800 400 464
banner
5 latest demands
Obrábění - výroba pístů
Kukuřičná siláž
Plnění obálek a montáž propisovacích tužek
Dětské hřiště
Soustruh
5 latest offers
Bruska FEIN pásová bruska GRIT GI150 2H
Řízení zásob v budoucnosti
Topný plášť pro 1000 l IBC kontejner, EX provedení, hmotnost 20 kg
Ohřevné skříně AMARC
Palety na prodej

Nedodržení bezpečnosti práce může firmy přijít draho

16/04/2014

Více než 42 milionů korun. Tolik vloni na pokutách vybral Státní úřad inspekce práce (SUIP), což je o zhruba čtyři miliony více než v roce 2012. Nejčastější příčiny kontrol v oblasti bezpečnosti práce byly ochrana zdraví při práci, zdravotní úrazy a stav technických zařízení včetně vedení veškeré dokumentace.

Ve firmách provedl úřad celkem 16 820 kontrol a udělil 991 pokut. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

Kontrola Počet
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 10 806
Kontrola příčin a okolností pracovních úrazů 407
Dokumentace staveb 1 789
Kolaudace 1 400
Bezpečný podnik 409
Kontrola vyhrazených technických zařízení 2 009

Zdroj: SUIP

„Z výsledků provedených kontrol můžeme konstatovat, že nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se BOZP, zejména u malých a středních zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel odboru bezpečnosti práce SUIP Ondřej Varta.

 Zákon přitom ukládá, že dokumentaci BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), musí mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou každý podnikatelský subjekt, to znamená každá fyzická i právnická osoba. „Papírování všeho druhu je pro firmy obecně velký problém. Společnosti se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpečnosti práce vést samy, stává se však, že je formální či neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v řádech statisíců,“ říká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce BezpecnostPrace.info.

Pomůže on-line dokumentace

„Zpočátku jsme bezpečnost práce řešili osobním školením zaměstnanců a dalšími soubory dokumentů, které byly v průběhu let postupně doplňovány mnoha autory. Vzhledem k tomu, že máme mnoho poboček po celé České republice, byla situace o to složitější. Chtěli jsme proto v tomto směru zavést řád, mít přehled a vyhnout se zbytečným postihům. Proto jsme se rozhodli pro on-line řešení,“ říká Kateřina Snopková ze společnosti L’OCCITANE.

Pokud se firmy rozhodnou pro komplexní řešení, neměly by zapomínat nejen na školení zaměstnanců, ale také na provozní dokumentaci BOZP, která zahrnuje specifika každého pracoviště. Moderní technologie navíc umožňují snazší přístup k informacím, a tak je školení i dokumentaci BOZP možné zaměstnancům poskytnout on-line přes internet, v uživatelsky atraktivní podobě. Podle Martina Šimka z BezpecnostPrace.info je ale důležité zajímat se o to, jakým způsobem tyto služby společnosti nabízejí.

On-line školení je možné provádět pouze u zaměstnanců, kteří mají přístup k počítači a mají alespoň minimální znalosti pro práci s počítačem. Osnova školení musí odpovídat pracovní náplni zaměstnance.

Dokumentaci BOZP je nutné mít zpracovanou pro konkrétní provozovnu. Její zpracování je spojeno s fyzickou kontrolou (auditem), která se minimálně jednou za rok opakuje. Některé firmy dnes již nabízejí kromě on-line školení i on-line dokumentaci, která má velkou výhodu v prevenci před riziky na pracovišti a snazšímu přístupu zaměstnanců k jednotlivým dokumentům.

 

www.businessinfo.cz

Do you want to be informed about demands before others? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU