců na hotové produkty – může vynahradit vynaložené fixní náklady.

rezne_364

HQ_ILL_Cutting_Conditions_And_Process_Results.jpg

Rychleji neznamená nutně lépe
Mezi prvky procesu obrábění kovů, které mohou výrobci ovlivnit, patří řezné podmínky. Různé nástroje, techniky a strategie ovlivňují rychlost výroby. I dnes mnoho dílen věří, že prostým zvýšením řezných rychlostí vyrobí více dílů za jednotku času, a tím sníží výrobní náklady. Situace je však složitější. Za vyšší řezné rychlosti se platí. Obecně, čím rychlejší je operace, tím je méně stabilní. Namáhání, včetně vyšších řezných sil a vytváření tepla, ovlivňují jak nástroj, tak obrobek. Opotřebení nástroje je rychlejší a méně předvídatelné. Nástroj se může zlomit a poškodit obrobek, opotřebení nástroje nebo vibrace mohou způsobit odchylky rozměrů dílu a kvality povrchu. Výsledkem jsou znehodnocené díly, přičemž náklady na ně vynaložené je nutné odečíst od zisku. V závislosti na hodnotě materiálu obrobku a konečného využití součásti – např. drahé vysoce legované slitiny určené pro složitou leteckou součást – může mít vysoká zmetkovitost devastační efekt na celkové výrobní náklady. Navíc nelze takto nebezpečný a
nepředvídatelný proces provozovat bezobslužně nebo poloobslužně, což eliminuje možné úspory mzdových nákladů.


Zvýšení řezných rychlostí má rovněž přímý vliv na životnost nástroje. Příliš vysoké rychlosti zvyšují opotřebení nástroje, takže je nutná častější výměna nástrojů a pro dokončení stejného počtu dílů je nutné použít více nástrojů. Teoretické zisky ve výrobních nákladech a produktivitě jsou tak sníženy o vícenáklady na nástroje a prostoje strojů.

 

 

Více informací k článku najdete zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU