800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Upevňování
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
LOCTITE PC 7350 pro opravy dopravníkových pásů
GTB
Stavební rozvaděč

Inspekce nemovitostí

12/02/2015


Inspekce nemovitostí aneb ochrana spotřebitele

 

Jak jistě víte, tak mnoho změn přinesl do oblasti realitního trhu Nový Občanský Zákoník (NOZ), který je více zaměřen na ochranu spotřebitele.

 

V těchto souvislostech je zde mnoho drobných, ale i rozsáhlejších změn, které do značné míry mění povahu samotného přístupu ke kupujícímu, a především k jeho ochraně před různými problémy. Tuto skutečnost si musí uvědomit zejména prodávající, protože ignorování reality se mu může v budoucnu nečekaně vrátit.

 

V průběhu roku 2014 jsme v těchto souvislostech zaznamenali určité signály z trhu, které vedly na pole právnických obratů v rovině úmyslně zamlčovaných či zatajovaných informací o technickém stavu nemovitostí, či zjevných nebo skrytých vadách.

 

Co vlastně říká k uvedeným náležitostem NOZ?

§ 2084

Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

§ 2103

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

§ 2129

(2) Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

(zdroj: Nový občanský zákoník)

 

V souvislosti s novým právním prostředím a tím i kladenými požadavky na prodávajícího, dále na jeho ochranu, ale i na ochranu kupujícího coby spotřebitele, je vhodné zajistit u prodávané nemovitosti odpovídající formu stavebně technické inspekce. Výstupní technická zpráva, která je z této inspekce zpracována, svým obsahovým rozsahem významně posílí obranyschopnost prodávajícího před potenciálním nařčením z výše uvedených forem úmyslně zamlčovaných informací o prodávané nemovitosti.

 


Inspekce nemovitosti je ochrana pro prodávajícího

 

Samotná inspekce (neboli technický průzkum), založená na pohledové a neinvazivní formě prohlídky a posouzení objektu, si všímá všech potřebných specifik v rámci nemovitosti, která jsou následně popsána jako zachycení současného stavu nemovitosti a zjevných informací o ní. Součástí je také situace nemovitosti v rovině půdorysů podlaží, řezu a popř.pohledů.

 

Co je například předmětem inspekce objektů, co se prověřuje a jaké se sledují technické vlastnosti?

      Skladby konstrukcí a zateplení

      Střešní konstrukce a stav krovů a trámů

      Statické závady zjevné

      Systémy vytápění a rozvodů tepla a teplé vody, větrání, klimatizace, rekuperace

      Kvalita oken a dveří

      Sanita a další vybavení

      Rozvody elektroinstalací a rozvaděče

      Akustika v objektu a na pozemku

Výsledkem celého posouzení nemovitosti je technická zpráva o stavu nemovitosti (s kulatým razítkem stavebního inženýra). Jedná se tedy o odborný posudek, který transparentně a souhrnně seznamuje zájemce o koupi s vlastní nemovitostí, s jejím stavem a parametry. Tato zpráva je důležitou součástí prezentace objektu potenciálním zákazníkům a v případě uzavření kupní smlouvy je i její součástí. V důsledku stavebně technická inspekce velmi výrazným způsobem posiluje ochranu prodávajícího před dopady budoucích možných reklamací v rovině zamlčených či úmyslně skrytých vad.

 

Stavebně technická inspekce je kromě poskytnuté ochrany kupujícímu zároveň vhodným podkladem pro případné následné konstrukční úpravy objektu, které si nový majitel dříve či později může přát realizovat. Taková transparentnost ve vztahu k prodávané nemovitosti pak v důsledku svědčí i prodávajícímu.

 

Jak uvedenou inspekci realizujeme v rámci naší činnosti? Dozvíte se na www.comfort-residence.cz.

 

Zajímá vás konkrétněji něco z uvedené problematiky? 

Zeptejte se a pište na pelcl@comfort-residence.cz .

 

comfort_1165_01

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU