banner
5 latest demands
Kovovýroba, zámečnické práce viz příloha
Povrchová úprava dílů
Dodávka hydraulické ruky s drápákem
Dodavatel dveří
Zhotovení stavebních a zednických prací v bytě
5 latest offers
Asynchronní třífázový elektromotor patkový B3 zapojení ( Y/D ) 400/690 V do trojúhelníku ( D )
Proces galvanického zinkování a následná pasivace povrchu
CNC obrábění
Zařízení BPS-12.250AV-DC-v17 pro odporové svařování rovinných svařenců
SUA 100P Těžký hrotový soustruh

Galvanické zinkování od společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o.

15/11/2019

 

 

Galvanickým zinkováním se upravuje více než polovina ocelových povrchů, určených pro galvanické pokovování. Zatím co objem vylučování povlakových systémů NiCr a CuNiCr klesá nebo stagnuje, objem zinkování stále vzrůstá. Také kvalitativní změny v technologiích zinkování a dokončovacích operacích probíhají rychleji než v jiných oborech galvanotechniky. Zinkování převzalo značnou část povrchové úpravy oceli, které se dříve provádělo dekorativním niklováním o menších tloušťkách povlaku. Široká paleta chromátovacích přípravků může vytvořit povrch napodobující barvu chromu a bronzu nebo dodat povrchu zinku atraktivní olivové, irizující, popřípadě černé zbarvení. Použití zinkových povlaků s převažující dekorativní funkcí se bude dále rozšiřovat, protože dodatečné úpravy vodou ředitelnými laky významně prodlužují interval vzniku prvních korozních zplodin zinku na upraveném povrchu.

Typy zinkovacích lázní :

1) Alkalické kyanidové lázně – mají výborné technologické a technické vlastnosti zinkových povlaků. Nejsou náročné na předúpravu povrchu před pokovením. Povlaky jsou výborně přilnavé. Jejich hlavní nevýhodou, která vedla k jejich nahrazení jinými procesy, je hygienická a ekologická nebezpečnost kyanidů a z ní vyplývající nákladná likvidace odpadních vod, nezbytnost jedového hospodářství, skladování a evidence zvláště nebezpečných jedů. Dalšími nevýhodami jsou navodíkování základního ocelového materiálu, negativní vyrovnávací schopnost a obtížné pokovení litiny.

2) Alkalické nekyanidové lázně – k výhodám patří snadná a levná likvidace odpadních vod a možnost náhrady kyanidového elektrolytu beze změn v technologickém zařízení. K nevýhodám lázní patří nižší vylučovací rychlost, horší mechanické vlastnosti povlaků a nízká teplotní odolnost lázní. Další nevýhodou těchto lázní jsou nižší mechanické vlastnosti povlaků, menší tažnost a větší tvrdost než u klasických kyanidových lázní. Mechanické vlastnosti se ustavují po několika dnech až týdnech po pokovení. Jsou vyvolány změnami tlakového vnitřního pnutí po pokovení a mohou způsobit odprýskání povlaků v šupinkách. Nižší katodové proudové výtěžky vylučování zinku při vyšších proudových hustotách vyvolávají riziko navodíkování základního ocelového materiálu.

3) Slabě kyselé lázně – z hlediska vzhledových vlastností poskytují slabě kyselé lázně nejkvalitnější povlaky ze všech zinkovacích elektrolytů. Umožňují dosáhnout velkých vylučovacích rychlostí. Nízký vývoj vodíku omezuje nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti u pevných a velmi pevných ocelí. V lázních je možno poměrně snadno pokovovat litinu, protože vylučují zinek s nízkým přepětím. K nevýhodám je nutné počítat větší nároky na čistotu pokovovaného zboží. Agresivita lázně k oceli způsobuje někdy problémy při pokovení předmětů s kapilárními štěrbinami, protože neopláchnutelné zbytky lázně v kapilárách způsobují korozi železa. Lázně jsou vhodné pro závěsové i hromadné pokovení. Slabě kyselé lázně jsou dnes nejrozšířenější technologií galvanického zinkování.

4) Slitinové zinkovací lázně – slitinové zinkovací elektrolyty, vylučující povlaky zinku s kovy skupiny železa, kobaltem, železem a niklem. Podstatnou výhodou slitinových povlaků je vysoká korozní odolnost, jak vlastních povlaků, tak i konverzních úprav. Chromátové povlaky na slitinových povlacích jsou korozně odolné i za vyšších teplot, kdy srovnatelné chromáty na zinku ztratí svou protikorozní ochranu. Výhody slitinových povlaků jsou vykoupeny komplikovanější a nákladnější technologií a v některých případech i problémy při likvidaci odpadů. Také mechanické vlastnosti povlaků jsou nižší než u obdobných technologií vylučování čistých zinkových povlaků.

 

 

První plzeňská galvanovna s.r.o.

Průmyslová 574/4a

Plzeň

301 00

Česká republika

 

Tel.:+420 378 117 780

Mob.:+420 724 217 261

Fax: +420 378 117 542

E-mail: ppg@galvanovna.cz

Internet: www.galvanovna.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/prvni-plzenska-galvanovna-s-r-o

 

Do you want to be informed about demands before others? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU