800 400 464
banner
5 latest demands
Vzdělávací a výcviková střediska
Sortiment pro referát stravování
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách
Snížení energetické náročnosti objektu
Nákup kancelářských potřeb
5 latest offers
Záslepky
Uzávěr TETRA TOP 40
Uzávěry PET lahví 38 mm s pojistkou
Podložky pod dlažbu pro suché kladení
Modernizace a rekonstrukce dle ČSN EN

S nynějším tempem investic se klíčové dopravní infrastruktury nedočkáme

12/02/2013

S nynějším tempem investic se klíčové dopravní infrastruktury nedočkáme Zatímco Ministerstvo dopravy ČR by dokončilo páteřní dálnice a rychlostní silnice do roku 2025, z úst Tomáše Jílka (Ředitelství silnic a dálnic ČR) na setkání Institutu pro veřejnou diskusi zaznělo, že pokud nebudou k dispozici odpovídající zdroje, může tomu být až za 212 let. Odborníci z řad veřejného, soukromého i akademického sektoru pojmenovali rozhodující příčiny, jimiž jsou vleklá legislativa, chybějící koncepce rozvoje dopravní infrastruktury a vysychající zdroje. (ilufoto) Na 1. diskusním setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) Tomáš Jílek uvedl, že s výší investic, které jsou nyní do dopravní infrastruktury plánovány, je termín dokončení základní dopravní sítě v roce 2025 pouhá utopie. Omezené zdroje je proto potřeba vynakládat účelně a efektivně. „Je potřeba aktualizovat strategický plán rozvoje dopravních staveb,“ doplnil Petr Moos z Fakulty dopravní ČVUT. Řadu projektů vedle nedostatku financí brzdí vleklá a nepružná legislativa. Diskutující z řad představitelů místních samospráv dokonce vnímají tento faktor jako rozhodující. Problémy s výkupy pozemků, nekončící jednání nad variantami projektů bez konstruktivního závěru či blokády ekologů řadu projektů pozastavily, dalším ani nenechaly začít. Česká republika je zatím z hlediska konkurenceschopnosti na 15. místě v Evropě a na 31. místě ve světě. „Stav a kvalita silniční, nebo železniční infrastruktury je jedním z předpokladů dalšího hospodářského rozvoje,“ doplnil dopravní expert Pavel Švagr. Právě v těchto investicích přitom zaostáváme za sousedními státy. Je třeba hledat cesty, jak kompenzovat nedostatek peněz ve státní pokladě. Ve všech sousedních zemích již běží výstavba klíčových staveb dopravní infrastruktury formou PPP projektů

Do you want to be informed about demands before others? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU