800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis - řetězové kladkostroje
Výroba dílů dle přílohy
Měřící hřídel
Aplikace na propojení iPhone s PC s OS Windows
Aktualizace webu
5 nejnovějších nabídek
BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ BSL 500
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Nosič kontejnerů DAF LF
Truhlářská výroba

IM-6600 rozšiřuje možnosti použití optických měřicích přístrojů řady IM Series.

03/05/2013

 

logo_288

Optické měřicí přístroje řady IM Series Image Dimension Measurement System od firmy Keyence způsobily revoluci v oblasti kontroly součástí zejména výrazným zkrácením doby potřebné k inspekci ve srovnání s klasickými profilprojektory. Nyní přicházejí s dvojnásobným zorným polem (200 × 100 mm) a novými osvětlovači, které zvládnou větší a složitější díly.

elekt_331

MMěřicí přístroje z řady IM Series dokážou spolehlivě a přesně změřit rozměry v několika sekundách. Jednoduše položíte měřenou součást na stolek a stisknete
tlačítko. V několika sekundách je přesně změřeno až 99 bodů. Přístroje zjednodušují proces kontroly výrobků. Kromě automatického rozpoznávání a měření tvarů mají funkci automatického zaostření, realizovanou motorovým pohonem osy Z v rozsahu 30 mm, a kompenzaci optického zkreslení. V neposlední řadě odstraňují problém systematických chyb operátorů a zjednodušují zpracování záznamů o měření.


Široká nabídka pro maximální oblast použití
Řídicí jednotka IM-6600 může být použita se čtyřmi rozdílnými měřicími hlavicemi: IM-6015 a IM-6025, které jsou vhodné pro všeobecné použití, vysoce přesnou hlavicí IM-6140 s opakovatelností 0,1 μm a s novou hlavicí IM-6120 s rozšířeným zorným polem. Zorné pole hlavice IM-6120 je 200 × 100 mm, ale půdorys přístroje přitom zůstává stejně malý.


K dispozici jsou nyní také čtyři druhy osvětlovačů: pro pozorování v procházejícím světle, v odraženém světle (pro měření rozměrů na neprůhledných předmětech), s kruhovým osvětlovačem pro pozorování v odraženém světle (např. pro měření lesklých předmětů nebo předmětů s kuželovými tvary) a pro pozorování v odraženém světle pod malým úhlem (pro měření předmětů s nerovným povrchem nebo konturami, na nichž dochází k difúzi světla, a proto jsou obtížně měřitelné).

elektro_443

 

Plastová víčka/zalité kondenzátory
Kruhový osvětlovač pro pozorování v odraženém světle umožňuje měřit rozměry na neprůhledných předmětech, jako jsou např. víčka lahví a podobné cíle s nerovným povrchem. Osvětlovač s vysoce intenzivními bílými LED je umístěn koaxiálně na obvodu objektivu mikroskopu. Kruh osvětlovače je rozdělen do čtyř segmentů, které mohou být pro dosažení optimálního kontrastu obrazu zapínány a vypínány samostatně. Nastavení osvětlovače lze pro každý specifický měřený předmět uložit.


Vylepšeno bylo také statistické zpracování dat. Nová aplikace dokáže extrahovat data pro import do běžných tabulkových procesorů. Uživatelé si mohou vybrat ze sady šablon a přizpůsobit je svým požadavkům, např. doplněním loga nebo jiných grafických prvků. Pro analýzu trendů ve výrobě a jejích odchylek lze použít grafické znázornění měřených hodnot v závislosti na čase a histogramy. Okamžitá a detailní analýza trendů pomáhá snížit podíl neshodných výrobků.


Keyence Česká Republika
cz.keyence.com

Telefon: +420 222 191-483
Fax: +420 222 191-505
info.czech@keyence.eu
Powered by

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU