800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Upevňování
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
LOCTITE PC 7350 pro opravy dopravníkových pásů
GTB
Stavební rozvaděč

ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH CENTER

11/09/2014

 

southco_300

 

ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH CENTER PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ PRO SERVEROVÉ SKŘÍNĚ


Simon Williamson z firmy Southco popisuje potřebu zvyšovat úroveň zabezpečení datových center prostřednictvím inteligentních systémů přístupu do serverových skříní.

Experti z průmyslu upozorňují odborníky informační systémy, že do roku 2016 lze předpokládat přijetí vládních nařízení, jež budou určovat minimální fyzickou úroveň zabezpečení pro infrastrukturu datových center. Již nebude možné ukládat data tam, kde nebudou chráněna přísnými bezpečnostními pravidly, a vedoucí pracovníci průmyslových podniků se musí na tuto změnu včas připravit.


Na zájmy a rostoucí odpovědnost provozovatelů datových center reaguje prudce se rozvíjející trh v oblasti výpočetní infrastruktury tím, že se rozrůstá o nástroje pro fyzické a síťové zabezpečení serverů, a v souvislosti s tím je kladen stále větší důraz také na řešení pro kontrolu přístupu na všech úrovních. Zabezpečovací systémy datových center se obecně zaměřují na fyzickou ochranu perimetru oddělujícího chráněnou zónu od okolí a na systémy řízení přístupu do budov a serverových sálů. Klíčovým aspektem celkového zabezpečení systému je však integrace zabezpečení všech zařízení datových center, od ochrany perimetru až po zabezpečení zařízení v jednotlivých serverových skříních. Kontrola přístupu jako součást celkové správy zabezpečení systému hraje v návrhu, konstrukci a výstavbě infrastruktury datových center životně důležitou roli.


Narušení zabezpečení nemá za následek jen více odstávek a provozní ztráty, ale jsou zde také problémy spolehlivosti přístupu k datům, zachování integrity podnikového informačního systému s tím spojená ztráta dobré pověsti na trhu. V typickém případě však bývají opatření k řízení přístupu osob do jednotlivých sálů datového centra přehlížena, a proto je pro zabezpečení serverových skříní vyžadována stejná míra zabezpečení, která je využívána pro řízení přístupu do budovy datového centra. Jako prevence ztrát dat, nezřídka spojených s velkými škodami, a jako opatření nezbytné k zajištění shody s bezpečnostními doporučeními je důležité ověřování povolení přístupu do jednotlivých serverových skříní, zvláště tam, kde je v datovém centru umístěno množství rozváděčů se servery, v nichž jsou ukládána data pro různé podniky. Nejlepší způsob, jak propojit úroveň zabezpečení budovy se zabezpečením přístupu k jednotlivým skříním serverů, je jednotný elektronický přístupový systém.
Velkou péči je třeba věnovat výběru elektronických zámků. Spolehlivý, inteligentní přístupový hardware a přístupové systémy společně přispějí k prevenci záměrného zneužití zařízení a současně zvyšují užitnou hodnotu zámku.


Společnost Southco kombinuje své znalosti a zkušenosti v oblasti technických řešení zámků s pokrokovými elektronicky ovládanými závorami a v oblasti zařízení pro řízení přístupu pro vytvoření úplných a inteligentních systémů řízení přístupu a nabízí množství technicky výhodných řešení, která jsou vhodná pro požadavky různých aplikací.
Speciálně pro serverové skříně datových center vyvinula firma Southco elektronický zámek H3-EM Electronic Locking Swinghandle se snímačem Integrated Proximity Reader,
kombinovaný se sadou Security System Integration Kit.


Zámek H3-EM se vyznačuje jednoduchou přípravou k montáži, s jediným otvorem v panelu, a díky tomu je kompatibilní se standardy zámků pro rozváděčové skříně pro výrobce OEM i pro oblast retrofitu. Jestliže je napojen na systém řízení přístupu, umožňuje zámek H3-EM v kombinaci se snímačem Integrated Proximity Reader uživatelům snadno sledovat a zaznamenávat přístup k elektronickým zámkům a poskytuje auditovatelné záznamy ve shodě s regulatorními požadavky, např. HIPAA, HITECH nebo Sarbanes-Oxley.


Sada Security System Integration Kit představuje kompletní systém, který nabízí jednoduchý a cenově efektivní způsob, jak řídit a monitorovat přístup na úrovni jednotlivých serverových skříní v datových centrech. Po integraci se stávajícím systémem řízení přístupu do datového centra umožňuje tato nová sada kompletní řízení a monitorování přístupu na dálku do budovy, do jednotlivých sálů i k jednotlivým serverovým skříním.


Ochrana citlivých dat a shoda s bezpečnostními standardy je u datových center stále nejvyšší prioritou. Elektronické přístupové systémy, jako např. ty, které nabízí firma Southco, poskytují zvýšenou míru zabezpečení serverových skříní, lze je přizpůsobit bezpečnostním pravidlům uživatele a spolupracují se stávajícím uživatelským rozhraním. Vytvářejí tak jednotný zabezpečovací systém pro celé datové centrum.

Southco
www.southco.com
Dusan HEJNA
Telefon: (420) (0) 73 141 6077
Fax: (44) (0) 1905 346723
dhejna@southco.com
Southco Manufacturing Limited
Touch Point
Wainwright Road
Warndon, Worcester WR49FA
UK
Petra REICHLE
Telefon: +44 (0)1905 346567
Fax: +44 (0)1905 346501
preichle@southco.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU