800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Betonová jímka
Výroba nápravy dle přílohy
Kartony pro balení potravin
Granuláty
Značení
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

AZ smart: soukromé přípravky na výšku nejsou vyhozené peníze

29/05/2013

Ačkoli mnoho zájemců o studium na vysoké škole se stále trápí s maturitou, musí myslet na přijímací zkoušky na vysoké školy, které již běží na řadě škol. Šance jsou vysoké. Maturanti mají i široké spektrum možností, jak se připravit. Ať už jde o dohledatelné starší verze testů, literatura, případně kurzy. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy představují kupříkladu základní kámen vzdělávacího centra AZ smart, které si v průběhu uplynulých 15let vybudovala v České republice přední postavení v oboru. Mezi nejžádanější kurzy dnes patří právo, filozofie a pedagogika, psychologie, medicína či týkající se ekonomických oborů.  

 

V případě vzdělávacího centra AZ smart je na výběr z variant – dvousemestrálních, dopoledních či odpoledních kurzů. Výuka probíhá od pondělí do pátku, pro zájemce vytížené v pracovní dny je v nabídce i sobota. Kurzy se konají v Praze, Brně a Ostravě.  Úspěšnost u přijímacích pohovorů vysokých škol má dle průzkumu více než 90 % absolventů.

 

Vzdělávací centrum se snaží nabídnout lidem co nejatraktivnější formu studia. Nejen pro čerstvé maturanty jsou proto připraveny různé formy studijních programů. Přihlášeným přednáší tým odborníků – právníci, lékaři, politologové a další jedinci mající zkušenosti s výukou na vysokých školách, v případě jazykových kurzů pak vyučují čeští i zahraniční kvalifikovaní lektoři. „V případě neúspěšné maturity můžete začít studovat u nás a za rok se bezvadně připravit na vysokou školu i na opravnou státní maturitu,“ Martin Vaněk, ředitel centra AZ smart. Nechybí ani kurzy přípravy na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE a CAE s tím, že zkušení lektoři zajistí přípravu na všechny části zkoušky a dodají potřebnou dávku sebedůvěry v angličtině.

 

Na výšku připraví

Někteří uchazeči o studium na vysoké škole mohou mít dojem, že příprava na přijímačky v soukromé agentuře nemusí mít takový účinek jako podobné přípravky či nulté ročníky vysokých škol. Lidé v AZ smart však tvrdí opak. „Vysoké školy nabízejí přípravu v duchu klasické přednáškové výuky, tedy desítky až stovky studentů v jedné posluchárně, bez možnosti zpětné vazby a individuálního přístupu vyučujícího. Na přípravných hodinách v AZ smart může každý student očekávat přátelskou atmosféru a přímý kontakt s lektorem,“ vysvětluje hlavní rozdíl Martin Vaněk, ředitel centra AZ smart a dodává: „Skupinky se skládají z menšího počtu studentů. Studenti mají možnost bezplatných konzultací, při kterých se mohou se svým lektorem poradit o konkrétních problémech a dozvědět se podrobné informace o „svých“ přijímacích zkouškách.“ Každý lektor AZ smart má bohaté zkušenosti s přípravou na vysokoškolské vzdělání, o které se se svými studenty rád podělí.

 

Přijímačky nanečisto

Po úspěšném dokončení kurzu si každý student může vyzkoušet přijímačky „nanečisto“, které vycházejí z reálných testů. Každý absolvent také získá certifikát o úspěšném zakončení kurzu, který mu může pomoci při ústní části přijímacích zkoušek. Úspěšnost absolventů přípravek oproti celostátnímu průměru přijatých na VŠ je vždy o nezanedbatelné procento vyšší. Podle výsledků za posledních pár let je úspěšnost u přijímacích pohovorů: více než 93 %. Kdo tedy opravdu stojí o studium na své vysněné vysoké škole, má  možnost vyzbrojit se znalostmi a získat tak velký náskok před ostatními uchazeči.

 

Aktuální nabídku všech přípravných kurzů na školní rok 2013/2014 naleznete na http://www.azsmart.cz.

 

Pavel Kašpar             

PR manažer                

 

T: +420 739 290 708

E: pavel.kaspar@justC.cz

 

Just Communication s.r.o.

Dlouhá 16

110 00  Praha 1

 

 

O vzdělávacích centrech AZ smart

Vzdělávací centrum AZ smart s.r.o. bylo založeno v roce 1998, od roku 2001 následně funguje pod právní formou typu s.r.o. Nyní působí na třech místech republiky – v Praze, Brně a Ostravě, vždy v centrální části metropolí. Dnes se AZ smart pyšní jako jedno z mála center až 93% úspěšností při přijetí jeho studentů na vysoké školy.

 

Od počátku vyvíjela agentura svou činnost v několika stěžejních oblastech – jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuka a doučování, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy - právnické, pedagogické a filozofické fakulty, dále na ekonomické směry, jako VŠE, Českou zemědělskou univerzitu, VŠB ad., a v neposlední řadě vzdělávací a sportovní pobyty dětí a mládeže.

Vzdělávací centra AZ SMART poskytují svým klientům kompletní vzdělávací a jazykové služby vysoké kvality. To je jeden z důvodů, proč vedle svých aktivit věnuje AZ SMART značnou část svého potenciálu úzké spolupráci s předními pedagogy a odborníky, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých školách, jsou autory naučné literatury a posluchačům mají co nabídnout.

 

Jednoleté denní pomaturitní studium je celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější obory VŠ, a to právo a historie státu, psychologie a základy společenských věd, ekonomie a management a příprava na lékařské fakulty. Zvláštní kategorii tvoří denní pomaturitní studium anglického jazyka s možností přípravy na certifikaci FCE, KET, PET a CAE. Studium je doplněno o přípravu na národní srovnávací zkoušky - tzv. OSP Scio testy, které tvoří přijímací řízení na některé tuzemské vysoké školy se získáním Závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia angličtiny. Studium je určeno také pro žáky, kteří letos neuspějí u státních maturit, či přijímacích zkoušek na vysněnou vysokou školu.

 

Výuka probíhá čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu až 400 hodin (u pomaturitního studia angličtiny 5 dnů/týden v rozsahu 680 hodin). Je vedena týmem zkušených pedagogů, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých školách (UK, VŠE, Y/N, VŠFS, v Akademii věd ČR, apod.) a vedou výuku formou vysokoškolských přednášek, jazykových seminářů, diskuzí, poskytují osobní konzultace a samozřejmostí jsou závěrečné testy či složení zkoušek. Více o vzdělávacích centrech AZ smart naleznete na stránkách http://www.azsmart.cz.

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU