731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis manipulační techniky
Vybavení ZŠ (dodávka ICT a elektro vybavení, nábytku, výukových pomůcek)
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Přírodní park Modřany – 1. etapa“ – technický dozor stavebníka, BOZP
Modernizace sportovního areálu
5 nejnovějších nabídek
MAHO DECKEL
Soustruh hrotový pro obrobky ( po kompletní GO )
VOLNÁ KAPACITA na drátořezu Sodick ALC600G !!!
Kuličkové šrouby válcované standardní
Lisovna plastu

Nabídka: Dusík

Datum vložení: 15.06.2019 / Datum platnosti: 29.06.2019

Základní informace

Dusík je dvojatomový plyn, který představuje 78 % zemské atmosféry. Kromě vzduchu je dusík obsažen v bílkovinných látkách všech živých organismů, v některých přírodních ložiskách uhlovodíkového zemního plynu a v mnoha organických a anorganických. Technické vlastnosti Produkt: dusík Chemický vzorec: N2 Čistota: ≥ 99.9% Relativní hustota (vzduch=1): 0.97 Vzhled: bezbarvý plyn Zápach: bez zápachu Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý Ostatní vlastnosti: netoxický, pouze slabě rozpustný ve vodě a většině ostatních kapalin, špatný vodič tepla a elektřiny, inertní. Avšak při vysokých tlacích a teplotách reaguje s některými reaktivními kovy (jako je lithium a hořčík) za vzniku nitridů a rovněž s některými plynnými prvky, jako je vodík a kyslík.

Adresa a kontakty

SIAD Czech spol. s.r.o.
IČ: 48117153
K Hájům 2606/2b,Praha - Stodůlky,15500
Telefon: +420 235 097 520
Fax: +420 235 097 525
E-mail: siad@siad.cz
WWW: http://www.siad.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU