800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výspravy komunikací po zimě
Dodávky drogistického zboží
Vysoce citlivá kamera
Kovové regály
Veřejné osvětlení
5 nejnovějších nabídek
Zahradní nůžky
VW Polo
Opravy a repase 8 a 12 válcových motorů Ferrari a Mercedes
Zařízení
Balotinování

Aktualizace Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

29/01/2014

V minulých dnech došlo k aktualizaci Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v sekci Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů. Dokument byl upraven v souladu s navýšením limitů pro zakázky malého rozsahuz 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč u zakázek na stavební práce.

Tato změna byla zaimplementována také v obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI, kdy byla aktualizována část s názvem Díl II – Výběr dodavatelů. Aktuální verze Pokynů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Aktualizace Zprávy z výběrového řízení

Dne 20. 1. 2014 došlo k aktualizaci dokumentu s názvem Příloha č. 9 – Zpráva z výběrového řízení. Na čtvrté straně dokumentu v rámci pasáže Čestné prohlášení zadavatele byla aktualizována platná legislativa týkající se problematiky blízkých osob a jednání ve shodě. Dokument je dostupný v sekci Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

Aktualizace odpovědí v sekci Rádce – Otázky a odpovědi

V minulých dnech byly aktualizovány odpovědi u dvou dotazů na stránkách CzechInvestu, které se týkají Výběru dodavatele v sekci Otázky a odpovědi. V případě dotazu s názvem „Kdy se žadatel musí řídit Pravidly pro výběr dodavatelů?“ byly navýšeny limity pro zakázky malého rozsahu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč u zakázek na stavební práce. U odpovědi k dotazu „Musí žadatel posílat pozvánku na jednání hodnotící komise poskytovateli dotace, pokud ještě nepodepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace?“ byly také zohledněny již zmíněné navýšené limity pro zakázky malého rozsahu a došlo ke změně textu v poznámce.

 

 

www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU