800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Sklíčidla na soustruh
Izolační pouzdro
Výroba krytů
Vyřízení dotací na výtahy
Sanační omítky a nátěry fasády
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

Konference IMPA® 2014: ICT projekty ve veřejné správě by neměly být cílem, ale prostředkem k jeho dosažení

01/07/2014

Pátý ročník konference IMPA® proběhl 26. – 27. června 2014 v Karlových Varech a představil řadu úspěšně realizovaných ICT projektů ve veřejné správě západočeského regionu

Na konferenci byly prezentovány úspěšně realizované ICT projekty ve veřejné správě západočeského regionu, jako CROSS DATA nebo digitální mapy. Prezentované projekty se týkaly dopravní informatiky, GIS, územního plánování, eGovernment 2014+, bezpečnosti ICT a dalších témat, díky nimž veřejná správa zkvalitňuje služby občanům v regionu. Cílem byla mimo jiné podpora místního rozvoje, prohloubení česko-německé spolupráce a nastartování nových projektů v novém programovém období 2014 – 2020.

 

Zkvalitnění služeb veřejné správy

Konference IMPA® 2014 představila ICT projekty česko-německé spolupráce a seznámila veřejnost s ICT strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje i některých příhraničních německých krajů (Thueringen, Sachsen). Vzájemná výměna poznatků o úspěšně fungujících projektech v rámci konference má docílit zkvalitnění služeb veřejné správy, dopravní informatiky a pomoci veřejné správě k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších technologií.

Vyšší efektivity v oblasti eGovernmentu není možné dosáhnout bez automatizace procesů vykonávaných krajskými a městskými úřady a bez sledování jejich nákladů,“ uvedl v rámci své přednášky Ing. Jiří Šáda, odborník na procesní řízení. 

 

„Cílem konference IMPA 2014 je umožnit prezentaci krajských ICT projektů západočeského regionu a německých regionů, přispět ke zvýšení povědomí o rozpracování eGovernment a SMART Administration na krajské a místní úrovni. Rovněž chceme umožnit výměnu názorů, odbornou formální i neformální diskusi a především zprostředkovat setkávání lidí, kteří by se mnohdy ani fyzicky v dnešním často "virtuálním" světě nesetkali,“ říká Ing. Martin Lukáš, Ph.D., organizátor konference.

 

Digitální mapy a digitalizační jednotky pro zefektivnění služeb

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel uvedl, že ambicí konference je představit úspěšně realizované konkurenceschopné projekty Karlovarského kraje, na něž bude možné v budoucnu navázat. Z konkrétních projektů zmínil užitečnost vznikajících digitálních map (v 3. třídě přesnosti), které mají velký význam v rámci územního plánování jak pro obce a města, tak pro stavitele či architekty. Dalším ze zmíněných projektů byly Digitalizační jednotky, v rámci kterých dochází např. k elektronizaci archivů či knihoven. Karlovarský kraj již úspěšně digitalizoval Balneologickou knihovnu (prameny o historii lázeňství). Digitalizace zjednodušuje přenos informací a zvyšuje bezpečnost jejich uchování.

 

CROSS DATA – informační výměna v rámci česko-německé spolupráce

„ICT technologie by neměly být cílem, ale prostředkem,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro regionální rozvoj Ing. Petr Navrátil. V tomto kontextu také hovořil o tom, že řada dobře zpracovaných a fungujících projektů z oblasti ICT je pro občany neznámá nebo je jimi odmítána díky špatné finální prezentaci. Poté zdůraznil důležitost česko-německé spolupráce s Bavorskými a Saskými partnery v rámci územního plánování, dopravy, infrastruktury i životního prostředí. „Regionální plánování na hranicích nekončí, zejména pak v územním plánování,“ dodal Ing. Petr Navrátil. Konkrétně potom představil několik realizovaných projektů, mezi nimi například projekt „CROSS DATA“ o vzájemném sdílení a výměně dat s německým příhraničními kraji.

 

IMPA® 2014 zdrojem informací, inspirace a prostředkem k diskuzi

Konference má být inspirací a zdrojem informací pro management českých i německých orgánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých i německých úřadů, pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT a pro všechny firmy podnikající v oblasti ICT. Zpestřením dvoudenní konference byl společenský večer s živou hudbou a komentovaná projížďka regionálním vlakovým spojem RegioShark z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu, jíž se jako průvodce zhostil Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Karlových Varech.

 

Pořadatel, organizátor a partneři konference

Pořadatelské role se ujal Karlovarský kraj pod záštitou svého hejtmana PaedDr. Josefa Novotného ve spolupráci s Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni. Organizátorem konference je společnost MIM Consulting s.r.o. Generálním partnerem jsou České dráhy a.s., hlavními partnery VARS BRNO a.s., Tender systems s.r.o., Citrix Systems Czech Republic s.r.o. a Goldona s.r.o.

 

 

Ing. Tomáš Vyoral                            Mgr. Jana Pavlíková                                         Ing. Martin Lukáš, Ph.D.

PR manažer                                        Tisková mluvčí za Karlovarský kraj                 Zakladatel konference

T: +420 739 019 019                         T: +420 354 222 130                                         T: +420 731 137 393

E: tomas.vyoral@justC.cz                                 E: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz              E:martin.lukas@openmim.cz

 

Just Communication s.r.o.             Krajský úřad Karlovarského kraje               MIM Consulting s.r.o.

Dlouhá 16                                            Závodní 353/88                                                  Jeremenkova 1171/102b

110 00 Praha 1                                   360 06 Karlovy Vary                                           140 00 Praha 4

 

Karlovarský kraj

Je proslulý lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu po celém území kraje. Na světovém ohlasu kraje se největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout zmiňovaným lázním.

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU