731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Kanalizace a ČOV
Likvidace bioodpadu a VŽP.3.kat.
Poptávka - zateplení a vnitřní obklad stropu
HDPE přepravky
Poptávka - elektromotor
5 nejnovějších nabídek
Galvanické zinkování
Malá encyklopedie zapalování a žhavení (1. díl)
Nivelační tlumící prvky a silentbloky
1.4016 je legovaná ušlechtilá poloferitická ocel
Pálení plazmou

Nabídka: Koordinátor BOZP na staveništi

Datum vložení: 14.12.2019 / Datum platnosti: 28.12.2019

Základní informaceSlužby pro projektanty a investory v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.:

Výkon činnosti koordinátora BOZP při přípravě i realizaci stavby
Zpracování plánu BOZP
Koordinace činností jednotlivých zhotovitelů z pohledu BOZP
Provádění kontrol dodržování pravidel BOZP a PO
Provádění zápisů o zjištěných závadách a nedostatcích
Seznámení jednotlivých dodavatelů se zjištěnými závadami a nedostatky
Navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a vyžadovat jejich odstranění
Informování zodpovědných pracovníků o závadách BOZP na stavbě, které nebyly v termínu odstraněny
Účast na poradách vedení stavby
Účast na koordinačních poradách stavby
Účast na kontrolních dnech stavby
Vedení kontrolních dní k zajištění BOZP na staveništi
Přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP a PO
Výkon všech ostatních činností koordinátora na staveništi dle platných předpisů.

Adresa a kontakty

Grimo BOZP s.r.o.
IČ: 27810003
Větrná 366,Třinec,739 61
E-mail: asistentka@grimo.cz
WWW: http://www.grimo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU