800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Soustruh SUI 32/750
Konektory
Výroba tyčí a držáků
Elektrárny
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
ESD lehké palety
Plastové kanystry s kohoutkem, army kanystry
Bruska rovinná BPH 300
Těžký soustruh Heyligenstaedt

Dosažení uzavřené regulační smyčky při vyvrtávání novým vylepšeným dokončovacím vyvrtávacím systémem Romicron® od Kennametalu

09/07/2013

 

logo_321

Výroba vysoce přesných otvorů při vysokých otáčkách bez pomocného seřizovacího vybavení nebo předchozích zkušeností s vyvrtáváním na čisto

 

cidlo_301

Dokončovací vyvrtávací systémy Romicron® od Kennametalu dovolují uživatelům nastavovat extrémně úzké tolerance i na nástroji upnutém v obráběcím stroji, šetřit
čas a zjednodušit zácvik. Mohou být použity pro vyvrtávání na čisto v tolerancích několika málo mikrometrů na průměr (1 mikrometr = 0,001 mm) a pro bore-to-bore
vývrty na jen několika desetin mikrometru.


Potřeba výroby otvorů s vysokou kvalitou a v úzkých tolerancích významně roste v mnoha výrobních segmentech zahrnujících letectví, energetiku, dopravu a zdravotnictví. To tradičně vyžadovalo jednoúčelový vodicí přípravek nebo jiné vybavení pro vyvrtávání na čisto, jakož i nákladné seřizování, sadu nástrojů, rozsáhlé školení obsluhy a časové náročné zkušební řezy.


Nově zdokonalené přesné dokončovací vyvrtávací nástroje Romicron® od Kennametalu mohou být využívány ve stávajících obráběcích strojích pro dokončování otvorů v automatizované produkci s tolerancemi několika mikrometrů na průměr (1 mikrometr = 0,001 mm nebo 0,000039 palce). Ať už s použitím kazet nebo vyvrtávacích tyčí, u každého nástroje Romicron® může být nastaven průměr pomocí prstence, který je vybaven stupnicí s nastavováním rozměru po 2 mikrometrech pro dosažení extrémně úzkých tolerancí. Pro poskytování okamžité regulační zpětné vazby má Romicron zacvakávací mechanismus, takže obsluha stroje vidí nejen nastavení na stupnici, ale také je slyší a cítí.

Nové nástroje Romicron® AVS pokrývají rozsah průměrů od 25 do 79 mm (0,984 až 3,11 palce) a mohou pracovat ve vysokorychlostních vřetenech s otáčkami až do 20 000 min-1. To vyhovuje standardním ISO destičkám včetně nejnovějších Kennametal BeyondTM nástrojů. Nástroje mohou pracovat s vysokotlakými chladicími systémy až do 120 bar pro zlepšený odvod třísek a redukci teploty břitu.


Základem systému Romicron® je patentovaný mechanizmus zpětné klapky, která pracuje podobně jako převod a mění nastavení v poměru asi 10:1. To znamená, že malé nastavení nástroje obsluhou je převedeno do ještě menší změny na průměru řezu. Zpětná klapka ventilového mechanismu je samosvorná, takže není potřeba žádný upínací šroub. Vřeteno je odděleno od řezné síly a celý mechanismus nemá téměř žádnou vůli. S takovouto poctivou a robustní strojařinou není pro použití Romicronu zapotřebí téměř žádného zaškolení nebo zkušeností. Téměř bezvůlový seřizovací mechanismus dovoluje nastavení větších nebo menších průměrů bez většího otáčení než je potřebné v prorovnání s četnými zpětnými a dopřednými pohyby při konvenční kompenzaci vůle. Nastavování systému Romicron je snadné a nevyžaduje žádné pomůcky nebo další měřicí přístroje, úpravy mohou být prováděny na stroji, což přináší jeho vyšší využití a procesní stabilitu. Úspora času je ohromující, pár cvaknutí je hotovo během několika sekund, jiné systémy vyžadují pro nastavení nejméně několik minut.


Protože Romicron nevyžaduje zajišťovací šroub čí další dodatečné nástroje, může být proces nastavování automatizován CNC řízením stroje, což má za následek systém s uzavřenou regulační smyčkou vyvrtávání (closed-loop boring, CLB). S příslušným vybavením pro kontrolní měření na stroji mohou být aktuální nameřená data, tedy rozměry díry po obrobení, odeslána řídicímu CNC systému obráběcího stroje. CNC řízení vypočítá počet potřebných regulačních inkrementů, aby rozměry otvoru nevybočily z tolerančních mezí. Pro dosažení tohoto seřízení stroj pohybuje nástrojem Romicron do správné polohy. Odpružený pojistný kolík je zajištěn v odpovídajících CLB dírách na nastavovacím prstenci nástroje Romicron. Vřeteno podle výpočtu nastaví požadovaný počet inkrementů pro seřízení nástroje Romicron a obrábění pak pokračuje
až do dalšího plánovaného měření a regulačního cyklu. Stávající stroje tak mohou nově dosáhnout extrémně úzkých tolerancí při dokončování otvorů, rozšířit možnosti výroby a zvýšit její produktivitu.

Tipy pro vysoce přesné dokončování otvorů
Vyvrtávací systémy Romicron mohou být použity pro vyvrtávání otvorů na čisto s tolerancemi několika málo mikrometrů na průměr a pro bore-to-bore vyvrtávání na jen několik desetin mikrometru při ideálních podmínkách obrábění, což zahrnuje: -úběr materiálu při dokončování by měl být pravidelně a stejnoměrně koncentricky rozložen a
neměl by překročit hodnotu 0,010 palce (0,25 mm) nebo menší; -posuv na otáčku by měl být 0,006 palce (0,15 mm) nebo méně v závislosti na materiálu,
obráběcím stroji a požadavvích na povrch; -rádius břitu by měl být před vyvrtáváním řádně zkontrolován; -tolerance podpovídající přesné třídě ISO IT6 může být dosažena za normálních podmínek. U větších rozměrů by mělo být dobře dosaženo také IT5; -základem je pevný a bezpečný upínací přípravek. Například tenkostěnné obrobky mají sklon k deformacím a musí být vhodně upnuty; -pokud vyvrtávané délky překračují 2,5x D, mohou být vyžadovány speciální kleštiny; -exotické materiály musí pro určení nejvhodnějších metod obrábění být pečlivě prověřeny.


Tato pravidla a doporučení jsou přirozeně všeobecná. Pro konkrétní informace týkající se zvláště vysoké přesnosti vyvrtávání kontaktujte Kennametal nebo navštivte
www.kennametal.com.

Kennametal Inc., technologický leader slavící své 75. výročí, přináší produktivitu zákazníkům hledajícím špičkový výkon v požadovaném prostředí. Společnost poskytuje inovativní produkty odolné proti opotřebení, aplikační inženýring a služby s podporou pokročilých materiálových věd, které slouží zákazníkům v 60 zemích napříč různorodými odvětvími od leteckého průmyslu, zemních prací, energetiky, průmyslové výroby, dopravy a infrastruktury. S přibližně 13.000 zaměstnanci a prodejem za téměř 3 miliardy dolarů společnost realizuje polovinu ze svého příjmu mimo severní Ameriku a celkově 40 % z inovací představila v uplynulých pěti letech. Uznávaný jako jedna z „World’s Most Ethical Companies“ (Ethisphere), „Outstanding Corporate Innovator“ (Product Development Management Association) a „America's Safest Companies“ (EHS Today) se zaměřením na 100% bezpečnost, Kennametal a jeho nadace investuje do technického vzdělávání, průmyslových technologií a materiálových věd pro naplnění slibu pokroku a ekonomické prosperity pro všechen lid. Pro více informací navštivte firemní webové stránky www.kennametal.com.


Říčany - Jažlovice


Zděbradská 56
251 01 Říčany - Jažlovice
Czeh Republic
Radek PADĚLA
Telefon: 0 800 900 840
Fax: 0 800 900 225
radek.padela@kennametal.com


Kennametal Shared Services GmbH
Wehlauer Strasse 73
D-90766 Fuerth
Carsten GROMOLL
Telefon: +49 911 9735 557
Fax: +49 911 9735 551
carsten.gromoll@kennametal.com

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU