731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
poptávka - Blistrovací karty
Hrotový soustruh
Stavební a rekonstrukční práce na bytovém domě
Plastové formy
Dodání hutního materiálu
5 nejnovějších nabídek
AKČNÍ VÝPRODEJ SKLADU ODPADOVÝCH PYTLŮ!!!
Nabídka big begů jednou použitých
Teplotní spínače
Sprchové kouty
ČESKÉ vinylové podlahy

Nabídka: Distribuce a technická zařízení - SIAD plyny

Datum vložení: 17.02.2020 / Datum platnosti: 02.03.2020

Základní informace

Aby se plyny mohly používat s maximální bezpečností a účinností, nabízí SIAD svým zákazníkům kvalifikovaný technický servis, který pomáhá ve výběru nejvhodnějších zařízení a materiálů.

Distribuce stlačených a zkapalněných plynů z výrobních závodů, z distribučních center popřípadě z prodejních míst je odvislá od použitého „obalu“. Veškerá námi a našimi partnery provozovaná doprava splňuje požadavky dohody ADR.

Při dodávkách zkapalněných plynů cisternami se využívá systém TGP. Jedná se o "hardware a software", který přímo při dodávce produktu zdokumentuje dodané množství do zásobníku u uživatele a z mobilní tiskárny vytiskne i příslušný protokol (dodací list). Data uložená v paměti jsou pak následně vyexportována do fakturačního programu NAVISION. Dřívější několikadenní cyklus: dodávka - dodací list - faktura se zkrátil použitím tohoto programu řádově na několik hodin.
Program TGP však umožňuje sledovat a následně zkvalitňovat řadu agend a činností spojených s dopravou a dodávkami. Umožňuje dispečerské řízení a poskytuje statistické výstupy (agregace pořízených dat, provádění výpočtů a export dat v požadovaném tvaru k dalšímu využití).

V technických zařízeních SIAD buduje centralizované závody na distribuci plynů a našim zákazníkům je k dispozici široká řada redukčních stanic, vícekomponetní plynové mixery, zásobníky na zkapalněné plyny, odpařovací stanice, bezpečnostní systémy, dekompresní panely a koncová zařízení odběrových míst; techničtí pracovníci firmy rovněž studují, navrhují a vyrábějí řešení na zakázku pro jakékoli specifické požadavky.

Adresa a kontakty

SIAD Czech spol. s r.o.
IČ: 48117153
Ing. Libor Tošnar
Doubravínova 330/25,Praha,16300
Telefon: +420 235 097 520
Fax: +420 235 097 525
E-mail: siad@siad.cz
WWW: http://www.siad.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU