731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Upgrade knihovního systému
Hasičská zbrojnice
Oprava komunikací pro pěší a vozidla v areálu
Snížení energetické náročnosti budovy
Výkon činnosti technického dozoru investora a výkonu koordinátora BOZP na stavbě
5 nejnovějších nabídek
Volné kapacity-kovovýroba,pálení pazmou,hranění,svařování
PVC drť z hadic
Laboratorní vakuové napařovací zařízení Edwards Auto 500
Kabelové koncovky
Silnostěnné smršťovací trubky, typ RG

Nabídka: Analyzátor fotovoltaických panelů PROFITEST PV

Datum vložení: 11.11.2019 / Datum platnosti: 25.11.2019

Základní informace

Měření napětí do 1000 V DC, proudů do 20 A DC.
Měření zkratového proudu Isc, napětí naprázdno Uoc, aktuálního špičkového výkonu Pmax, seriového odporu Rs a paralelního vnitřního odporu Rp.
Automatický přepočet měřených hodnot na standardní testovací podmínky (STC).
Patentovaná kalkulace pro hodnocení panelů bez znalosti dat udaných výrobcem.
Patentovaný výpočet sériového odporu panelu pouze z jedné změřené I-U-křivky.
Vysoká přesnost měření díky oddělenému měření teploty senzoru osvětlení a zadní strany panelu.
Vysoká bezpečnost díky oddělovači zátěže (1000 V/32 A DC) se všepólovým odepnutím panelu od přístroje.
Kalibrovaný sensor osvětlení dle IEC/EN 60904-2 s integrovaným teplotním senzorem Pt100.
Software pro grafické zobrazení, vyhodnocení a tisk protokolů.

Adresa a kontakty

GMC - měřicí technika, s.r.o.
IČ: 63494663
Radka Svobodová
Fügnerova 1a,Blansko,678 01
Telefon: +420 516 482 623
E-mail: msindelar@gmc.cz
WWW: http://gmc.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU