800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Demolice objektu
Mobiliář objektu
Broušení
Informační systém
Komora, šnek, spojka
5 nejnovějších nabídek
Ocelové konstrukce
Montáž a dodávka potrubních rozvodů
Použitý briketovací lis Zerma ZBP 70
Nasavač granulátu Woywod Orange
Nasavač DIGICOLOR

Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

10/05/2016

 

Společnost: Fatra, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
IČO: 27465021
Zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn. B 4598/KSBR

rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 28.4.2016 takto:
I. rozhoduje o přeměně jediné akcie vydané společností, to znamená 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, na zaknihovanou akcii, to znamená na 1 ks kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, a v důsledku toho mění stanovy společnosti tak, že článek 7 Akcie po změně zní: Základní kapitál je představován jedinou kmenovou zaknihovanou akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, s níž je spojen jeden hlas,
II. určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní jedinou akcii vydanou společností, na dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

 

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541

Napajedla

763 61

Česká republika

 

Tel.:+420 577 501 111, +420 577 502 487

Mob.:+450 724 405 867

Fax: +420 577 502 555

E-mail: info@fatra.cz

Internet: www.fatra.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU