731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Kanalizace a ČOV
Likvidace bioodpadu a VŽP.3.kat.
Poptávka - zateplení a vnitřní obklad stropu
HDPE přepravky
Poptávka - elektromotor
5 nejnovějších nabídek
Galvanické zinkování
Malá encyklopedie zapalování a žhavení (1. díl)
Nivelační tlumící prvky a silentbloky
1.4016 je legovaná ušlechtilá poloferitická ocel
Pálení plazmou

Nabídka: Požární ochrana

Datum vložení: 14.12.2019 / Datum platnosti: 28.12.2019

Základní informacePovinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast PO:
z. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 221/2014 Sb., vyhl. č. 268/2011 Sb.

Zpracování kompletní dokumentace
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
Zpracování začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem do požární knihy
Provádění vstupních a periodických školení
Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště
Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO
Asistence při mimořádných událostech ( požár, havarijní stavy, …)
Součinnost při kontrole klienta HZS
Revize a prodej přenosných hasícíh přístrojů (PHP) a hydrantů
Vedeni požární knihy
Veškeré další služby týkající se PO.

Adresa a kontakty

Grimo BOZP s.r.o.
IČ: 27810003
Větrná 366,Třinec,739 61
E-mail: asistentka@grimo.cz
WWW: http://www.grimo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU