800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Přeprava D/Schwabach - CZ/Jičín
Gitterboxy
Výroba garážových vrat - poptávám prkna
Palety
Přeprava zboží
5 nejnovějších nabídek
Výkup rozbitých přepravek výměnou za nové bedny
Plastové odpady - výkup
Výrobní program
Historie firmy
WOODPROTECTOR

Dotace pro r.2015 v oblasti nemovitostí

23/02/2015

logo_comfort_space_797


Peníze v investicích a dotacích

Každý vlastník nemovitosti dříve či později přemýšlí o tom, zda své investice, které případně hodlá vložit do rekonstrukce, novostavby domu k bydlení či podnikání budou vhodně a účelně vynaložené finance. Existuje ale možnost v rámci těchto úvah přistoupit k řešení, které je známé jako DOTACE.

 

Jestliže si kupujeme dům pro budoucí bydlení a případně chceme nemovitost uvést do stavu, který koresponduje s naší představou o komfortu bydlení, je zpravidla nutné přistoupit k různým dispozičním úpravám objektu, ale v té souvislosti je třeba objekt i zateplit, vyměnit kotel za novou technologii, vyměnit okna atd.

 

Proč ale podstupovat své investice bez toho, že by se určitá poměrná část nemohla vrátit formou dotace? Je to vždy jen věcí dostatku informací a odpovědnosti zpracovatele, který tyto dotace pro klienty umí zajistit.

 

Vedle toho je zde i druhý aspekt investování: koncepčnost celého řešení. To znamená, že investor je schopen si dobře uvědomit, že i přípravná část (tedy projekt, stavební povolení, rozpočet) a další související práce stojí čas a peníze, které patří do balíku nákladů, jež mohou být za rozumnou cenu. Pokud ovšem většinu přípravných prací realizuje pro klienta dodavatel, který umí všechny potřebné práce zpracovat a dát do patřičných souvislostí s plánovanou investiční náročností celé akce.

 

Dobrý dodavatel si totiž nepřeje nic více, než aby plánovaná investice byla opravdu účelnou investicí a ne noční můrou s obavami, zda se finance v průběhu realizace významně nezvýší. V celé řadě těchto činností naše společnost (v součinnosti se svou mateřskou firmou) realizuje tyto služby v oblasti projektů rekonstrukcí, projektů pro novostavby a to vše v souvislosti s investičními nároky klientů včetně administrování žádostí o stavební povolení a dotační podporu.

 

Dotace na bydlení a rekonstrukce Nová zelená úsporám pro rok 2015

Pro rok 2015 v oblasti dotačních programů směřující na podporu snižování energetické náročnosti budov přišlo hned několik významných změn a to jak pro vlastníky nemovitostí, tak i pro zpracovatele, kteří připravují technickou a administrativní stránku věci pro podávání žádostí.

 

Dotační programy pro rodinné domy

V první řadě je třeba zdůraznit, že dotace se realizují na základě výpočtového modelu a splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v aktuálním znění a souvisejících vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 

Návrh vychází ze současného nastavení programu Nová zelená úsporám (výzva z roku 2014) a je zachován model rozdělení na tři základní oblasti podpory:

-          Oblast A je zaměřena na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů v rozsahu 40 – 60% energeticky úsporných opatření.

-          Oblast B je zaměřena na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, tedy nízkoenergeticky pasivním standardu s dosažením energetické náročnosti na hranici 20 a 15 kW/m2/rok.

-          Poslední oblastí je podpora v kategorii C, kde lze získat podporu na výměnu tepelných zařízení v rámci efektivního využití zdrojů energie.

 

 

Novinky v programu pro rok 2015

Samotnou NOVINKOU je zde ale další podpora a tou je vstupní hladina, která umožní podporu a realizaci dílčích opatření (vč. např. samostatné výměny oken). Zde by se tak mohlo mnoho vlastníků nemovitostí zabývat pouze dílčími opatřeními s maximální mírou podpory na hranici 50% uznatelných výdajů.

 

Památkově chráněné budovy jsou zvýhodněny posunutím minimální procentní úspory na 30% a koeficientem k1 = 1,2, který zvyšuje jednotkové dotace na realizaci opatření na obálce budovy. Žadatel musí pro přiznání zvýhodnění doložit stanovisko příslušného úřadu památkové péče o tom, že opatření nelze realizovat standardními technologiemi a postupy.

 

 

Dotace na technickou a administrativní přípravu a realizaci podporovaných opatření

Nově se zde zvedá i přímá dotační podpora na zajištění inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace,

energetického posudku (resp. PENB), případné měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru. Navržena je paušální dotace ve výši 25 000 Kč, max. však 15% z dotace na realizaci opatření.

U oblasti B se pak uvažuje o dotaci ve výši 35 000 Kč.

 

Tak jako tak, je zde minimální riziko pro žadatele o dotace, že náklady vynaložené na technickou přípravu žádosti o dotace budou náklady, které se majitelům nemovitostí nevyplatí investovat do řádné přípravy s tím, že by následně dotace neměla být Státním fondem životního prostředí (SFŽP) přiznána.

 

Vše je stanoveno směrnicí SFŽP, kde při splnění technických a realizačních náležitostí je dotace žadateli vždy přiznána

a proplacena. O to je důležitější celková kvalita a znalost těchto administrativních a technických příprav samotným

zpracovatelem projektové a energetické dokumentace.

 

V těchto ohledech má naše realitní společnost vazbu na mateřskou společnost Comfort Space a.s., která má velké zkušenosti se zajištěním dotací. V minulých výzvách to bylo pro téměř 480 nemovitostí, kde všichni žadatelé po dokončení realizace získali dotace na svůj účet!

 

 

Jak uvedené oblasti zajišťujeme v rámci naší činnosti? Dozvíte se na www.comfort-residence.cz.

 

Zeptejte se a pište na pelcl@comfort-residence.cz .

comfort_1165_03

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU