731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Hutní materiály
Kovové přepravky - gitterboxy
Stavební práce
Vertikální CNC fréza
Dodávky spojovacího materiálu
5 nejnovějších nabídek
Stavební činnost, zateplování fasád
Komplexní rekonstrukce teras
AHF- aplikace hydroizolačních folii
Zelené střechy
Poskytujeme kompletní služby hydroizolace plochých střech

Domovní vodoměrné šachty od společnosti GONAP spol. s r.o.

11/01/2019

 

 

Domovní vodoměrná šachta  firmy GONAP  slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy, nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti). Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.


1. Konstrukční řešení

Šachta je navržená v souladu s normou ČSN "Vodovodní přípojky" a navazujícími předpisy. Slouží  k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru s dostatečným manipulačním prostorem. Vodoměrná šachta je vyrobena z homogenních plastových polypropylénových desek a svařená pomocí nejmodernější svařovací techniky jako uzavřená vodotěsná kruhová jímka. Přístup do manipulačního prostoru šachty je umožněn vstupním průlezem o průměru 700 mm, výšce 300 mm, který je standardně opatřen plastovým   ( na požádání uzamykatelným ) poklopem. Standardně je šachta osazena plastovým žebříkem nebo stupačkami a prostupy pro vodovodní potrubí. Odlišné umístění prostupů a případné zvětšení základních rozměrů vodoměrné šachty je možné provést dle individuálních požadavků zákazníka.


2. Osazení do terénu


Vodoměrná šachta je určena pro usazení mimo komunikační trasy (v zeleném pásu, v předzahrádce, apod.), do zeminy nad hladinu spodní vody s vyloučením jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy. Tam, kde místní podmínky nedovolují usazení mimo komunikační trasy, je možné umístit vodoměrnou šachtu i v chodníku, za předpokladu obsypání betonem po celém jejím obvodu v síle 10 cm. Osazuje se nejlépe na podkladovou betonovou desku v síle 10 cm minimálně 3 m od komunikační trasy. Obsyp se provádí dle stavebních podmínek. V každém případě musí být přes víko položena armovaná betonová deska o síle cca 10-15 cm.

Upozornění

Ve vodoměrné šachtě může být umístěno pouze vodovodní potrubí včetně vodoměrné soustavy! Zákazník musí výrobce seznámit s tím, že bude vodoměrná šachta umístěna v komunikační trase, neboť pro tyto případy je třeba šachtu více vyztužit. Je nutné počítat s tím, že víko vodoměrné šachty není určeno k zatěžování.


3. Výhody vodoměrné šachty

•    jednoduchá montáž
•    100 % vodotěsnost
•    jednoduchá obsluha
•    vysoká životnost
•    nízká cena

 

5. Doprava

Dopravu si může zajistit odběratel sám. V takovém případě je na výrobek poskytnuta sleva. Výše slevy je předmětem samostatné smlouvy.
V případě, že je požadován odvoz vozidlem fy GONAP spol. s r.o. je účtovaná cena 8,- Kč / km + DPH. Pro závoz na vzdálenost nad 90km v jednom směru (180km tam a zpět) je účtovaná paušální částka 1.500,- Kč + DPH. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.6. Záruka

Záruční lhůta na jakost , kompletnost a provedení svařovaného výrobku je 36 měsíců. Vady vzniklé prokazatelně následkem vady materiálu, chybné konstrukce nebo montáže odstraní firma               GONAP spol. s r.o. nebo oprávněná servisní firma.

Majitel ( provozovatel ) má právo na bezplatnou opravu za následujících předpokladů:
- uplatnění reklamace v době trvání záruční lhůty
- zařízení bylo odborně instalováno a připojeno (dle Podmínek pro osazování firmy GONAP)
- zařízení nebylo mechanicky poškozeno
- na zařízení nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neodborná manipulace.

 

 

GONAP spol. s r.o.

č.p. 1030

Mosty u Jablunkova

739 98

Česká republika

 

Tel.:+420 558 368 040

Fax: +420 558 368 261

E-mail: info@gonap.cz; tesnicisystemy@gonap.cz

Internet: www.gonap.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/gonap-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU